חיים אמסלם – האם הוא מה שבוחריו הפוטנציאליים חושבים?

| 11 בדצמבר 2012

יש לי הרבה כבוד לח"כ חיים אמסלם על אומץ הלב הנדיר שלו. פרגנו לו גם בכתבה ב"מקור" וגם ב"4 דעות" לא פעם. גם הערב. מעט מאוד פעמים אתה רואה אנשים מתקיפים ככה את הנורמות של המנהיגות בתוכה הם חיים. אני לא זוקף לחובתו את העובדה ששלוש וחצי שנים היה חייל נאמן של ש"ס, מבחירתו לכנסת בתחילת 2006 ועד קיץ 2009. לפעמים לוקח זמן לגייס אומץ. עם זאת, לאמסלם יש שורה של התבטאויות שבוחריו הפוטנציאליים לא כל כך מכירים. לפי התגובה שלו אתמול, לפני ששידרתי את תמצית הדברים ב"לונדון וקירשנבאום", גם הוא מבין את הפוטנציאל הנפיץ הזה. דוברו כתב לי – אל תשדר את זה, זה יגרום לנו נזק גדול, זה לא מייצג אותו, חכה, תראיין אותו קודם. שידרתי וביקשתי לראיין. דוברו אמר שח"כ אמסלם מאוד עמוס היום. הצעתי את מחר. דוברו התקשר. שאל מה הפורמט. אמרתי לו שהפורמט הוא שאנחנו מעלים את ההתבטאויות וח"כ אמסלם משיב. הדובר, גיל סולומון, הסביר שאין לח"כ אמסלם עניין בראיון כזה. "למה להעלות שוב את ההתבטאויות הללו…כבר שידרתם את זה…הוא שינה את עמדותיו בעניין הנשים וההומואים". אמרתי למר סולומון שנדמה לי שח"כ אמסלם חייב תשובות לציבור בוחריו על עמדותיו בשורה של נושאים, שחשובים להם. אם שינה את עמדותיו, שיבוא ויגיד זאת למצלמה. מר סולומון לא השתכנע. אז הנה העמדות והתשובות. תשפטו בעצמכם.

עוד שנייה לפני כן, אני אומר שלא מזמן קראתי ראיון עם ח"כ אמסלם ב"מרקר". הכתב עשה נסיון נואש לחלץ ממר אמסלם את עמדותיו בתחום המדיני. לשווא.

אם נשים את אביגדור ליברמן בצד ימין ואת שלי יחימוביץ' בשמאל, איפה אתה?

 "אני באמצע", ענה אמסלם. בקיצור – עזבו אותי, באמשכ'ם.

לפני כמה שנים הגיע ח"כ אמסלם לביקור בחומש, אותו יישוב שפונה בצפון השומרון במסגרת ההתנתקות. לפי הידיעה שהתפרסמה הוא אמר:  "אזלת ידינו וחולשתנו משדרת לאוייבינו שמותר להם לשלוח יד גם בקודשי ישראל. כנגד כל מעשה בריונות וחילול ה'  צריכה להיות קידוש ה'. על הממשלה להכשיר את השהייה היהודית בחומש ואת בניית מוסדות בתורה במקום".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/191345

העמדה לגיטימית, כמובן. לא בטוח ששלושת המנדטים שיש לו עכשיו בסקרים מסכימים אתה. בתגובה לפני השידור שלי הבהיר ח"כ אמסלם שהוא מתנגד להתיישבות בלתי חוקית. או קיי.

תראו את המאמר הבא שפרסם אמסלם באתר האינטרנט של "בשבע": "ברור לכל, שרבים מהמאחזים היו נתפשים במקום אחר בארץ כשכונות לגיטימיות ליישובים קיימים…הטענה כי המאחזים או ההתיישבות ביהודה ושומרון הם מכשול לשלום כבר אינה יכולה לשמש טענה, אחרי שנוכחנו לראות שוב ושוב כי בין אם נבנה ביהודה ושומרון ובין אם לא, אין לנו פרטנר ראוי בצד השני…על אף כל האילוצים, ועל אף הלחץ מבפנים ומבחוץ, אני מצפה מהממשלה הנוכחית לפעול בהתאם לרצון העם, כמו שראינו בבחירות האחרונות, להראות שינוי מדיניות ולפעול להרחבת הישובים ביהודה ושומרון".

http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/8304

גם העמדה הזאת לגיטימית. ברור. זה גם הכי לגיטימי לכתוב מכתב בעד מתיישבי חברון לשר לביטחון פנים (  http://www.hebron.org.il/hebrew/articles.php?type=leftnews&limit=22  ) או למקם את הלשכה הפרלמנטרית שלו ברמת הגולן, כפי שדווח ב"מעריב" ביוני 2009:

"אם היינו משכילים לעשות את זה בגוש קטיף לפני ההתנתקות", הסביר אמסלם "אז היום התמונה הייתה נראית לגמרי אחרת".

לגיטימי? לגיטימי.

http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/904/790.html

היו עוד עמדות מעניינות לח"כ אמסלם, עד שהפך לטעם החודש ברחוב החילוני. עמדות – איך נאמר בעדינות – קצת פחות לגיטימיות. במאי 2007 הוא נשאל בראיון לשבועון החרדי "קו עיתונות דתית", מה הסיכוי שיתמוך במועמדותה של דליה איציק, אם זו תתמודד לנשיאות. "במקרה שלה יש גם שיקול הלכתי. הרמב"ם, בהלכות סנהדרין, אוסר למנות אישה לכל תפקיד של שררה. היא לא יכולה להיות ראש הקהל".

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/582/358.html

על כך שיגר לי דוברו של ח"כ אמסלם תגובה. זו עמדת הרמב"ם, אבל ח"כ אמסלם כבר הביע את דעתו בעבר, במקום אחר, שאישה כן יכולה למלא תפקיד של שררה.

דברי ימי הכנסת גם מגלים שאמסלם מוטרד מ'בעיית' ההומואים. ב – 11.7.06 הוא אומר במליאת הכנסת את הדברים הבאים:

חיים אמסלם (ש"ס):

גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, בימים אלה הארץ עסוקה בנושא מצעד הגאווה בירושלים עיר הקודש. אני רוצה להקדיש כמה פסוקים מספר הושע שנראים לי נוגעים ומתקשרים לנושא, לתשומת לבכם. הושע פרק ט': "אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן – – – לא יסכו לה' יין ולא יערבו לו זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית ה'. מה תעשו ליום מועד וליום חג ה' – – – באו ימי הפקדה  באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה"; "לא ישבו בארץ ה' ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו". לא ישבו בארץ השם, גברתי, היושבת-ראש, מקרא מלא בתורה: "ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה". תודה.

ציטטתי באופן מלא כי ברור שלפרשת השבוע יש גוונים ורבדים ואולי בכלל לא הבנו והפסוקים האלה קוראים לסטרייטים להפוך להומואים, אבל איכשהו, לא נראה לי.

4 חודשים לאחר מכן הכנסת קיימה דיון על חוק ההסדרים, אתם יודעים, תקציב המדינה. ח"כ אמסלם קיבל את זמנו במליאת הכנסת וזה מה שהוא מצא לנכון להגיד –

אבל ברשותך, אדוני, פרשת השבוע היא פרשת וירא. מי שהספיק להתבונן בפרשת השבוע נתקל שם במפגש בין לוט למלאכים, שהגיעו על מנת להציל אותו ממהפכת סדום ועמורה. איני רוצה להרחיב פה את הדיבור ולהיכנס לפרשנות המקרא, זאת לא הבמה. אבל אני רוצה לומר לכם, רבותי, דבר אחד. כשהמלאכים נכנסו לביתו של לוט, אנשי לוט באו אליו אמרו לו: האחד בא לגור וישפוט שפוט. אמרו רבותינו שלוט היה אחד מהשופטים שם, אולי הוא אפילו היה היועץ המשפטי הבכיר של העיר. ומה אומרים לו אנשי העיר? אומרים לו: הוציאם אלינו ונדעה אותם. תוציא לנו את האנשים שבאו אליך הביתה, אנחנו רוצים לדעת אותם. מה רש"י אומר? "ונדע אותם במשכב זכר".  ואז הוא אומר להם – – –

היו"ר גדעון סער: אדוני משוכנע – אני לא אפסיק אותך באמצע פרשת השבוע, השאלה היא האם הנמשל הוא עדיין נושא הדיון שלנו?

חיים אמסלם (ש"ס):

תיכף אסיים, אדוני. אסביר לך מה הקשר גם כן. ואז אומר להם לוט: אל נא אחי תרעו. אתם אחים שלי, עדיין אתם אחים שלי, גם אם אתם שומעים. אל נא אחי, אתם אחים שלי, אל תרעו. אל תעשו דבר כזה. שיצא שמנו לדיראון עולם. הם מסרבים. מה אומר להם לוט? הוא אומר להם דבר מזעזע: הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש. הוציאה נא אתהן אליכם, ועשו להן כטוב בעיניכם. לוט היה מוכן להקריב את הבנות שלו, העיקר שלא תהיה התועבה שתגזור בסופו של דבר את הכליה על סדום  ועמורה.

ואדוני בטח תמה, יופי, פירשת לנו כאן את פרשת השבוע, הארת את עינינו, ומה הקשר? הקשר הוא בל ינותק, אדוני. אנחנו יושבים לדון בימים אלו בתקציב המדינה. מדינתנו, מתקציבה, מממנת בעקיפין ובחלקה גם במישרין סיוע ועידוד לתופעות הללו שאינן ראויות לעם ישראל.

בתגובתו אליי אתמול, כתב ח"כ אמסלם באמצעות דוברו, שבכלל הוא הביע בעבר עמדה יוצאת דופן במתינותה כלפי הומואים. הם שלחו אותי גם לאיזה קטע ביוטיוב וכמובן, הוסיפו שהכול מסע הכפשה של ש"ס. אז ככה. ש"ס מעוניינת לחסל את אמסלם. אין ספק בכך, אבל אמסלם אמר במליאת הכנסת דברים בוטים נגד הומואים. גם זה נראה לי לא מוטל בספק.

לסיום, הנה מה שאמר אמסלם במליאת הכנסת שלושה חודשים אחרי שהושבעה ממשלת נתניהו. שלא יגידו השמאלנים והליברלים שאוי ואבוי, איך לא ידענו:

חיים אמסלם (ש"ס):

יש כאן ממשלה חדשה, שבראשה עומד אדם מנוסה מאוד ולצדו שרי ממשלה צעירים וותיקים, שלכולם ידע רב ויכולות גבוהות.

גם בסוגיה המדינית לא ברורה הצעקה הגדולה. רבותי, החלפנו ממשלה, החלפנו ראש והחלפנו כיוון. העם רצה דרך אחרת, ולא משאים-ומתנים עקרים בדרך לשום מקום; לא ססמאות נבובות וחלומות שלום ללא אחיזה במציאות. הממשלה סוף-סוף אומרת את האמת בפנים, והאמת היא פשוטה: קודם כול ולפני הכול זכותה של ישראל להתקיים בביטחון, ומכאן, ורק מכאן, אפשר להמשיך. חדל לנו ממסירת הכול לאויבינו בבחינת והתמכרתם שם לאויביכם ואין קונה. ממשלה זו – וראש הממשלה הנוכחי הוא שהטביע את הססמה: "ייתנו – יקבלו". הגיע הזמן שתפנימו את זה, חברים. לאט לאט, חברינו שבאופוזיציה. כבר נאמר: אל יתהלל חוגר כמפתח. חכו בסבלנות – ויש לכם עוד כמה שנים בספסלים הרכים שלכם באופוזיציה – ותראו בעיניכם את התוצאות. אדוני ראש הממשלה, תחזקנה ידיך. המשך בדרכך. תודה רבה.

תגובות

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.