נתן אשל בא לעזרה, החוקרים ספקנים, נתניהו לא זוכר ומתפלא

מאת  | 3 בדצמבר 2019
 

עדותו של נתן אשל בתיק 1000, טובות ההנאה ממילצ'ין ופאקר, נראתה לחוקרים חשודה בלשון המעטה. נתניהו מוציא המון כסף? משלחות של נהגים לקנות סיגרים? אולי בגלל זה אשל לא זומן לעדות? הנה עדותו של המקורב הניצחי ואחריה הקטע הרלוונטי מעדות נתניהו באותו נושא, אחרי שהחוקרים בדקו את עדות אשל. 

בתמצית, אשל בא וטען שאחרי שנפתחה החקירה הוא שלח פקס לנתניהו ובו הזכיר לו שהוא קנה עבורו המון סיגרים לאורך תקופה ארוכה ונתניהו שילם. 

עדות נתן אשל

שלחתי לו פקס. אני שולח לו הרבה. כמעט כל יום. אני מייעץ לו הצעות בתחום הפוליטיקה. אין לו מיילים. אני כבר עשרים שנה שולח לו פקסים. זה אצלו בחדר ואני רוצה שהוא יקרא אותם. שביטלנו בזמנו את התקן של מבשל במטבח, הוא לא ידע.

ראש צוות החקירה, שלמה מומי משולם: אני רוצה להבין את הגרסה שלך. אתה בעקבות הפרסומים מחליט על דעת עצמך לרשום פקס למר נתניהו שתדע לך שהכספים שנתת לי הייתי קונה לך עם זה סיגרים

נתן: כן

מומי: כאילו שהוא לא אמור לדעתאשל: הוא לא אמור לדעת

חוקר: מאחר ונתניהו אין לו בעיות זיכרון, תאמין לי, הוא לא יודע שהוא נותן לך כסף לקנות סיגרים

אשל: כבר עברו שש שנים, אז רציתי להזכיר לו. שנזכור שעבור סיגרים אני תמיד תמיד תמיד וזה אפשר לשאול את כל הנהגים כי כל הנהגים (ההדגשה שלי – ר.ד.) נסעו לקנות סיגרים ואפשר לשאול אותם, כולל את הבנות בלשכה שהיו באות ואומרות לי כמה סיגרים זה אין לו כסף.

חוקר: סדר גודל?

אשל: עשרים וחמישה אלף שקלים בשישה חודשים. אני זוכר פשוט את הסכומים שנתניהו נתן לי בהתחלה. היה פעם אחת פעמיים היה עשרת אלפים שקל.

חוקר: פעמיים הוא העביר לך מעטפות של עשרים אלף שקל בחצי שנה הזאת?

אשל: פעמיים הוא הביא לי עשרת אלפים שקל במשך החצי שנה הזאת. פעם אחת נדמה לי, הוא העביר 7,500, משהו כזה.

מומי: אתה תגיד לנו נתן, אנחנו מתחילים להבין בדיוק מי יושב מולנו, זה בסדר גמור, אתה תאמר לנו כמה נתת לאלי אילוז (הנהג הקבוע של נתניהו במשך שנים ארוכות – ר.ד.), איך אתה נותן לו, איך אתה יודע כמה לתת לו על סיגרים.

אשל: הוא הביא לי קבלות, מה זה איך אתה יודע

חוקר: אתה מוכן ללכת לבדיקת פוליגרף?

אשל: אה…אני מוכן. אני אתייעץ עם העורך דין שלי

מומי: אתה תחזור עם תשובה שלילית.

מומי: מעכשיו שים לב מה אני אומר לך. את התרגילים האלה אכלנו ב 48. אני אומר לך מעכשיו.

נתן: תשמע…אני שולח לו

מומי: אני אתן לך לסיים את המשפט. אני רק אגיד לך משהו אחד. אנחנו פה לא באיזה ראיון עיתונאי, לא באיזה שיחת מאכערים. או קיי

מומי: אתה שולח לו פקס על סמך דברים שאתה חושב שהוא לא זוכר והוא גם אחרי זה לא מגיב, ככה זה עובד? אני רוצה להבין. ככה השיטה עובדת?

חוקר: מה אתה כל הזמן הולך עם הכסף? עם השקלים בכיס?

נתן: גם עכשיו

החוקר דני יופה: עם עשירייה?

נתן: להראות לך?

דני: תוציא כן

נתן: לא עשירייה אבל…בוא תסתכל, אחת שתיים שלוש סבבה אלף שקל

מומי: תן לי להבין, אתה מקבל עשרת אלפים שקל במעטפה מאדון אלי אילוז, שם אצלך בכיס וזוהי הקופה הקטנה שממנה אתה כל פעם מוציא כספים

אשל: נכון

מומי: וצורך קניות לראש הממשלה

אשל: נכון

חוקר: ובהתחלה היית כותב ואחרי זה לא כתב

אשל: נכון. אני משתדל להגיד לך את מה שאני זוכר. בוא הנה, אל תשכח, אני כבר עברתי שבעים, אני אחרי התקף לב, אני עם שלושה סטנטים בלב, בסדר?

חוקר: קודם כל תהיה בריא

חוקר 2: בתקופתך אתה אומר שהוא עישן כל הזמן?

אשל: לצערי כן. היינו נחנקים ממנו. לא רק שהוא עישן לבד. גם איווט וברק עישנו ואני הייתי נחנק שם. אגב הם שנוררו לו סיגרים כל הזמן. איווט וברק לקחו ממנו סיגרים בלי סוף.

נתן: אני יכול להגיד לך, אני לא יודע אם הוא (נתן מיליקובסקי) לא נתן לילדים או לאשתו. לביבי הוא לא נתן כסף, בסדר? (כידוע מיליקובסקי עצמו הודה שנתן לאורך עשרות שנים כסף לנתניהו בסכום שהוא העריך של כ 100 אלף דולר) אני רוצה לחדד את התשובה שלי

חוקר: איך אתה יודע?

אשל: אני אומר שאני יודע שלביבי הוא לא נתן כסף

חוקר: למה אתה מנדב לי את התשובה הזאת? תסביר לי

אשל: אני אומר לך כי יכול להיות שהיא ביקשה ממנו משהו מאוד מאוד ויכול להיות שהוא נתן לה, אני כבר לא זוכר.

חקירת בנימין נתניהו על גרסת אשל

נתניהו שוב לא זוכר, אחר כך הוא מפנה לנהגים, החוקרים באו עם תשובות שלא נושאות חן בעיני ראש הממשלה

כורש בר נור, מפקד יאח"ה באותה תקופה: אנחנו חקרנו את נתן אשל. הוא אמר לנו שהוא שלח לך פקס כדי להזכיר לך שהוא קנה לך סיגרים אתה זוכר את זה?

נתניהו: יכול להיות, אני לא  יודע

חוקר: יש לך את הפקס? אתה גורס אותם?

נתניהו: אני גורס אותם. אין לי.

כורש: זה מעניין כי אחרי שהוא שלח לך את הפקס, אתה נזכרת להגיד לנו שנתן אשל קנה לך סיגרים

נתניהו: אני ידעתי את זה לפני

כורש: אבל לא אמרת לנו את זה

נתניהו: לא זוכר, אני לא זוכר כל דבר. אני לא מכונת זיכרון

כורש: אבל הוא הזכיר לך את זה?

נתניהו: לא, אני לא יודע אם הוא הזכיר לי או לא הזכיר לי

כורש: אבל הוא אומר את זה

נתניהו: סליחה, אבל אני אמרתי לכם שכל הרל"שים שלי קנו לי סיגרים. אמרתי לכם שגיל שפר…

כורש: נגיע לזה. את הפקס אתה זוכר?

נתניהו: לא זוכר

כורש: לטענתך היה מדובר בגיל שפר, הנהגים, ביקשת מאיתנו להביא אחד אחד, למסור עדויות, הבאנו את גיל ספר, חיים אופסקי, שרן, ארי הרו, נתן אשל וכו'. למעט נתן אשל, כל האחרים אישרו כי רכשו עבורך סיגרים אך 2-3 בודדים

נתניהו: כל פעם

כורש: לאורך השנים

נתניהו: נכון

כורש: לאורך השנים, בודדים, מה אתה אומר על זה?

נתניהו: אני אומר שאני הוצאתי הרבה מאוד כסף. יש לך גם נהגים. חקרתם את כל הנהגים?

כורש: שנייה, אני שואל אותך עכשיו

נתניהו: אז אני אומר – התשובה היא לא, זה לא שניים – שלושה, זה יותר

כורש: לאורך התקופה, למעט נהג אחד שתכף נגיע אליו, כולם כל השבעה נהגים אמרו – וואלה, לא קנינו לביבי כלום!

נתניהו: באמת?

כורש: וואלה! לא רכשנו עבורו סיגרים.

ביבי: אז איך הם עשו? מה הם הלכו לבד? נתן אשל הלך לבד? אולי יש גם נהגים שלא ראיינתם או שיש נהג

כורש: שבעה, את כולם. הבאנו את כולם.

ביבי: או קיי, איזה נהג כן אמר לכם?

כורש: אתה רוצה לשמוע על הנהג הזה?

ביבי: כן!

כורש: לנהג הזה קוראים אלי…מה? אתה מכיר אותו?

נתניהו: אלי אילוז?

כורש: כן

ביבי: או קיי

כורש: וואלה, מעניין הסיפור הזה עכשיו

ביבי: נו, מה הוא אומר?

כורש: ישנו נהג אחד שקנה עבורך בחנות ספציפית בירושלים. זה מה שנתן אשל אמר לנו במפורש שהוא קנה. הוא אמר לנו. זו החנות. הלכנו לחנות, אמר: "קשקוש בלבוש, מעולם לא הגיע האילוז הזה ולא האשל הזה לקנות". מה אתה אומר על זה?

ביבי: קשקוש בלבוש על הקשקוש בלבוש

כורש: אז למה בעל החנות

נתניהו: אוי באמת. נו.

כורש: בעל החנות אומר, הלוואי והיו קונים. מעולם לא קנו

ביבי: קודם כל אני לא יודע אם קנו, אולי

כורש: לקחנו את אילוז, הלכנו לחנות…אף אחד מהרל"שים לא אומר: הוא שלח נהגים לקנות סיגרים בשבילך

ביבי: ח'ברה לא יודע, אני חשבתי שיש נהגים בסדר? הנקודה של הנהגים היא לא רלוונטית, או קיי?

תגובות

תגובות

15 תגובות על “נתן אשל בא לעזרה, החוקרים ספקנים, נתניהו לא זוכר ומתפלא

 1. תומר

  אתה חרטטן גדול .תמיד היית.עכשיו ,ברוב חוצפתך,אתה קורא לכחול לבן לשבת תחת נתניהו. זגזגן סדרתי…לא ביבי אתה!

 2. גיא

  אם להניח את עמדתי הפוליטית בצד-
  לכל הפחות על פי הקטעים שהובאו כאן, איני רואה כל בעיה
  עם עדותם. צריך לציין שבנימין נתניהו כיהן זמן ממושך כראש ממשלת ישראל ולכן יש סבירות להניח כי הדברים התבצעו על בסיס קבוע מכאן ניתן להתקדם למישור המסקנה עם הידיעה כי הכל התנהל על בסיס שגרתי. נראה כי עניין הנהגים לא שייך- ניתן לראות כי הכסף יצא ואף מומש לקנית סיגרים. מה גם שלא נראה כי לבנימין נתניהו יש זמן להתערב בזוטות כמו מאיפה יקנו את הסיגרים ומי יקנה ואף לזכור זאת.

  אם לחזור להתחלה, איני תומך בו אך ניסיתי לשמור על אובייקטיביות כוללת תוך התבוננות בקטעים לעיל.

 3. ברוך ב

  כגודל הציפיות ממך כך גודל האכזבה ממך.
  יצאת מדעתך? גנץ צריך להקים ממשלה בראשות הנוהל?
  הרי ברור שנוכל ימצא את הדרך להונות לשקר ולסרס את ההסכם .
  כנראה שאינך מסוגל לעמוד בלחצים המופעלים עליך.
  את כל בקרדיט שצברת, ביזבזת ברגע אחד !

 4. גלילית

  כל הכבוד רביב. תמשיך לדווח לנו על שקרניהו.

 5. ליברמן הוא פשוט ליצן

  "ממשלת מומחים",מה ישראל הפכה לראשות הפלסטינית…שליברמן יפסיק לקבל עצות מרוסיה.גם העלעת אחוז החסימה היתה טעות.(שזו גם יוזמה שהיגיעה מרוסיה).אכשיו ליברמן יכול להציע מה שבא לו,אבל מי שמקשיב לו,מטומטם

 6. ריבלין מפחד להגיד לביבי להתפטר,אז הוא כולל את גנץ עם גועל

  מן הראוי שאדם במצבו של ביבי יתפטר.ריבלין הפחדן אומר:"תעבדו יחד",למה ריבלין מפחד להגיד לביבי להתפטר?

 7. הזבוב על הקיר

  הזוי איך שרלטן כמו רביב דרוקר שוטף את המוח לאזרחים תמימים.

 8. התקשורת משרתת את ביבי,ולא את האמת!

  ישראל הפכה לבדיחה עולמית.ואם ביבי היה מתפטר אז לא היינו במצב הזה.הבעיה היא שהתקשורת משרתת את ביבי ולא את האמת.אבל בישראל "הנאורה" מותר לביבי הכל,גם בגללך רביב

 9. ביבי תתפטר יא אפס

  במאה הקודמת,היו מקס ומוריץ',השמן והזרה,דני שובבני.אלו מקורות ההשראה של ביבי,הוא אומר לנו(דרכם העיתונאים)"מה אכפת לכם,תזרמו".אז מדובר בחיי אדם,ולא בא לי שביבי יצעק על עוד משפחות שכולות.לא בא לי לראות איך העתיד של חצי מדינה נזרק,כי יש כאן מערכת חינוך כושלת.לא בא לי,שהשחיתות תהפוך את חיי האזרחים לגיהנום.ישראל היא לא מעצמה(היא אולי היתה פעם),היום ישראל היא מושבה אמריקאית,ורואים את זה בהפסדים של בנק ישראל,בפטנטים ישראלים שעוברים לארצות הברית,וביצור שעובר לאמריקה

 10. ביבי כשל בביטחון

  רק ממשלת ישראל אחראית על בטחון ישראל.לא ירדן לא אמריקה ולא הרוסים.אולי במקום צוללות,כדאי שיבנו גבול של ממש ביננו לבין ירדן

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  עמוק בלב,אמיר אוחנה מרגיש שביבי סיבך אותו בפלילים.אמיר אוחנה הוא קודם כל ישראלי.אבל מבחינת ביבי:"המרוקאי לא סיפק את הסחורה"

 12. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  פוטין רוצה לבוא,אני מחבב את הרוסים.אבל ביבי לא יודע לארח(אורן חזן זו הדגמה).אם בא לרוסים ,להרגיש את"החוויה הישראלית" זו בעיה שלהם.כשגנץ הייה ראש ממשלה,כדאי שהביקור הראשון שלו הייה באירופה,אמריקה או יפן

 13. "איך להציל את אילת"

  שאחד המיליארדים של ישראל ייסד מכון מחקר(בדומה לתכניון/מכון ויצמן),בעיר הדרומית בישראל.בשיתוף,ק"קל/הסוכנות היהודית/הלוטו…מה זה חשוב,העיקר שמישהוא יזוז!אפשר לייסד פארק "פרה היסטורי"(גן בוטני,עצי באובאב,דקלים שונים),מאובנים חיים(קזואר,יענים,צבי ענק,תנינים,דרקוני קומודו).וגם פסלים בגודל מלא של דינוזאורים.יצירת תמריצים למוביל טכנולוגי מח"ול(כמו אינטל בקריית גת),שיפתח מרכז יצור באילת.השקעה באולמות/איצטדיון/פארק,כך שאם ירצו לארח אירובזיון באילת זה יתאפשר.בנוסף לפסטיבלים,וארועים והופעות שונים.בנוסף חייבים לחבר את אילת לקו הראשי של רכבת ישראל

 14. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  איך אר"הב מחדירה את הנרטיבים שלה? (לכאורה…)דוחפת בלי הכרה מאמרים של ניצן פוקס,כ"אדון בר סמכה"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.