חשיפה המסמך המלא והמדהים של המנצחים האמיתיים בבחירות -יהדות התורה (לתשומת לב לפיד וכחלון)

| 28 באפריל 2015

יש תיזה מעניינת, ששמעתי מאחד השחקנים הפוליטיים לפיה בקרוב כבר לא ניתן יהיה בכלל להרכיב ממשלה בישראל. פעם מפלגה עם שישה מנדטים הייתה באה למו"מ הקואליציוני ליומיים של שיחות. מקבלים 2 תיקים, עוד דרישה בנושאי מהות, דנים קצת בכיוון הכללי של הממשלה, דואגים שלא תיקח יוזמות בעייתיות, מבחינת אותה מפלגה ויאללה, לעבודה. היום "הבית היהודי" הגישה 39 דרישות ואחר כך העבירה דרישות נוספות. "ישראל ביתנו" רוצה חצי עולם עם שישה מנדטים. כחלון מפרק משרדים ומקים ועדות עם העשרה מנדטים שלו ועל כולם מתעלה בענק יהדות התורה. היא הגישה מסמך של למעלה מ – 70 דרישות, אליו מתלווים נספחים על נספחים, טיוטות של הצעות חוק בשלות להגשה וכמובן, דד ליינים. מפלגת השישה מנדטים קובעת למפלגת השלטון שעליה להעביר לפחות כ 15 חוקים ועל חלקם נכתב "מיד עם כינון הממשלה ולא יאוחר משלושה חודשים לאחר כינונה". אתמול במהדורה פרסמתי את המסמך. הרבה מהדרישות כבר התקבלו על ידי הליכוד. פה אני רוצה לתת כמות הרבה יותר גדולה מהמסמך, רק שיובן מה רמת החמדנות של ראשי יהדות התורה.

המסמך מתחיל בכופתאות. יהדות התורה דורשת את תיק הבריאות, ועדת הכספים, סגן שר במשרד החינוך ואת ועדת הפנים, שש"ס הייתה בטוחה שהאחים האשכנזיים שומרים לה

סעיף 9 – לא יועלה אחוז החסימה.

סעיף 10. הממשלה תפעל לאפשר בחוק מינוי סגן שר שאינו חבר כנסת. זה מנוגד לכל השיטה הנוהגת, אבל כנראה שגם ביהדות התורה רוצים לעשות 'חוק נורבגי' ומכיוון שהם לא לוקחים תפקידי שרים אז למה לא לשנות את השיטה.

סעיף 13. מתוך הכרה בערך לימוד התורה תפעל הממשלה לשמירת מעמדם של תלמידי הישיבות שתורתם אומנותם (חוק הגיוס)

סעיף 14. יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ובמיוחד הממשלה תפעל לתקן את אשר פגעו בשנתיים האחרונות (הצורר לפיד). במידה ותהיה פגיעה בנושאים אלה הממשלה תפעל לתיקון הפגיעה ולא תחול רציפות על חוקים אלו.

סעיף 15. לא תקודם ולא תאושר חקיקה פרטית אשר יש בה משום פגיעה בסטטוס קוו בנושאי דת (לגיטימי)

סעיף 21. תכובד רצונה של המשפחה המעוניינת לקבור את יקירה בקבורת שדה לקבל חלקת קבורה בדומה לזכות הקבורה הניתנת לכלל אזרחי ישראל (טירוף. מישהו סיפר להם שיש עודף קרקעות לקבורה בארץ?). השר לשרותי דת יתקין תקנות בהתאם לעיקרון זה.

סעיף 23. החלטת הממשלה בענייני גיור 2147/33 תשונה כמפורט במכתבו של הראשון לציון הרב עמאר, המצורף להסכם זה (מתה יוזמת אלעזר שטרן)

סעיף 27. הממשלה תביא חוק על פיו בתי הדין הרבניים יוסמכו לדון בענייני ממונות כאשר הצדדים הנוגעים בדבר הסכימו לכך (למיטב זכרוני ,זה ניסיון למחוק פסיקת בית משפט בעניין הזה שאסרה על דיונים כספיים בפורום הבעייתי של בתי דין רבניים)

סעיף 28. הממשלה תביא חוק לביטול סעיף 2א לפקודת הנישואין והגירושין (רישום). יחויב כל רושם נישואין לרשום אך ורק בלשכת הרבנות ולא במקום אחר (ניסיון להרוג את ההחלטה שרבני צהר יכולים לרשום לנישואין, החלטה שנועדה לאפשר חבל הצלה לזוגות שהרבנות נוקשה מדי איתם. לכאורה, "הבית היהודי" מתנגד לסעיף הזה, אבל זה רק לכאורה כי עד עכשיו המאבקים שלהם במו"מ הקואליציוני הסתיימו בזה שדרעי מחזיק בתיק הדתות)

סעיף 29. הממשלה תפעל לתיקון סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות על מנת שלא ישונה המצב שנהג עד היום. לצורך כך תגיש הממשלה תיקון חקיקה בתאום עם הרבנות הראשית לישראל. (אם אני מבין נכון – לא בטוח – הם מנסים לעצור את הניסיון של בתי עסק למכור אוכל כשר ולקבל תעודת כשרות, גם אם הם פתוחים בשבת)

סעיף 31. הצעות חוק, החלטות ממשלה והחלטות מנהליות שעניינם, בין היתר, נושאי דת והלכה יועברו לעיון הרבנים הראשיים לחוות דעתם כמקובל מול משרדי הממשלה (וואלה? אבל למשרדי ממשלה יש שר ולרבנות יש שר דתות, למה צריך להעביר להם כל החלטה כזאת?)

סעיף 33. יישמרו עצמאותו, מעמדו הייחודי ותקציבו היחסי של החינוך החרדי על כל סוגיו במערכת החינוך הכללית, לרבות לעניין שעות תמרוץ וטיפוח כפי שתוקצב בשנת 2012 (לפני הגעת הצורר) וזאת אף במידה ויחול שינוי ארגוני, מבני או תוכני במערכת החינוך הכללית (מה זה עניינינו מה אתם עושים עם הכסף שלכם? אנחנו משוריינים). אם תהיה פגיעה כאמור, תפעל הממשלה לתיקון הפגיעה, בין אם בחקיקה ובין אם בדרך אחרת והכול לפי העניין והצורך.

סעיף 34. הממשלה תפעל להסדיר את מעמדו של החינוך החרדי על כל סוגיו וגילאיו בחוק ייעודי (עוד חוק. הקואליציה תצטרך לעבוד רק בהעברת חוקים ליהדות התורה. כנראה שהם ניצחו בבחירות). במידה ועד חקיקת החוק האמור תהיה פגיעה במצב הקיים במערכת החינוך החרדי או בחלקה, הממשלה תפעל לתיקון הפגיעה.

סעיף 36. תוך 3 חודשים מיום הקמת הממשלה (שימו לב לסעיף הזה) ייקבע נוהל מחייב ולפיו לא תבוצע חסימה לתמיכה או תקציב מוסד חינוך מבלי שיתקיים שימוע אשר במהלכו תינתן האפשרות לבדוק האם ניתן לגבות את ההחזרים מהמוסד החייב תוך כדי המשך מתן התמיכה בהפחתה הדרגתית עד לקבלת מלוא ההחזר מטעם המוסד אולם אם הגורמים המקצועיים באו לכלל מסקנה שונה לא תבוצע חסימה מקצועית אלא באישור המנכ"ל (בעברית יותר פשוטה – אם הביקורת של המדינה, באמצעות החשב הכללי, גילתה שישיבה מסויימת מרמה את המדינה ולמשל 40% מתלמידיה לא נמצאו פעמיים בכיתות בעת ביקורת פתע, אז אי אפשר יהיה כמו היום להפסיק את התמיכה בה, יצטרכו לשבת למו"מ איתה ולהמשיך את התמיכה בינתיים, בזמן שפורסים לה את הקנס. ככה מדינה מתנהגת תמיד עם מי שמפר את החוקים, לא?)

סעיף 37. במסגרת חוק ההסדרים יבוטלו סעיפים 2-3 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים ששינו את סעיף 11א בחוק חינוך ממלכתי (מה לעזאזל הם רוצים? נורא פשוט. חוק נהרי והם כבר קיבלו. זה אחד החוקים הבעייתיים ביותר, כנראה, שנעשו פה והוא נעשה עוד בתקופת אולמרט ובוטל בתקופת לפיד. החוק מחייב את הרשויות המקומיות גם לתקצב את בתי הספר החרדיים ב – 75%, מה שאומר שהמדינה נותנת עוד יותר כסף למוסדות חינוך שהם אנטי ממלכתיים במובהק)

סעיף 39. סכומי התמיכה לתלמיד יהיו זהים לסכומים שנקבעו בשנת 2012 במסגרת התמיכה במוסדות תורניים והוא יחול רטרואקטיבית החל מתחילת שנת 2015

סעיף 40. מיד עם הקמת הממשלה יימצא פתרון משפטי שיאפשר את העברת התקציב החודשי למוסדות התורניים עד אישור התקציב לשנת 2015 (הצבא וכל שאר הארגונים יכולים לחכות עד שיעבור תקציב. החרדים לא)

סעיף 41. הממשלה תגיש חוק שיסדיר את התמיכה למוסדות תורניים בחקיקה ראשית לפי הנוסח המצ"ב (איזה מספר חוק זה שהם רוצים??)

סעיף 42. הממשלה תפעל ללא דיחוי ולא יאוחר מחודש (חודש!) מיום הקמת הממשלה להגשת והעברת חוק הבטחת הכנסה לתלמידי ישיבות וסטודנטים לפי אחת החלופות המצ"ב.

סעיף 45. ראש הממשלה ימנה ועדה מקצועית שתיבחן סוגיית הסדרה בהכרה בלימודים גבוהים תורניים…הועדה תגיש מסקנותיה לראש הממשלה תוך 6 חודשים (גם לימודים בישיבה שווים תואר ראשון לצורך התמודדות בכל מיני מכרזים ממשלתיים)

סעיף 46. הממשלה תקצה בכל שנה סכום של 150 מיליוני שקלים ליעדים ולמיזמים בתחום החינוך שיוקצו על פי דין (למה זה מנוסח בשפה כל כך נקייה? אולי כי גפני קצת הסתבך בסיפור הכספים הקואליציוניים עם החברה לפיתוח השומרון ומקורבו שקיבל שם כסף)

סעיף 47. בתוך חודש ימים מיום הקמת הממשלה תחליט הממשלה על שינוי בדרך התקצוב של גני הילדים במסגרת החינוך המוכר שאינו רשמי לפיו החל משנת הלימודים תשע"ו אופן התקצוב שמקבל כל גוף שמפעיל גני ילדים יחושב על פי פרופיל הגננת בהתחשב בוותק ובתואר של הגננת בדומה לכל הגננות בחינוך הרשמי.

סעיף 48. הממשלה תגיש הצת חוק לביטול סעיף 82(1) לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנים 2013-2014). הממשלה תפעל לאישורו הסופי של החוק עד תחילת שנת הלימודים תשע"ו. (מדובר בהתניית התקצוב למוסדות החינוך החרדיים בלימודי ליבה, כלומר החרדים רוצים שהם ילמדו מה שבא להם, לא יתחשבו בכלל במה המדינה חושבת שכל אזרח ישראלי צריך לדעת, אולי חס וחלילה כדי שיהיה כשיר יום אחד לשוק העבודה ובתמורה ייתנו להם כסף. מגניב)

יש סעיפים לגיטימיים על הרפורמה בטיפולי שיניים לילדים, על מה שליצמן מתכנן בנושא של הטיפול הסיעודי וכן על החזרת הגלגל לאחור בעניין קצבאות ילדים.

סעיף 57. הממשלה תקבל החלטה בתוך חודש מיום הקמת הממשלה על ביטול החלטת הממשלה מספר 149/33 (שוב לפיד) בדבר מבחני תמיכה במעונות יום ותחליט על תיקון מבחני התמיכה לתמיכה במעונות יום לפי המבחנים שהיו תקפים בשנת 2012

סעיף 66. הממשלה תפעל לביטול אפליה בקריטריונים לדיור וארנונה ותשוב לקריטריונים שהיו נהוגים בכנסת ה – 18 בנושאים אלו (שוב, אחד ההישגים המשמעותיים של לפיד – הכנסת הקריטריון של "מיצוי כושר הכנסה", כלומר 'קודם תנסו לעבוד ואז תבואו לקבל מהמדינה', אמור להתבטל לטובת הקריטריונים שקבע אריאל אטיאס בזמנו והתחשבו במספר נפשות במשפחה ומספר שנות נישואין, קריטריונים שבאופן אוטומטי עוזרים לחרדים)

סעיף 69. הממשלה תפעל לתיקון הקריטריונים בענין קבלת תמיכה לגרעינים התורניים, באופן שהמגזר החרדי ייכלל באופן שוויוני בקריטריונים לקבת התמיכה (למה שרק אורי אריאל יחגוג?)

סעיף 70. הממשלה תקבל החלטה בתוך חודש מיום הקמת הממשלה על הקמת רשות תעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות (אני בעד). הרשות תבדוק ותטפל בנושאי תעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות. בנוסף, הרשות תבדוק אפליה בקבלת חרדים למקומות עבודה…

סעיף 71. הממשלה תפעל ללא דיחוי ולא יאוחר משלשה חודשים מיום הקמת הממשלה להגשת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי…

על הדרך, יהדות התורה רוצה לשנות את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כך שלא יפגע בחוקי דת, וכן לשנות את סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה בחוק. אם כבר ניצחנו בבחירות, חושבים לעצמם ליצמן וגפני, אז למה לא?

שתי שאלות: כחלון יודע מזה? למה לפיד שותק? תהרגו אותי אם אני מבין איך בן אדם, שזה אמור לבעור לו בלב הנושאים האלה והשיג כמה הישגים בתחומים הללו, יכול לראות את ההתפתחות הזאת ולא להגיד משהו. האם מה שיגיד יעצור את זה? כנראה שלא, אבל בשביל הסיכוי שמשהו ייעצר, הוא אמור לדבר.

 

 

 

 

תגובות

תגובות

44 thoughts on “חשיפה המסמך המלא והמדהים של המנצחים האמיתיים בבחירות -יהדות התורה (לתשומת לב לפיד וכחלון)

 1. talt@spni.org.il'טל צפריר

  לפיד שותק כי קרנפים לא יודעים לדבר

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אין מילים בכדי לתאר את חוסר ההגיון בשיטה. כשכל יו"ר סיעה בעלת מנדט וחצי דורש עולם ומלואו, לא פלא שהמדינה מתנהלת באופן שונה כל שנתיים לאחר בחירות.

 3. a.greenfeld@bezeqint.net'אבי המטיף

  רביב ,
  למעלה ממליון בוחרים נתנו את קולם לסגול השיער ….. עצוב ,
  שוד הקופה הציבורית מתבצע כעת ,
  נרכין ראש ניקח נשימה עמוקה נאטום את הנחיריים …..

 4. Gadifely1@gmail.com'גדי

  דרוקר.. מה אתה מקטר?? יש לך יד ורגל בעובדה שכוחו של לפיד ירד!! אם לא הוא היה יכול למנוע את הצרה שאתה מתאר

 5. olazo@bigfoot.com'עודד

  גדי, אל תתבלבל. רק ללפיד יש יד ורגל בהישגים שלו. דרוקר הוא חלון הראוה, לא בובת התצוגה.

 6. Assaf.philip@gmail.com'אסף

  יאיר לפיד הצליח בשנה וחצי לשנות והם מנסים להרוס. לדעתי לא יצליחו אני מאמין שיש לנו עתיד.

 7. יוסקה

  זה לא שוד הקופה הציבורית, זו פגיעה בערכי הדמוקרטיה, ושדרוג הפרזיטיות שכבר קיימת על חשבון האזרחים התורמים. שעובדים, משלמים מיסים ומשרתים בצבא. רק מרי אזרחי אמיתי יעזור כאן

 8. YUVAL@harvard.edu'יוסף למפל

  "למה לפיד שותק?" מי ששואל שאלה כזו מעיד על עצמו שמשהו דפוק מאוד בכושרו השכלי. לפיד, הדוצ'ה הנבער והשקרן של כנופיית "אין עתיד", מעוניין אך ורק בשררה, כסף ופירסום. נקודה. ובכלל, אם לא ישתוק, מה יעשה? יכתוב טור מתקתק למשרתות ב"אידיוט אחרונות" או פוסט שיישלח למי שנותרו מבין חסידיו השוטים?

 9. matlaw01@walla.com'מתן

  גם אם ישיגו מעט ממה שהם דורשים ( כמו שזה תמיד במשא ומתן), זה יהיה הישג ראוי מבחינתם. עושים בית ספר לכחלון וליהיר לפיד!.

 10. דוד

  טתה חתיכת שקרן וחוצפן. מוסדות חילונים למשל מקבלים תתקציבי חינוך מתחילת שנת 2015 מוסדות חרדים שאין ספק שהם משלמים מיסים בדיוק כמוך ללא חקיקה מותאמת הם לא יקבלו תקציבים מתחילת 2015.

  זה דוגמא אחת מתוך כמה עשרות של עיוות המציאות כהרגלך בקודש.

 11. abbaeven@walla.com'חפץ חיים

  טעויות קרדינליות של מנהיגים.
  ההיסטוריה מכירה טעויות מהותיות של מנהיגים אשר גרמו לנזקים אדירים לעולמי עד או לטווח ארוך מאוד.
  מנחם בגין ביצע טעות כזו כאשר ביטל את המכסה לפטור משירות צבאי לבחורי ישיבה, ואהוד ברק עשה טעות כזו כאשר הקים את וועדת טל והגיש את החוק לכנסת.
  במהלכים אלו גזרו המנהיגים את גורלה של המדינה לשמד.
  מפתיע כל כך שהמנהיגים שלנו שמכריזים בכל מקום על חשיבות קיום המדינה והחובה להגן עליה וצריך לעשות הכול על מנת להגן עליה, עושים ההיפך עם החרדים , ובמו מעשיהם מביאים לחורבן המדינה.

 12. rachel8@inter.net.il'מיכל

  בושה לביבי שנכנע לחרדים
  עוד סיבה רצינית לתעב אותם!!!

 13. abbaeven@walla.com'חפץ חיים

  …… המשך התגובה,
  אין לי ספק שהמשך הכניעה לחרדים תביא חורבן על המדינה.
  על הישוב היהודי נפל חורבן בעבר. בחורבן בית ראשון, בחורבן בית שני ובמרד בר כוכבא.
  אין הבטחה שחורבן לא יקרה בעתיד , מכיוון שאופיו של המין האנושי לא משתנה.
  אין ספק שמדינת ישראל הינה המדינה המאוימת ביותר על קיומה מכן אומות העולם. יש הרבה גורמי איום על קיומה.
  יש החושבים שהאיום האירני הינו האיום החמור ביותר. יש החושבים שאם נפנה ישוב אחד ביהודה ושומרון , יתחיל תהליך שיביא לסוף המדינה. יש החושבים שהפערים החברתיים הינם האיום החמור ביותר. יש כאלו החושבים שהערבים הישראלים הינם הבעיה הקיומית הגדולה ביותר, ויש החושבים שהבעיה הפלשתינאית היא הבעיה הקשה ביותר.
  אני משוכנע שהבעיה החרדית (כן, בעיה) הינה הגורם אשר יביא לחורבן המדינה בטווח של עשרות שנים.
  הבעיה הקשה ביותר היא שבגלל טראומת הגלות, הפרעות והשואה , היא אפשר להילחם בהם כאשר הם חותרים תחת המדינה ותחת החוק והסדר.
  כאשר הערבים מפגינים כמו באוקטובר 2000 , יורים בהם והורגים 13 מהמפגינים.
  כאשר החרדים מתפרעים וחותרים תחת המדינה, אף אחד לא מעז לירות בהם, למרות שזו צריכה להיות התגובה הנכונה.
  לכן החרדים מסוכנים מאוד לקיום המדינה.
  אנשים עובדים ומסורים למדינה, לא יסכימו לאורך זמן לשאת על גבם את העלוקות ומוצצי הדם , וירדו מהארץ.
  מי שירד מהארץ הם האנשים החזקים אשר מביאים את הלחם והחמאה לכל תושבי המדינה.
  הטרגדיה בכל זה היא שנתניהו מבין את זה , יודע את זה ובכל זאת נכנע להם.

 14. abbaeven@walla.com'חפץ חיים

  ……המשך נוסף של התגובה.
  המדינה חייבת לטפל בבעיה החרדית.
  הפתרון הוא לפעול נגדם בכל הכוח.
  לחייב אותם לצאת לעבודה, לחייב אותם לימודים כמו כלל האוכלוסייה כאשר זה על חשבון המדינה.
  מי שיסרב, לכלוא אותו בסהרונים , עד אשר יסכים.
  נכון שזו פעילות חריגה, אבל מדינה שרוצה להגן על קיומה ועל כלל אזרחיה, חייבת לנקוט גם במהלכים קיצוניים.

 15. koder@walla.co.il'יולי ש.

  אחרי זה מתפלאים שרצו לזרוק את כל אלו עם הזקנים והכיפות הלא מגולחים האלה לתנורים באירופה
  תמיד היו ונשארו חמסנים חצופים…
  ועיזו להגיד שאני טועה נראה אתכם…

 16. רון

  זה רק ימשך ויגדל כי הדמוגרפיה לצידם.
  הם מוצצים את הדם ואת הכסף של כולם כדי שימשיכו להתרבות ולגדל את צאצאיהם על חשבון יתר המדינה.
  כשאדון בני לוי משבח את חברי הכנסת החרדים ואומר ש"הם מהפרלמנטרים המצויינים ביותר שיש וידוע לכל כמה הם עושים עבור כלל האוכלוסיה (אגב, קצבאות הילדים יעלה כמעט לכל תושב במדינה)" בא לי להקיא.
  אנחנו ידעים למי אתה מתכווןן לוי: לאסיר לשעבר, הגנב המורשע דרעי שהולך להיות שר בממשלה. רק בישראל של שקרניהו!

 17. abbaeven@walla.com'חפץ חיים

  יולי ש.
  לפעמים צריך לדעת לא להיסחף.
  שום מעשה כולל התנהגות החרדים לא יכול להצדיק אפילו אלפית מהמעשים שנעשו בשואה.
  אבל, אני מנסח את זה בצורה שונה.
  "כאשר אני רואה איך החרדים מתנהגים, אני מבין למה היהודים סבלו במשך מאות שנים מאנטישמיות ורדיפות"
  כאשר הייתי תלמיד בבית ספר יסודי ולמדנו מקצוע שנקרא היסטוריה כאשר למעשה היה זה מקצוע "לתולדות רדיפות היהודים" חשתי הזדהות מלאה עם היהודים האומללים והנרדפים.
  כאשר בגרתי וראיתי כיצד החרדים מתנהגים, הבנתי למה כל זה קרה.

 18. raphael.schutz@gmail.com'סנטו רוחו

  נחזור, נשנן ונזכיר ללא לאות את שורת האלמוות של האדמו"ר שלום חנןך – הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם.

 19. -ליאור

  למה לפיד שותק? כי הוא לא מטומטם (דרך אגב, שמישהו יפנה כבר למשטרה בקשר לטרול למעלה שקורא לעצמו למפל, צריך להגביר לו את מינון הכדורים).
  הוא יודע שהסיכוי היחיד שלו להחזיר לעצמו את בסיס הכוח בבחירות הבאות זה שנתניהו יכנע עכשיו לגמרי לחרדים וימשכן עבורם את כל המדינה. תחושת המיאוס של הציבור החילוני (כולל הרבה מצביעי ליכוד של הרגע האחרון) תלך ותגבר רק אם העול הכלכלי של מימון החרדים יעיב על כל שאר האיומים שנשקפים לנו, והודות לחמדנות הטיפוסית של החרדים – זה אכן יקרה, ולא יעזרו לביבי ספינים ברגע האחרון.
  עד אז, אני פונה ל"אחי" החרדים בברכת עלו והצליחו, ומציע להם לא לוותר על אף שעל. תמשיכו לעבוד במרץ לטובת הקמפיין של לפיד.

 20. yudith2@walla.com'יול

  מראה כמה ביבי חלש ומה שחשוב זה הכסא אצלו בבית (בליכוד)כבר באלגן הכל רוחש גועש הכסא מתנדנד הבית היהודי יהדות התורה כולנו בקיצור שמח ביבי על הכסא שלו שומר תן הכל רק לא…….

 21. oren29at@gmail.com'אורן29

  הסיטואציה הפוליטית הנוכחית היא לא גזירת גורל, ולא בלתי נמנעת. היא תוצאה של היעדר מצע של הליכוד. כשהליכוד לא באמת יודע מה הוא רוצה חוץ מ"להיות בשלטון", אז ברור שמי שיש לו עקרונות מוצקים גם יגשים אותם.

  וככה כחלון מקבל בדיוק את כל מה שרצה, ויהדות התורה גם, וש"ס גם, בסופו של דבר. ליברמן הוא כלום ושום דבר, ונתניהו בטח יפצל לו את המפלגה בקרוב. ואת בנט נתניהו מכופף כרגע, אבל גם הוא מקבל את מה שהוא רצה- ע"ע אורי אריאל ומשרד החקלאות המשודרג, שדרכו הוא ימשיך לבנות בגדה המערבית.

  זאת לא אשמתו של נתניהו, אגב, אלא של חבורת הסמרטוטים בליכוד שהגנו עליו בגופם ובנפשם לאורך כל הקמפיין, ועכשיו מקבלים את מה שמגיע להם- צפצוף ארוך מהמנהיג.

  אין לזה פתרון חד משמעי, אבל הדרך למצב טוב יותר עוברת דרך הגדלת המפלגות הגדולות, והקטנת המפלגות הקטנות. בשביל זה צריך לקבוע שראש הממשלה יגיע מהמפלגה הגדולה ביותר, ולהוריד את אחוז החסימה לסביבות 1.5%.

 22. nomatter@gmail.com'ציוני שפוי

  כמה אויפייני לשמאלנים עיוורים, כמו חלק מהמגיבים פה…. לא הצביעו ללפיד אבל יש להם המון טענות אליו…..

  ולשאר האנשים השפויים: לא הצבעתם לפיד? אז עכשיו אין מישהו עם יד על הברז, ושוב הליכוד ישפוך מיליארדים על הפרזיטים המזוקנים. זה עד כדי כך פשוט. (ואגב, בוז'י, שלי ושאר החבורה גם היו שופכים עליהם מיליארדים).

 23. MIRIRE0@GMAIL.COM'ברטה

  ביבי מוכן למכור את הסבתא שלו בשוק עבדים. את עצמו מכר לשרה, מבתו מתעלם, על קבר אחיו רוקד ,את עצמאותו מישכן לשלדון- הכל למען הדבר היחידי שחשוב לו.

 24. adrmgroup@gmail.com'רועי

  נניח ועתידנו תלוי כחוט השערה בידי גפני וחבריו, ונניח שבנט יוותר על כיסא וימנע את הסחטנות הקשה, ונניח שלא תהיה לנתניהו ממשלה של 61 חברים…בחירות יתקיימו שוב ביוני יולי, לפני יציאת עם ישראל לחופשת הקייץ…ונניח שזברה תשיל פסיהה והליכו ד יאבד את ההובלה וכמו בסרט הוליוודי מושחז יאלצו נציגי שתי המפלגות המובילות המייצגות כ1,800000 מצביעים ביחד עם בנט ולפיד עוד כ 700,000 מצביעים ביחד עם כחלון עוד כ 300,000 מצביעים לסך כולל של כמעט שלושה מליון עם נוסיף את ליברמן ומרץ וקיבלנו ממשלה במייצגת בשפיות כ 70% מכלל מצביעי המדינה. ..אך…חלומות בהקיץ, זה כנראה השרב שמכה בנו והחום שעולה מגבולנו הצפוני והדרומי….נתניהו היה נשאר ויהיה ראש ממשלתנו…הצלחתו הצלחתנו, כשלונותיו יממומנו מכיסנו והעולם ימשיך להסתובב…

 25. Eli

  אני חרדי עובד
  משלם מסים
  קונה יותר אוכל מכם כי יש לי יותר ילדים להאכיל
  משלם מסים על כל דבר שאני קונה וכן בעבודה משלם מסים
  העבירה היחידה שיש לי שאני לא ג׳ובניק מסכן בעשרות היחידות הצה״ליות המשועממות

 26. Eli

  המשך
  השנאה הכבושה שיש לחילונים על החרדים נובע מסיפורים שמלעיטים אותכם בתקשורת וברשת
  אני אישית עובד עם הרבה חילונים בחיי היום יום . והם שקצת מכירים מבפנים את החרדים אומרים לי אני לא מבין מה רוצים מכם
  אבל תמשיכו
  כי אנחנו לא סופרים אותכם ואנחנו מסתדרים מצוין מאד בלי העזרה שלכם
  כי אין עוד מלבדו

 27. Eli

  התקציבים שהציבור החרדי מנסה ״לסחוט״ מהמדינה הוא כאין וכאפס מהתקציבים שמקבלים הציבור הכללי בכל דבר נתון .

 28. דון

  בחייאת, איזה חרחור שנאה מגמתי. רביד מה יהיה איתך ???
  אני רק מאחל לך שהשנאה תפסיק לערפל את עינך ותתחיל להתבונן על האמת באובייקטיביות.
  וזה לא שאין בעייתיות רבה בכל ההסכמים והדרישות האלה אבל מה לדברים שאתה כותב פה ולדיון סביב אמת ומוסר, אלה סתם דברי שנאה זולים חסרי דעת.

 29. רועי

  זה מה שהעם בחר, מי שמזמין סלט במסעדה שלא יתלונן שהוא לא אוהב ירקות. ביבי אמר מראש שהוא הולך עם השותפים הטבעיים שלו וזה אומר שהוא יעשה הכל בשביל שהם ירגישו בבית. מי שלא הצביע שלא יתלונן, מי שהמפלגה שלו באופוזציה אין לו מה להתלונן כי המפלגה שלו (או הקול שלו) נשמע ומתנגד לזה. היחידים שצריכים להתלונן הם אלה שהצביעו למפלגות הקואליציה ואינם מרוצים מהממשלה שעומדת לקום (עלינו)

 30. אריקו

  השרדות – זה שם המשחק.
  מה לא עושים על מנת לשרוד?

 31. 111atc5t3@gmail.com'111

  מסית, מפלה וחפיפניק: הפרודיה של דרוקר
  שוב מתגלה האוחז בעט בעליבותו, משמיץ את הציבור החרדי ושלוחיו וגם מחרטט כיד הדמיון הטובה עליו • טור אישי
  אבי גרינצייג 22:51 28/04/2015

  10

  איור: מוטי הלר
  ביממה האחרונה, פרסם האוחז בעט [כי עיתונאי הוא לא] רביב דרוקר מאמר נוטף ארס והשמצה, בסגנון שטירמרי משלהב, רווי פרשנות מוטית ונטולת אתיקה, שכל כולו גידוף כלפי יהדות התורה ודרישותיה מממשלת נתניהו – לגיטימיות ככל שיהיו.

  דרוקר 'חושף' נתחים ממסמך הדרישות של יהדות התורה, תוך שהוא משרבב את הערותיו הגסות והצורמניות לתוך הטקסט. אך המעידה העיתונאית הראשונה של החפיפניק, היא בכך שמדובר בטיוטה הראשונה שהוגשה לפני כחודש בפתיחת המו"מ, מעין נייר עמדה ראשוני, שכולם יודעים כי דינו להשתנות מהותית.

  אפילו בנייר זה, שורת הסעיפים שדרוקר מצטט וסכין בין שיניו, היא לגיטימית לחלוטין, גם בעיני הקורא החילוני – לו רק תוצג בהקשרה הנכון, קרי, ללא תוספות הזעם והתסכול של המתחזה לפרשן.

  שנתחיל?

  דרוקר מציין במאמרו 28 סעיפים בלבד עליהם יש לו הערות, אך למרות זאת הוא מקדים בלעג "ועל כולם מתעלה בענק יהדות התורה. היא הגישה מסמך של למעלה מ – 70 דרישות, אליו מתלווים נספחים על נספחים, טיוטות של הצעות חוק בשלות להגשה וכמובן, דד ליינים. מפלגת השישה מנדטים קובעת למפלגת השלטון שעליה להעביר לפחות כ 15 חוקים"… הכצעקתה?

  ובכן, נסכים כי סעיף הדורש שלא לשנות מהמצב הנוכחי – אינו נחשב חקיקה והוא לגיטימי בכל סיכום קואליציוני. כך למשל הסעיף הדורש שלא להעלות את אחוז החסימה, או לא לקדם חקיקה שתפגע בנושא דת [סעיף שדרוקר עצמו מציין בחסדו שהוא 'לגיטימי']. כך גם קבורת יוזמתו של אליעזר שטרן בנושא הגיור – היות ומדובר עדיין בביצה שלא נולדה, או שמירת מעמדו של החינוך החרדי.

  סוג שני של טענות מביכות שמעלה דרוקר, מעידות על בורות הכותב, הוא מתייחס לסעיף הדורש תיקון של חוק הונאה בכשרות ומפלפל "אם אני מבין נכון – לא בטוח – הם מנסים לעצור את הניסיון של בתי עסק למכור אוכל כשר ולקבל תעודת כשרות, גם אם הם פתוחים בשבת", ובכן, לא מיסטר דרוקר, חיפוש קטן בגוגל היה מגלה בפניך כי חוק הונאה בכשרות כפשוטו ניצב על כרעי החלטת בג"ץ בקרוב ותלוי בגיבוי הפרקליטות.

  בורות וחפיפניקיות מגלה דרוקר גם בפרשנותו לסעיף המבקש שלא לבצע חסימת תמיכה למוסד באם ניתן לגבות ממנו את ההחזרים, והוא מעניק לזה פרשנות מרחיקת לכת, כביכול מדובר ברצון להכשיר מוסד שלא עבר ביקורת, כאשר הכוונה בכלל לנושא אחר שנקרא 'חוסר איתנות פיננסית' [עוול משווע בפני עצמו, ואין כאן המקום להרחיב], או בפתרון הנדרש להעברה חודשית של התקציב למוסדות תורניים – עוד לפני העברת תקציב המדינה, שם הוא מסנן הערה ארסית למדי [הצבא וכל שאר הארגונים יכולים לחכות עד שיעבור תקציב. החרדים לא] וגם מטעה [כי הסעיף אינו מבקש הקדמת התשלום, אלא השוואה, משום שכאשר מדובר בתקצוב שאינו בבסיס החוק – המוסדות התורניים עשויים לאבד את החודשים הללו, מה שאין כן בנוגע לצבא ולכל השאר שעם אישור התקציב יקבלו פר שנה באופן אוטומטי].

  אבל דרוקר לא מסתפק בכך, אחרי שדחף סעיפי סטטוס קוו, גילה בורות וגם לא עודכן בכך שסעיפים מסוימים כבר הוסרו מסדר היום באופן מלא או חלקי [כמו למשל נושא סגן השר הנורבגי], אחרי שדרש בעקיפין כפיה חילונית [כשתקף את הדרישה הלגיטימית לאפשר קבורה רגילה ולא קבורה בקומות, לחפצים להיקבר על פי ההלכה], ואחרי שהפך עצמו לשוטה [כשציין את נושא אזורי הנישואין, יוזמה מוזרה של רבני צוהר ומשוללת הגיון. ממש כמו שבבית משפט או בלשכת רישום אוכלוסין אדם נדרש להתייצב לפי אזור מגוריו, ולא נשקלת 'פתיחת אזורים'], הוא ממשיך ודורש גם אפליה, ממש נלחם עבור המשך האפליה לרעה של הציבור החרדי.

  הנה דוגמה לסעיפים שכואבים לדרוקר המתנשא: חיוב הרשויות המקומיות, רחמנא ליצלן, לתת לילד חרדי תקצוב של 75% ממקבילו החילוני, ייצוג הולם לחרדים בשירות הציבורי, הסדרת תמיכה למוסדות תורניים בחקיקה [כן, בדיוק כמו כל מוסד חינוכי בישראל], תיקון הפגיעה במערכת החינוך החרדית, ביטול האפליה במעונות היום ובתמיכה בגרעינים תורניים. כל אלה הן דוגמאות קלאסיות לאפליה בוטה – חלקה ארוכת שנים – כלפי האזרח החרדי, רק משום שהוא חרדי. דרוקר היהיר מתקשה להבין איך הנתינים החרדים מעזים לדרוש שוויון זכויות, משל היו רוזה פארקס.

  לרשימת השמאלץ שיצר, דחף החפיפניק עוד אי אלו סעיפים שנראו לו מוזרים, גם אם אין לו מושג במה הם עוסקים. אחרת קשה להבין מדוע מפריע לו השינוי הנדרש בתקצוב גני הילדים, שמטרתו להביא לחלוקה תקציבית פנימית הגונה יותר שתגדיל את שכר הגננות, או ועדה מקצועית שתבחן הכרה בלימודים בישיבה כתואר [אם ועדה מקצועית תחליט שזה בסדר, במה שונה הדבר מכל ועדה פדגוגית שמאשרת נושא לימוד לתואר?], אבל כפי שכבר הבנתם, לדרוקר לא אכפת, דרוקר משמיץ וזה כיף, הוא יורק בוץ ורפש על הקהל הנרדף ביותר במדינה וזוכה לקריאות הידד מגרונו הניחר של האספסוף המוסת, רק הגרזנים והקלשונות חסרים.

  אז דרוקר יקירי, את האמינות העיתונאית שלך איבדת מזמן, לא אני יצרתי את הכינוי המחמיא 'חפיף דרוקר', ומן הסתם גם לא אהיה האחרון שטוען זאת. אולי אחרי ספריך 'חרקירי' ו'בומרנג', הגיע הזמן לפסק זמן תקשורתי וכתיבת הספר 'פרודיה' – הביוגרפיה המקצועית שלך.

 32. טלי ירושלים

  נמאס מהחרדים הטפילים זה הסוף למדינה שלנו

 33. Pingback: ולווט אנדרגראונד - בלוג ביקורת התקשורת של דבורית שרגל » הורים וילדים‏

 34. אופטימי

  בעוד 20 שנים החרדים יהיו רוב או בדרך לרוב. בשיטה הקיימת לא יהיה מספיק כסף לתמיכות ,לא יהיו מספיק מתגיסים, לא יהיו עובדים מקצועיים, מי שיוכל יעזוב. חכו לקש שישבור את גב הגמל משלם המיסים ,משרת בצבא ומת באמת במלחמות, מפתח ומחזיק את המשק.
  בעזרת השם לא עזר לפני 70 שנים ולא יעזור בעוד 40 שנים.
  תהיו אופטימיים הרע עוד לפנינו אבל גם הוא יגמר

 35. amirs122@gmail.com'אמיר

  אז מסתבר שיאיר לפיד צדק – הם באמת עבדו הרבה מאוד בקדנציה הקצרה הקודמת ועשו לא מעט שינויים אידיאולוגיים. אני חשבתי שהוא בעיקר מקשקש…

 36. צפוני

  רביב, הרי אתה שמת לך למטרה, בטרם הבחירות להשמיץ את לפיד, לקרוא לו שקרן ולהוקיע אותו אז מה אתה בעצם רוצה?

 37. abbaeven@walla.com'חפץ חיים

  פעם רופא הסביר לי איך מטפלים בטחורים. קושרים חוט מסביב לטחור, קושרים חזק עד שלא מדיע דם וחמצן לטחור, בסוף הטחור מוציא את נשמתו ונושר מהגוף.
  כך צריך לעשות עם החרדים.
  צריך לחנוק אותם עד שהסחטנות החרדית תנשום את נשימותיה האחרונות, תמות ותנשור מהמדינה.
  החרדים הם כמו שקי חול בכדור פורח.
  כאשר הכדור פורח מתחיל לאבד גובה, זורקים את שקי החול לאדמה כדי להקל על הכדור הפורח, ולאפשר לו לפרוח מחדש.
  כך צריך לעשות לחרדים.
  צריך לחנוק אותם ליבש אותם ולזרוק אותם לאדמה.
  רק כך נוכל להציל את הציונות ואת המדינה.

 38. עירית לם

  לכל המגיבים החכמולוגים.
  מה שרביב התכוון במאמרו, לעניות דעתי, זה שכולם רצים למפלגות קטנות והם אלו שסוחטים את הרכבת שממשלה.
  בואו נצא מתוך הנחה שלביבי היו 45 מנדטים?
  ייתכן והיה יותר פשוט להרכיב קואליציה?
  יתכן ולא היו הסחטנים יושבים בעורק הראשי וסוחטים תנאים?
  תלמדו להצביע למפלגה גדולה שממנה, לדעתכם, ייצא המועמד להרכיב את הממשלה.
  ותחשבו על זה

 39. julianstein99@gmail.com'Julian Stein

  רביב.
  מצדיע לך.
  דון קישוט.
  אתה מחזיק מראה.
  לא חייבים להתבונן.
  והמראה לא משנה מציאות אבל חשוב להרים אותה.
  אני מודה לך.
  אתה מייצג תמימות שבפועל נשחקת ומתפוררת.
  אבל התופעה כלל עולמית.
  מנהיגים מסוגו של ביבי למדו והפנימו את הסוד-האויב בשער.אני חזק.וכמה שיותר מקצינים באמירות,יותר טוב.כי אנשים עסוקים מדי במלחמת קיום לחשוב לבד.בגלל זה בוחרים באדם שחושב עבורם.
  אבל תמשיך לעבוד.
  אתה ממלא תפקיד בהצגה.
  מצהיר שהמלך אירום.
  זה חשוב.

 40. ijetiz766@url.com'Ijetiz

  Your site is really a hidden treasure that everyone should know about. I always use this website when I need advice. What a good thing to write.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.