נתן אשל בא לעזרה, החוקרים ספקנים, נתניהו לא זוכר ומתפלא

| 3 בדצמבר 2019

עדותו של נתן אשל בתיק 1000, טובות ההנאה ממילצ'ין ופאקר, נראתה לחוקרים חשודה בלשון המעטה. נתניהו מוציא המון כסף? משלחות של נהגים לקנות סיגרים? אולי בגלל זה אשל לא זומן לעדות? הנה עדותו של המקורב הניצחי ואחריה הקטע הרלוונטי מעדות נתניהו באותו נושא, אחרי שהחוקרים בדקו את עדות אשל. 

בתמצית, אשל בא וטען שאחרי שנפתחה החקירה הוא שלח פקס לנתניהו ובו הזכיר לו שהוא קנה עבורו המון סיגרים לאורך תקופה ארוכה ונתניהו שילם. 

עדות נתן אשל

שלחתי לו פקס. אני שולח לו הרבה. כמעט כל יום. אני מייעץ לו הצעות בתחום הפוליטיקה. אין לו מיילים. אני כבר עשרים שנה שולח לו פקסים. זה אצלו בחדר ואני רוצה שהוא יקרא אותם. שביטלנו בזמנו את התקן של מבשל במטבח, הוא לא ידע.

ראש צוות החקירה, שלמה מומי משולם: אני רוצה להבין את הגרסה שלך. אתה בעקבות הפרסומים מחליט על דעת עצמך לרשום פקס למר נתניהו שתדע לך שהכספים שנתת לי הייתי קונה לך עם זה סיגרים

נתן: כן

מומי: כאילו שהוא לא אמור לדעתאשל: הוא לא אמור לדעת

חוקר: מאחר ונתניהו אין לו בעיות זיכרון, תאמין לי, הוא לא יודע שהוא נותן לך כסף לקנות סיגרים

אשל: כבר עברו שש שנים, אז רציתי להזכיר לו. שנזכור שעבור סיגרים אני תמיד תמיד תמיד וזה אפשר לשאול את כל הנהגים כי כל הנהגים (ההדגשה שלי – ר.ד.) נסעו לקנות סיגרים ואפשר לשאול אותם, כולל את הבנות בלשכה שהיו באות ואומרות לי כמה סיגרים זה אין לו כסף.

חוקר: סדר גודל?

אשל: עשרים וחמישה אלף שקלים בשישה חודשים. אני זוכר פשוט את הסכומים שנתניהו נתן לי בהתחלה. היה פעם אחת פעמיים היה עשרת אלפים שקל.

חוקר: פעמיים הוא העביר לך מעטפות של עשרים אלף שקל בחצי שנה הזאת?

אשל: פעמיים הוא הביא לי עשרת אלפים שקל במשך החצי שנה הזאת. פעם אחת נדמה לי, הוא העביר 7,500, משהו כזה.

מומי: אתה תגיד לנו נתן, אנחנו מתחילים להבין בדיוק מי יושב מולנו, זה בסדר גמור, אתה תאמר לנו כמה נתת לאלי אילוז (הנהג הקבוע של נתניהו במשך שנים ארוכות – ר.ד.), איך אתה נותן לו, איך אתה יודע כמה לתת לו על סיגרים.

אשל: הוא הביא לי קבלות, מה זה איך אתה יודע

חוקר: אתה מוכן ללכת לבדיקת פוליגרף?

אשל: אה…אני מוכן. אני אתייעץ עם העורך דין שלי

מומי: אתה תחזור עם תשובה שלילית.

מומי: מעכשיו שים לב מה אני אומר לך. את התרגילים האלה אכלנו ב 48. אני אומר לך מעכשיו.

נתן: תשמע…אני שולח לו

מומי: אני אתן לך לסיים את המשפט. אני רק אגיד לך משהו אחד. אנחנו פה לא באיזה ראיון עיתונאי, לא באיזה שיחת מאכערים. או קיי

מומי: אתה שולח לו פקס על סמך דברים שאתה חושב שהוא לא זוכר והוא גם אחרי זה לא מגיב, ככה זה עובד? אני רוצה להבין. ככה השיטה עובדת?

חוקר: מה אתה כל הזמן הולך עם הכסף? עם השקלים בכיס?

נתן: גם עכשיו

החוקר דני יופה: עם עשירייה?

נתן: להראות לך?

דני: תוציא כן

נתן: לא עשירייה אבל…בוא תסתכל, אחת שתיים שלוש סבבה אלף שקל

מומי: תן לי להבין, אתה מקבל עשרת אלפים שקל במעטפה מאדון אלי אילוז, שם אצלך בכיס וזוהי הקופה הקטנה שממנה אתה כל פעם מוציא כספים

אשל: נכון

מומי: וצורך קניות לראש הממשלה

אשל: נכון

חוקר: ובהתחלה היית כותב ואחרי זה לא כתב

אשל: נכון. אני משתדל להגיד לך את מה שאני זוכר. בוא הנה, אל תשכח, אני כבר עברתי שבעים, אני אחרי התקף לב, אני עם שלושה סטנטים בלב, בסדר?

חוקר: קודם כל תהיה בריא

חוקר 2: בתקופתך אתה אומר שהוא עישן כל הזמן?

אשל: לצערי כן. היינו נחנקים ממנו. לא רק שהוא עישן לבד. גם איווט וברק עישנו ואני הייתי נחנק שם. אגב הם שנוררו לו סיגרים כל הזמן. איווט וברק לקחו ממנו סיגרים בלי סוף.

נתן: אני יכול להגיד לך, אני לא יודע אם הוא (נתן מיליקובסקי) לא נתן לילדים או לאשתו. לביבי הוא לא נתן כסף, בסדר? (כידוע מיליקובסקי עצמו הודה שנתן לאורך עשרות שנים כסף לנתניהו בסכום שהוא העריך של כ 100 אלף דולר) אני רוצה לחדד את התשובה שלי

חוקר: איך אתה יודע?

אשל: אני אומר שאני יודע שלביבי הוא לא נתן כסף

חוקר: למה אתה מנדב לי את התשובה הזאת? תסביר לי

אשל: אני אומר לך כי יכול להיות שהיא ביקשה ממנו משהו מאוד מאוד ויכול להיות שהוא נתן לה, אני כבר לא זוכר.

חקירת בנימין נתניהו על גרסת אשל

נתניהו שוב לא זוכר, אחר כך הוא מפנה לנהגים, החוקרים באו עם תשובות שלא נושאות חן בעיני ראש הממשלה

כורש בר נור, מפקד יאח"ה באותה תקופה: אנחנו חקרנו את נתן אשל. הוא אמר לנו שהוא שלח לך פקס כדי להזכיר לך שהוא קנה לך סיגרים אתה זוכר את זה?

נתניהו: יכול להיות, אני לא  יודע

חוקר: יש לך את הפקס? אתה גורס אותם?

נתניהו: אני גורס אותם. אין לי.

כורש: זה מעניין כי אחרי שהוא שלח לך את הפקס, אתה נזכרת להגיד לנו שנתן אשל קנה לך סיגרים

נתניהו: אני ידעתי את זה לפני

כורש: אבל לא אמרת לנו את זה

נתניהו: לא זוכר, אני לא זוכר כל דבר. אני לא מכונת זיכרון

כורש: אבל הוא הזכיר לך את זה?

נתניהו: לא, אני לא יודע אם הוא הזכיר לי או לא הזכיר לי

כורש: אבל הוא אומר את זה

נתניהו: סליחה, אבל אני אמרתי לכם שכל הרל"שים שלי קנו לי סיגרים. אמרתי לכם שגיל שפר…

כורש: נגיע לזה. את הפקס אתה זוכר?

נתניהו: לא זוכר

כורש: לטענתך היה מדובר בגיל שפר, הנהגים, ביקשת מאיתנו להביא אחד אחד, למסור עדויות, הבאנו את גיל ספר, חיים אופסקי, שרן, ארי הרו, נתן אשל וכו'. למעט נתן אשל, כל האחרים אישרו כי רכשו עבורך סיגרים אך 2-3 בודדים

נתניהו: כל פעם

כורש: לאורך השנים

נתניהו: נכון

כורש: לאורך השנים, בודדים, מה אתה אומר על זה?

נתניהו: אני אומר שאני הוצאתי הרבה מאוד כסף. יש לך גם נהגים. חקרתם את כל הנהגים?

כורש: שנייה, אני שואל אותך עכשיו

נתניהו: אז אני אומר – התשובה היא לא, זה לא שניים – שלושה, זה יותר

כורש: לאורך התקופה, למעט נהג אחד שתכף נגיע אליו, כולם כל השבעה נהגים אמרו – וואלה, לא קנינו לביבי כלום!

נתניהו: באמת?

כורש: וואלה! לא רכשנו עבורו סיגרים.

ביבי: אז איך הם עשו? מה הם הלכו לבד? נתן אשל הלך לבד? אולי יש גם נהגים שלא ראיינתם או שיש נהג

כורש: שבעה, את כולם. הבאנו את כולם.

ביבי: או קיי, איזה נהג כן אמר לכם?

כורש: אתה רוצה לשמוע על הנהג הזה?

ביבי: כן!

כורש: לנהג הזה קוראים אלי…מה? אתה מכיר אותו?

נתניהו: אלי אילוז?

כורש: כן

ביבי: או קיי

כורש: וואלה, מעניין הסיפור הזה עכשיו

ביבי: נו, מה הוא אומר?

כורש: ישנו נהג אחד שקנה עבורך בחנות ספציפית בירושלים. זה מה שנתן אשל אמר לנו במפורש שהוא קנה. הוא אמר לנו. זו החנות. הלכנו לחנות, אמר: "קשקוש בלבוש, מעולם לא הגיע האילוז הזה ולא האשל הזה לקנות". מה אתה אומר על זה?

ביבי: קשקוש בלבוש על הקשקוש בלבוש

כורש: אז למה בעל החנות

נתניהו: אוי באמת. נו.

כורש: בעל החנות אומר, הלוואי והיו קונים. מעולם לא קנו

ביבי: קודם כל אני לא יודע אם קנו, אולי

כורש: לקחנו את אילוז, הלכנו לחנות…אף אחד מהרל"שים לא אומר: הוא שלח נהגים לקנות סיגרים בשבילך

ביבי: ח'ברה לא יודע, אני חשבתי שיש נהגים בסדר? הנקודה של הנהגים היא לא רלוונטית, או קיי?

תגובות

תגובות

39 thoughts on “נתן אשל בא לעזרה, החוקרים ספקנים, נתניהו לא זוכר ומתפלא

 1. Eranavizemer48@walla.com'תומר

  אתה חרטטן גדול .תמיד היית.עכשיו ,ברוב חוצפתך,אתה קורא לכחול לבן לשבת תחת נתניהו. זגזגן סדרתי…לא ביבי אתה!

 2. Guy7692@guy7692.com'גיא

  אם להניח את עמדתי הפוליטית בצד-
  לכל הפחות על פי הקטעים שהובאו כאן, איני רואה כל בעיה
  עם עדותם. צריך לציין שבנימין נתניהו כיהן זמן ממושך כראש ממשלת ישראל ולכן יש סבירות להניח כי הדברים התבצעו על בסיס קבוע מכאן ניתן להתקדם למישור המסקנה עם הידיעה כי הכל התנהל על בסיס שגרתי. נראה כי עניין הנהגים לא שייך- ניתן לראות כי הכסף יצא ואף מומש לקנית סיגרים. מה גם שלא נראה כי לבנימין נתניהו יש זמן להתערב בזוטות כמו מאיפה יקנו את הסיגרים ומי יקנה ואף לזכור זאת.

  אם לחזור להתחלה, איני תומך בו אך ניסיתי לשמור על אובייקטיביות כוללת תוך התבוננות בקטעים לעיל.

 3. ברוך ב

  כגודל הציפיות ממך כך גודל האכזבה ממך.
  יצאת מדעתך? גנץ צריך להקים ממשלה בראשות הנוהל?
  הרי ברור שנוכל ימצא את הדרך להונות לשקר ולסרס את ההסכם .
  כנראה שאינך מסוגל לעמוד בלחצים המופעלים עליך.
  את כל בקרדיט שצברת, ביזבזת ברגע אחד !

 4. Naamayaari@gmail.com'גלילית

  כל הכבוד רביב. תמשיך לדווח לנו על שקרניהו.

 5. ליברמן הוא פשוט ליצן

  "ממשלת מומחים",מה ישראל הפכה לראשות הפלסטינית…שליברמן יפסיק לקבל עצות מרוסיה.גם העלעת אחוז החסימה היתה טעות.(שזו גם יוזמה שהיגיעה מרוסיה).אכשיו ליברמן יכול להציע מה שבא לו,אבל מי שמקשיב לו,מטומטם

 6. ריבלין מפחד להגיד לביבי להתפטר,אז הוא כולל את גנץ עם גועל

  מן הראוי שאדם במצבו של ביבי יתפטר.ריבלין הפחדן אומר:"תעבדו יחד",למה ריבלין מפחד להגיד לביבי להתפטר?

 7. iris555@gmail.com'הזבוב על הקיר

  הזוי איך שרלטן כמו רביב דרוקר שוטף את המוח לאזרחים תמימים.

 8. התקשורת משרתת את ביבי,ולא את האמת!

  ישראל הפכה לבדיחה עולמית.ואם ביבי היה מתפטר אז לא היינו במצב הזה.הבעיה היא שהתקשורת משרתת את ביבי ולא את האמת.אבל בישראל "הנאורה" מותר לביבי הכל,גם בגללך רביב

 9. ביבי תתפטר יא אפס

  במאה הקודמת,היו מקס ומוריץ',השמן והזרה,דני שובבני.אלו מקורות ההשראה של ביבי,הוא אומר לנו(דרכם העיתונאים)"מה אכפת לכם,תזרמו".אז מדובר בחיי אדם,ולא בא לי שביבי יצעק על עוד משפחות שכולות.לא בא לי לראות איך העתיד של חצי מדינה נזרק,כי יש כאן מערכת חינוך כושלת.לא בא לי,שהשחיתות תהפוך את חיי האזרחים לגיהנום.ישראל היא לא מעצמה(היא אולי היתה פעם),היום ישראל היא מושבה אמריקאית,ורואים את זה בהפסדים של בנק ישראל,בפטנטים ישראלים שעוברים לארצות הברית,וביצור שעובר לאמריקה

 10. ביבי כשל בביטחון

  רק ממשלת ישראל אחראית על בטחון ישראל.לא ירדן לא אמריקה ולא הרוסים.אולי במקום צוללות,כדאי שיבנו גבול של ממש ביננו לבין ירדן

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  עמוק בלב,אמיר אוחנה מרגיש שביבי סיבך אותו בפלילים.אמיר אוחנה הוא קודם כל ישראלי.אבל מבחינת ביבי:"המרוקאי לא סיפק את הסחורה"

 12. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  פוטין רוצה לבוא,אני מחבב את הרוסים.אבל ביבי לא יודע לארח(אורן חזן זו הדגמה).אם בא לרוסים ,להרגיש את"החוויה הישראלית" זו בעיה שלהם.כשגנץ הייה ראש ממשלה,כדאי שהביקור הראשון שלו הייה באירופה,אמריקה או יפן

 13. "איך להציל את אילת"

  שאחד המיליארדים של ישראל ייסד מכון מחקר(בדומה לתכניון/מכון ויצמן),בעיר הדרומית בישראל.בשיתוף,ק"קל/הסוכנות היהודית/הלוטו…מה זה חשוב,העיקר שמישהוא יזוז!אפשר לייסד פארק "פרה היסטורי"(גן בוטני,עצי באובאב,דקלים שונים),מאובנים חיים(קזואר,יענים,צבי ענק,תנינים,דרקוני קומודו).וגם פסלים בגודל מלא של דינוזאורים.יצירת תמריצים למוביל טכנולוגי מח"ול(כמו אינטל בקריית גת),שיפתח מרכז יצור באילת.השקעה באולמות/איצטדיון/פארק,כך שאם ירצו לארח אירובזיון באילת זה יתאפשר.בנוסף לפסטיבלים,וארועים והופעות שונים.בנוסף חייבים לחבר את אילת לקו הראשי של רכבת ישראל

 14. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  איך אר"הב מחדירה את הנרטיבים שלה? (לכאורה…)דוחפת בלי הכרה מאמרים של ניצן פוקס,כ"אדון בר סמכה"

 15. תשאל את אשכנזי

  מה גבי אשכנזי רץ להציל את ביבי? הרי "מתווה הנשיא"-הוא מתווה החסינות.מה יש לדבר בכלל עם ביבי?

 16. אוי אויי...התמימות

  בלי שגבי אשכנזי שם לב,ביבי עושה לו מה שהוא עשה למופז

 17. "להציל את אילת 2"

  התיירות לא תציל את אילת(החלופה המצרית,והירדנית די עדיפה).המדינה צריכה להקים מוסד בדומה לDARPA האמריקאי,באילת.מה שיוסיף אוכלוסיות בעלות שכר גבוה.ויצרוך שרותים רבים יותר

 18. "תקשורת חופשית בישראל"

  איך ארצות הברית תגנוב את הספורטאים הרוסים?היא תדאג שרוסיה לא תשתתף בתחרויות בן לאומיות.הספורטאים הרוסים מצליחים בגלל הסינון הנוקשה,לפי מאפיינים פיזיים.מתקני תשתית.וכנראה שגם חומרים אסורים(דבר מקובל למרבה הצער לא רק ברוסיה).כי בעולם נותנים חומרים אסורים,באימונים.ואת הבדיקות לפני התחרויות לומדים לתכמן(ורוסיה לא המציאה את זה).עד שהחלו הבדיקות לגילוי סמים(אין צורך להזכיר את מזרח גרמניה).נשברו שיאים במזרח ובמערב.כך שכל התשתית ה"מוסרית"די מפוקפקת במקרה של השעיית רוסיה מטוקיו2020.בכל מקרה אלו בני אדם שניצחו(עם סמים או לא).אם כל המגוון האדיר בהודו,הם חלשים בספורט(אז התזונה,וסגנון החיים ,הם חלק מהענין.ואפשר להחליט שחומר כזה ממריץ,ואחר לא.הכל פוליטיקה).למה כל "המינפסט" הזה בבלוג שלך? כי "בתקשורת החופשית של ישראל" לא תשמע את הדעה הזו.ויש מלא סיבות לא לאהוב את רוסיה.אבל דווקא תרבות הספורט ברוסיה היא בעלת צדדים חיוביים לרוב

 19. המשך קל...ל"מנפסט"

  גם מה המסר של אמריקה לספורטאים שלה? הרוסים חזקים,"הם על סמים",אתם אנחנו לא מאמינים שתצליחו.אז נזיז אותם הצידה.או שפשוט ניבא אותם לאמריקה.מייקל פלבס שיחק אותה בענק,הוא היגיע הביתה.אפילו זר פרחים לא נתנו לו.אפילו הנשיא לא שמח איתו.ארצות הברית היא מדינה דוחה

 20. יותר כייף להתעסק בספורט בימים אלו

  נראה שהממסד הספורט הרוסי.ייסד את הגרסה הרוסית ל"מכביה"הישראלית.הם יתנו פרסים כספיים נדיבים.יבנו תחרויות קצת שונות.(ולכן היו הרבה שיאים).בכל מקרה יותר כייף להתעסק בצרות של אחרים,מאשר בפוליטקאים שהמדינה שלנו מיצרת

 21. על פוליטיקה וספורט

  לרוסים טרמפ יגיד :"רציתי להרוס ליפנים את האולימפיאדה".ליפנים טרמפ יגיד:"רציתי להשמיד לרוסיה את הספורט". בכל מקרה,אם ארצות הברית היא מעצמת על(וכבר יותר ויותר מפקפקים בזה.למרות שלדעתי היא מעצמת על).אולי עדיף שהיא תעשה דברים חיוביים.במקום לזרוע הרס

 22. הימין בישראל צריך לעשות חושבים,הוא כבר לא מתאים!

  הימין בישראל חייב לקחת פסק זמן מהשילטון.הם דואגים לבעלי ההון ולא לאזרחים.מבחינתם מצוקת הדיור לא מענינת.ו"מחיר למשתכן"-הוא פרויקט להצלת הקבלנים.ולא לפתרון מצוקת הדיור.בתי הספר הם מקום שבו הילדים נמצאים,כדי שההורים יעבדו יותר.שום מחשבה על עתיד הילדים או המדינה(וזה נשקף בהשגים).וזאת למרות הפריון הנמוך של המשק(למרות שעות העבודה הרבות,מדי)

 23. "US MlLITARY"

  המלחמה באוקינוס השקט"בלתי נמנעת,איי סנקוקו וכל הווג'ראס הזה".הסינים לא טיפשים כמו שחושבים באמריקה.באמריקה מיצרים את כל סוגי הנשק.וחלקם ממש מצוינים.אבל,כדאי לעשות תרגיל מחשבתי: נניח והתקציבים לא היו מפנקים כמו בעבר.אולי לא כדאי שמספנות נושאות המטוסים לא יפתחו מוצרים לשוק האזרחי?נניח מיכלית שלא פולטת פחמן(מונעת באטום),ואת המסגרות שיפקחו על כלי שייט מורכב כזה(בטיחות,תדלוק,ומיחזור).או שהתעשיה האווירית תפתח מוצרים ושיתופי פעולה עם השוק האזרחי.שחברות שמיצרות חומרי נפץ ייצרו דשנים.מדוע הממשלים האמריקאים.לא מתמרצים את התעשיה,לפעול גם בעיתות שלום? איך הסינים יכולים בכל זאת לאתגר את אמריקה? נניח והם יעלו לירח מושבה שלמה,בעזרת בוסטרים ומשגרים אדירים מתוך הים(ענין תכני,שמשקל אדיר קל לשגר מתוך מים)

 24. לדעתי,הבעיה המרכזית של ישראל.והצעה לפיתרון

  חברי הכנסת,קובעים לעצמם את שכרם.את מימון המפלגות,גם נשיא נוח בחרו לעצמם.אז ראשית לדעתי,צריך שהנשיא הייה שופט לשעבר,ולא חבר כנסת.צריך לבנות גוף ביקורת על הכנסת,נגיד מוסד של נציגי ראשי הערים והרשויות.שיקבע את שכר חברי הכנסת,ואת מימון המפלגות.כי אף אחד לא מרסן את הכנסת ונציגיה שלוחי הרסן

 25. ביום שבו ישראל תחזור לתפקד

  אוקי,ביום שתהייה ממשלה בישראל.כדאי למדינה לפתח תחום מחקר ופעילות יחודיים לישראל. חברה ממשלתית(שבעתיד הייה ניתן לפצל או להפריט).שתחקור ותיבנה כורי תוריום קטנים(מגודל של מקרוגל עד מקרר).ניתן להשתמש בהם לצוללות אוטונומית או לווינים.אבל גם בתחנות כוח זעירות למקומות נידחים.כור מלחים כזה צריך להיות בנוי מאוד בטוח,ומאוד יעיל.תחום נוסף הוא חקלאות מדברית.אנרגיה תרמו סולרית,טכנולוגיות התפלה ותיהור מים

 26. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  בארצות הברית לא אוהבים את ביבי כי הוא מסית ושקרן.וברוסיה לא אוהבים את ביבי כי,אין לישראל שם שגריר.וגם כי היקף הסחר איתם בירידה

 27. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  נראה שעיקרי הסכם הסחר שרוסיה מציאה לארצות הברית הוא.אפשרויות ליבוא מוצרים כמו כותנה ,הדרים,תרנגולי הודו.ועוד מתחום החקלאות.(העדפות מס,ורגולציה).יבוא אמריקאי של מוצרים שקשורים באנרגיה אטומית,ורכש גומלין של ציוד מתחום התעופה והחלל.דיאלוג לגבי מסחר בנפט,גז ופחם.דיאלוג על שיתוף פעולה במחקר ופיתוח.כמו גם אפשרויות של שיתוף פעולה בתחומי התקשורת,הספורט,והפיננסים.נראה שלא תהייה תגובה אמריקאית ליוזמה הרוסית הזו.בנתיים,עולה האפשרות שהייה ארוע ספורט גדול בתחומי רוסיה.בזמן אולמפיאדת טוקיו(שרוסיה גרושה ממנה).והייה נסיון להזמין שמות גדולים מהספורט העולמי לרוסיה

 28. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  ישראל צריכה לשקול רכישת נשק מיוצר טורקי,לפחות להכיר את החומר

 29. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  זה נכון שהליכוד משלם לחיים רמון כדי לדברר את ביבי? כולם יודעים שחיים רמון יעשה הרבה בשביל כסף.אז מה הוא מיצג? אמינות,או חוכמה?אז לא זה ולא זה!

 30. אני מציע לא לפחד מביבי

  בג"ץ יחליט מה שיחליט.לרוב האנשים בישראל,נמאס מהשמנדריק חובב הסיגרים.שמתמין כסף בגרביים.אזה מין ראש ממשלה ,אומר לאזרחית שהיא משעממת.או שצוחק על האזרחים שלו.לאף אחד לא אכפת כבר מביבי,גם אם הוא יצליח לגייס כמה אלפי חוליגנים.המדינה לא תיגרר לאנרכיה

 31. כשכוכבי מתנהג כמו הליצן שנקרא"מבקר המדינה"

  אביב כוכבי, צריך ליצר ביטחון ממה שיש.ולא לנזוף באמריקאים! היגיע הזמן שבעלי התפקידים יעבדו.ולא היו חלק ממערך הדוברות של ביבי

 32. רביב אתה משפטן,והמצב לא נראה טוב!

  לכאורה מבקר המדינה משפץ דוחות.לדעתי אם זה נכון,זה פלילי!רביב אתה משפטן,למה לא שומעים אותך? אבל לדעתי אתה מרחם על ביבי.אבל בערוץ 12,או כאן לא עושים כלום?! ומה אם התנועה לאיכות השלטון?!

 33. סין רוסיה ארצות הברית.והשקעה ישראלית

  אפשר שישראל ורוסיה,ישתפו פעולה במחקר כור היתוך,ו או כור תוריום.אוליגרכים יכולים לפתוח בדובנה(מרכז מחקר במוסקבה).חברה בחסות ממשלתית,ומדענים ישראלים יוכלו ללמוד,ואף ללמד תכנולוגיה חדשה.ועוד משהוא,נמל חיפה מוצע למכירה.שהאמריקאים לא יעיפו לנו מוסר.הם יכולים לקנות.ואם הם לא יקנו,אז סין או רוסיה יכולים.אבל הכי טוב הייה אם גורמים ישראלים יקנו.ועדיף כשחלק מהסכם ההפרטה,יחויב שהרוכש הייה אזרח ישראלי

 34. אל תאמינו למה שכתוב בעיתון(בעיקר לא בהארץ)

  "איחוד בשמאל אכשיו", הארץ משתף פעולה עם ביבי(מסיבות כלכליות).אמיר פרץ צריך להיזהר מעיתונאים,ביבי משתמש בעיתונאים.וממש לא מאמין להם.כי המטרה היא ליצור גוש ימין,ושמאל מאוחד ואימפוטנטי.אכשיו מתחיל קמפיין שמאחוריו הליכוד,"לאיחוד השמאל הגדול".והלוואי שלקמפיין הליכוד יגמר הכסף,ולא הייה לביבי כסף למסע היח"ץ מול אזרחי ישראל.והתמודדות המשפטית

 35. למה בני גנץ לא מופיע יותר בטלביזיה?

  למה בני גנץ לא מופיע יותר בתקשורת? מדוע לא חושפים את השקרים של ביבי? ביבי מלא בוז על מערכת המשפט:"אני ישמור על השופטים"… מה אתה צוחק עלנו?! מלא בוז לאזרחים:צועק על הורים שכולים,אומר לאזרחית,"את משעממת ".אכשיו הבן אדם הרע הזה, כבר ראש ממשלה יותר מדי שנים.והנזקים של האדם הגס הזה אדירים!למה כולם שותקים?!

 36. למה צריך את הליכוד,סתם מפלגה

  אם כבר יש לשוקן הסכם עם הליכוד,אז שירושש את הליכוד.ששרה נתניהו תכתוב בעיתון למה מצודת זאב זה רכושה הפרטי.שיאיר נתניהו יכתוב,כמה הוא שונא את כל העולם.ושביבי יכתוב ביקורת על מייטב הסיגרים,בנוסף להמלצות קניה(על חשבון הליכוד כמובן).אף פעם לא הבנתי למה אנשים עושים מנוי ל"הארץ",אבל אני גם אף פעם לא אכלתי טופו

 37. ישראל לא במצב לקבל מנהיגים זרים,אף שטכנית זה אפשרי

  לדעתי,ביקור של מנהיג זר בישראל.כדאי שהייה אחרי הבחירות.אם פוטין יבוא לפני הבחירות,מה שיוסכם הייה כמו לכתוב על קרח לפני הקיץ.הרי יש איזו מטרה לביקורים האלו,נכון שביבי מטייל בעולם ללא שום צורך מדיני.אבל ביבי הוא לא דוגמה לכלום.ביקור של פוטין הוא כבוד לישראל.והייה נחמד אם טרמפ גם יחזור שוב

 38. כך אני רואה את זה

  אם נבחן את התנהלות רוסיה בנושא היהודי.להערכתי,יש איזו כפילות.מצד אחד הרבה חומר יהודי כתוב.כשיש גם העתקים,קרוב למושלמים,וכך יש במוסד/ספריה,א חומר מקורי.בספריה ,ב חומר חדש(אך נאמן למקור).וכתובים שמוצאים למכירה,שמהווים"מקדם מכירות",או קדימון.לעושר התרבותי.כשרוסיה היא "מקור הדתות"/"הדבר האמיתי"/"מרכז העולם"(לשיטתם,כדי אולי להפוך את ערי רוסיה למרכז לעליה לרגל)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.