דו"ח הביקורת הלא ייאמן על דוד בן בסט ואיך כחלון לא העביר אותו למשטרה?

| 8 באוגוסט 2013

דוד בן בסט הוא דמות חשובה בממשק העדין שבין תקשורת לפוליטיקה. יש לו תחנות רדיו אזוריות, כולל תחנה ברוסית, שנהנית מהשפעה רבה והוא מחובר מאוד בליכוד ובמפלגות אחרות. שרים בליכוד ציטטו אותו באוזניי כאומר שיש לו אלפי מתפקדים.

במרץ 2011 נכתב דו"ח על ידי מבקר הפנים של משרד התקשורת, אלון זולר.

זהו דו"ח יוצא דופן והוא מעולם לא פורסם ולא ממש יושם. כותרתו ""הפיקוח האלחוטי – דו"ח ביקורת מעקב מורחב". לכאורה, הנושא יבש. תדרים, מעקב. למעשה, עולם ומלואו.

זולר כותב כי סמנכ"ל בכיר ספקטרום במשרד, משה גלילי ומנהל יחידת הפיקוח האלחוטי, חנן גולן, סיימו את תפקידם בשלהי 2007 ותחילת 2008 "כשברקע לכך עמדו גם ליקויים עליהם הצביעו דו"חות הביקורת". מעניין.

מסתבר שהתחום רווי בבלגאן ואינטרסים. דו"חות חוזרים ונשנים נכתבו על הליקויים, אבל לא ממש הועילו. בראש הסולם, כנראה, עומדת תחנת "רדיו לב המדינה" ובעליה, דוד בן בסט. בגלל חשיבות העניין והתחושה כי התקשורת לא ממש מתלהבת לפרסם את הנושא, אני אעלה כאן קטעים שלמים וארוכים מהדו"ח. לקרוא ולא להאמין.

בסעיף 8 לדו"ח הכללי כתב המבקר כך: "במהלך הביקורת נמצא שאחד מבעלי זיכיון לשידורי רדיו אזורי (רדיו "לב המדינה") חרג לכאורה במשך ארבע השנים האחרונות באופן בוטה ומתמשך מתנאי רישיונו ומהנחיות חוזרות וברורות של המשרד. כנגד התנהלות חריגה זו ניכרת אוזלת יד מתמשכת, חוסר מקצועיות ואף רשלנות של המשרד שמשמעותן הסכמה לכאורה למעבר על החוק וכן תשלומי חסר בגין אגרות הקצאת תדרים בהיקף שווה ערך של מאות אלפי שקלים, תוך מתן יתרון כלכלי משמעותי בשוק הפרסום מול מתחריו". מילים בוטות. מה עומד מאחוריהן? המבקר החליט להקדיש פירוט נרחב לכך. לא קראתי הרבה מסמכים חריפים כל כך של מבקר פנים. הנה הדו"ח המפורט:

רקע

תחנת "לב המדינה" הינה בעלת זיכיון לשידורים באזור שפלת יהודה ותחנת רדיו "רדיוס" הינה בעלת זיכיון לשידורים באזור השרון. התחנות מנוהלות שתיהן על ידי מר דוד בן בסט. בדו"ח הביקורת שפרסם מר סיוון (כמה שנים קודם – ר.ד.) הוצגו בין היתר, ממצאים שנמצאו במהלך הביקורת באשר לחריגות תחנת "לב המדינה" מתנאי רישיון השידורים על רקע קשרים לא תקינים לכאורה בין מנהלה לבין מנהל יחידת הפיקוח דאז (ההדגשה שלי – ר.ד.).

במסגרת הביקורת הנוכחית, נבדקו פעולות הפיקוח אשר קיים המשרד משנת 2007 ועד מועד הביקורת על תחנות אלו.

ממצאים

בפברואר 1998 הקצה המשרד לתחנת השידור רדיו "לב המדינה" תדר נוסף לתדר המקורי שקיבלה. בהקצאה זו קיבלה את התדר 89.1 לשידור באשדוד בהספק נמוך יחסית – 100 ואט.

בספטמבר 2004 אושר לתחנה לשדר בנוסף בתדר 93.3 מראשון לציון בהספק של 1 קילווואט.

ב – 13.11.2006 אישר שר התקשורת דאז (אריאל אטיאס) במסגרת סמכותו את העברת משדר תחנת "לב המדינה" מראשון לציון לראש העין, אתר שהוא מחוץ לאזור הזיכיון. במסגרת זו כתב השר, בין היתר, למנכ"ל התחנה, מר דוד בן בסט: "אין בהעברת אתר השידור של תחנת רדיו "לב המדינה" מראשון לציון לראש העין כדי לפגוע בקליטת שידוריהם של בעלי זיכיון אשר באזור"

מהאמור עולה שהשר אישר במפורש העברת המשדרים שפעלו בראשון לציון בתדרים 91, 93.3 לראש העין. לא ניתן אישור להעברת המשדר שפעל באשדוד בתדר 89.1 ובהספק נמוך של 0.1 ואשר מלכתחילה נועד לאפשר קליטה תקינה באזור מצומצם – אזור אשדוד בלבד (ההדגשה במקור. הזהרתי אתכם שזה חומר יבש, אבל שווה את המאמץ. תדר 89.1 הזה שעליו מדובר, שניתן בשביל שיפור קליטה של "לב המדינה" רק באזור אשדוד, הפך לתחנת רדיו עצמאית ברוסית ששידוריה נקלטים בשטחים נרחבים. איך? כבר – ר.ד.)

במהלך מרץ 2007 נודע למנהל התחנה מר בן בסט כי בכוונת יחידת הפיקוח האלחוטי במשרד התקשורת לקיים בדיקה באתר השידור בראש העין במסגרת הביקורת שקיים ביחידה באותם ימים מר סיוון (עשו טובה ותקראו את המשפט הזה שוב. לבן בסט נודע מראש על ביקורת שעומדת לבוא אליו. מעניין – ר.ד.)

בתאריך 21.3.2007 שלח מר בן בסט מכתב למשנה למנכ"ל וסמנכ"ל ספקטרום דאז, מר גלילי ובו עדכן כי "בלילה של יום ג' (20.3.07) פרצה שריפה בבניין ובחלק מקומותיו התחתונות באשדוד, שם ממוקמים משדרי רדיו לב המדינה בתדר 89.1 ונגרם נזק כבד. המשטרה ומכבי האש חוקרים את הדליקה. לפיכך, ביום ד' בבוקר הועברו השידורים של 89.1 לפארק סיבל בראש העין".

כפי שהציג מר סיוון בדו"ח שפרסם לא נמצאו סימוכין לקיומה של שריפה כאמור (ההדגשה שלי. רק תקראו את זה שוב. המשדר הקטן שהיה אמור לשפר קליטה באשדוד, נשרף ממש לפני הביקורת, שבן בסט ידע עליה וחייבים היו להעביר אותו לראש העין, אבל הביקורת אומרת ש"לא מצאה סימוכין לשריפה" – ר.ד.).

מבדיקה שבוצעה במהלך הביקורת הנוכחית נמצא כי בתאריך 15.3.2007 ולפני כן ב – 28.11.06 ביצע המשרד לאיכות הסביבה מדידות קרינה בדירה המרוחקת כ – 700 מטר מאתר השידור הממוקם ברחוב המלאכה 22 בראש העין. עפ"י דו"ח הבדיקות, במועדים הללו (28.11.06) פעל במקום אתר השידור בתדר 89.1 (שכאמור, משמש בכלל כתחנת רדיו עצמאית, רדיו פרוויה ברוסית – ר.ד.).

מהאמור עולה שמנכ"ל תחנת "לב המדינה" העביר דיווח שקר לפיו השידור מראש העין החל רק ב – 20.3.07 בעוד שבדיקת המשרד להגנת הסביבה מוכיחה שהשידור בתדר 89.1 התקיים כבר ב – 28.11.06, ארבעה חודשים לפני כן (ההדגשה במקור. מזל שיש משרד לאיכות סביבה שמבצע בדיקות כאלה. משרד התקשורת משום מה לא ביצע אותן. מעניין. עוד יותר מעניין, מבקר פנים שמאשים את בן בסט בדיווח שקר? וואו – ר.ד.).

בתגובה למכתבו של מר בן בסט, שלח בתאריך 25.3.07 מר גלילי (הממונה על התדרים במשרד התקשורת, שהוזכר קודם כמי שעזב/הועזב את תפקידו – ר.ד.) מכתב ובו חזר והבהיר שהרישיון לשידור בתדר 89.1 ניתן מלכתחילה לצורך השלמת כיסוי ושיפור קליטה באשדוד וכי האישור ניתן למשדר בהספק נמוך. עוד כתב כי מקובל עליו כי המשדרים שהועברו לראש העין יאוחסנו שם אולם הדגיש כי לא ניתן (הדגשה במקור) אישור לשדר בתדר זה מראש העין. עוד כתב כי אם בידיו אישור הרשות השנייה המאפשר פיצול שידורים לאזור אחר שאינו באזור הזיכיון, יש להציגו לצורך בחינה של המשרד.

בתאריך 6.6.07 שלח מר בן בסט מכתב למר גלילי ובו טען כי קיבל לראשונה את מכתבו מיום 25.3.07 מכיוון שהמכתב נשלח במקור לפקס שגוי (ההדגשה שלי, אבל תקראו את שוב בבקשה – ר.ד.). עוד טען כי האישור שניתן על ידי שר התקשורת והרשות השנייה הוא להעברת תחנת השידור על כל תדריה וכי לא יעלה על הדעת שבכל עת שיש בעיה באשדוד ייפסקו השידורים.

בתגובה ענה גלילי ב – 13.6.07 כי אישור השר שניתן על בסיס שורת נימוקים היה עבור המשדרים שהיו בתחנת השידור בראשון לציון בלבד. עוד כתב כי בשיחה שהתקיימה ביניהם ב – 4.6.07 עדכן בן בסט כי המשדר הוחזר לאשדוד ולפיכך בעניין של מר גלילי ה"נושא סגור".

כחצי שנה לאחר מכן, ב – 13.12.07 כתב מר גלילי למר בן בסט כי למרות ההבטחות וההבהרות נמצא בבדיקה שיגרתית ב – 5.11.07 כי התחנה משדרת בתדר 89.1 מראש העין. כמו כן כתב (ההדגשות במקור)

"3. משרד התקשורת רואה בחומרה רבה את הפרת תנאי הרשיון וזאת לאחר שהודעת לו כי המשדר הוחזר לאשדוד.

4. לאור האמור, הנני מורה על הפסקה מיידית של השידורים בתדר 89.1 מראש העין ולדווח לח"מ על כך בכתב עד ליום 20.12.07.

5. מובהר כי אין באמור לעיל משום ויתור המשרד על נקיטת אמצעים כנגד חברתכם בגים ההפעלה הבלתי חוקית שנעשתה בעבר והמשרד שוקל זאת בעת הקרובה. אם יש לכם טענות/הנמקות לעניין זה, הינכם מוזמנים להשמיען בפנינו בכתב לא יאוחר מיום 25.12.07"

לא נמצא שנעשתה פעולה כלשהי בעקבות האמור (ההדגשה במקור. אני ממש מתאפק לא להוסיף על הנאמר, אבל לא יכול. הממונה במשרד התקשורת מורה על הפסקת שידורים, שוקל תביעה ואז לא עושה כלום. מעניין – ר.ד.).

כעשרה חודשים לאחר מכן, ב – 6.11.08 בסגרת ביקורת פתע של יחידת הפיקוח האלחוטי שקיימו מר חג'בי ופקח נוסף בתחנות הרדיו "רדיוס" ו"לב המדינה", נמצא כי תחנת "לב המדינה" משדרת בתדר 89.1 מראש העין למרות שהמשדר אינו אמור להיות שם (כפי שכתב מר חג'בי בדו"ח). לאחר דין ודברים, שעל פי עדות הפקחים כללו צעקות וביטויים פוגעים כלפיהם ע"י מר בן בסט, סולקו הפקחים ללא שביצעו את משימתם (ההדגשה שלי. אין איזו סנקציה על מישהו שמסלק פקחים, שבאו לעשות את עבודתם? ר.ד.)

נמצא שבשבוע לאחר מכן הוכנה טיוטת מכתב בחתימת סמנכ"ל בכיר ספקטרום ובה בין היתר הנחיה על הפסקה מיידית של השידור בתדר 89.1 מראש העין ואיום כללי בצעדים אם לא תבוצע. לא נמצא שמסמך זה נשלח (ההדגשה במקור. הם הכינו מסמך ואיכשהו לא שלחו. מעניין. ר.ד.).

בפועל שלח סמנכ"ל ספקטרום ב – 12.11.08 מכתב המתאר את עיקרי האירועים שהתרחשו בביקורת שנמנעה שבוע לפני כן, כפי שמסרו לו עובדי הפיקוח. מהמכתב עולה שסוכם על ביצוע ביקורת חוזרת (וואלה? איזה יופי – ר.ד.).

בתאריכים 18.11.08, 26.11.08 קיימו פקחי היחידה ביקורות חוזרות בתחנות הרדיו. בסיכום הדו"ח שהעביר מר חג'בי ביום 27.11.08 לסמנכ"ל ספקטרום, דווח על שורת חריגות (ההדגשה במקור – ר.ד.) מתנאי הרישיון של תחנת הרדיו "לב המדינה" שעיקרם:

1. משדר בתדר 91 – חריגת הספק.

2. שידור בתדר 93.3 – חריגת מיקום.

3. שידור בתדר 89.1 – חריגות הן במיקום והן בהספק.

עוד כלל הדו"ח בחינת תוקף תלונות אמפיריות שהגישה רשות השידור כנגד התחנות.

כשלושה חודשים מאוחר יותר, בבדיקה שביצע פקח היחידה ב – 9.2.09 באשדוד נמצא שמקור שידורי רדיו "לב המדינה" בתדר 89.1 אינו מאשדוד, אלא כפי שכתב בדיווחו מכיוון צפון מזרח לעיר אשדוד. שבוע לאחר מכן בבדיקה אחרת שביצע פקח אחר בתאריך 16.2.09 הוא מצא שתחנת הרדיו לב המדינה משדרת בתדר 93.3 מרחוב רוגוזין באשדוד.

במהלך הביקורת (ספטמבר עד דצמבר 2010) בשורת בדיקות עצמיות באמצעות מכשיר רדיו סטנדרטי ברכב נבדקה על ידי עורך הביקורת איכות הקליטה של תחנת רדיו "לב המדינה" בתדר 89.1 (שהיא בעצם התחנה ברוסית, שנקראת אחרת בכלל – ר.ד.). נמצא שהתחנה נקלטת באיכות טובה מאוד לרבות כיתוב RDS באזורים: ראש העין, פתח תקווה, תל אביב, כביש 40 בסמוך לקרית גת, כביש מספר 1 בקטע שבין שער הגיא לשורש ואף בכביש מספר 4 בכניסה לטירת הכרמל (!)

מדובר בטווחים של כ – 60 ק"מ ממקום המשדר, בין אם הוא בראש העין ובין אם הוא באשדוד. חריגה במיוחד הקליטה בכניסה לטירת הכרמל – למעלה מ – 70 ק"מ ומצפון לאתר השידור שבראש העין. נתונים אלו מצביעים על קיומו של שידור בהספקים גבוהים משמעותית מ – 0.1 ק"ו ואף 0.5 ק"ו ושאינו מגובה באנטנה כיוונית. ממצאים אלה מתווספים לעובדה שהתחנה אינה משדרת בתדר 89.1 מהמקום שאושר לה.

(ההדגשות במקור – ר.ד.)

להפרשים בהספקי השידור שבין נתוני משרד התקשורת, לפיו משולמת אגרת הקצאת התדרים, לבין הנתונים שנמסרו מהרשות השנייה והמשתמעים מהבדיקות העצמיות שהוצגו לעיל, משמעות בהיקף תשלומי אגרה (ההדגשה במקור – ר.ד.)

משמעות הממצאים הינה שבאמצעות חריגה מתנאי הרישיון בהקשר למיקום המשדרים בתדרים 93.3 ו 91.0 מצליחה התחנה להשיג כיסוי רחב משמעותית בטווח של עשרות ק"מ עד כדי כיסוי השטח שבין חיפה לבאר שבע. תדר 89.1, המשמש לשידורים מפוצלים בחלק מהיום ברוסית, שמלכתחילה ניתן לאזור אשדוד בלבד אך משדר מראש העין לכאורה בהספק גבוה משמעותית מהרישיון, מאפשר כיסוי ברדיו של למעלה מ – 50 ק"מ מאתר השידור. בכך גם הוא מכסה את כל מישור החוף והשפלה. טווח כיסוי זה לא יכול להיות מוסבר בהספק של 100 ואט וספק רב אם גם ב – 400 ואט, כפי שעולה מדיווחי הרשות השנייה או אף 500. בהיבט האגרות משמעות החריגות היא תשלום חסר של לפחות 90 אלף שקלים לשנה, בגין אגרות תדרים ועל פי החריגות העולות מהבדיקות העצמיות והביקורת שערכה היחידה, הרבה יותר מכך (ההדגשה במקור – ר.ד.)

בהתייחסותה לטיוטת דו"ח הביקורת כתבה נציגת הלשכה המשפטית: "ככלל, חריגה בהספקים מאלו שהותרו לבעל רישיון על פי תנאי רישיוני הינה חריגה מתנאי רישיון שמשמעותו עבירה על פי פקודת הטלגרף (ההדגשה במקור. הטענה שנעשתה עבירה גם – ר.ד.)

עד מועד הביקורת (מרץ 2011 – ר.ד.) לא נמצא שנעשה דבר בהקשר לאכיפת תנאי רישיון תחנת הרדיו או לגביית האגרות כחוק (ההדגשה במקור – ר.ד.)

מהממצאים עולה תמונה של חריגות בוטות ומתמשכות של בעל רישיון מתנאי רישיונו ומהנחיות חוזרות וברורות של המשרד. ניתן לאפיין התנהגות זו כעבריינית ועשיית דין לעצמו. כנגדה ניכרת אוזלת יד מתמשכת, חוסר מקצועיות ואף רשלנות של המשרד. הממצאים מצביעים לכאורה שבמשך לפחות ארבע שנים חרג בעל הרישיון מהתנאים שאושרו לו. המשרד לא דרש והתחנה לא שילמה אגרות תדרים בגין שימוש לכאורה בהספקים גבוהים מששולם בגינם. כפי שהוצג הפער עמד על סכום מצטבר מינימאלי של כ – 360 אלף שקלים במחירי 2009 לפני ריבית והצמדה.

בהתנהלות זו נהנה בעל הזיכיון מהטבות כלכליות משמעותיות בכך שאזור הזיכיון המעשי שלו גדול משמעותית משהוקצה לו ובכך נהנה מיתרון בהכנסות מפרסום, כשבמקביל תשלומיו לקופת המדינה פחותים מהנדרש. מן הראוי שהמשרד יאכוף את החוק באמצעים העומדים לרשותו, בין היתר על ידי שלילת רישיון תחנת השידור בתדר 89.1 (שאינו נדרש מאז המעבר לראש העין) ובחינת האפשרות לתביעת תשלום הפרשי אגרות בגין השימוש הבלתי חוקי בתדרים.

(ההדגשה במקור – ר.ד.)

המלצות

לשלול מכוח תקנה 5 לתקנות הטלגרף האלחוטי את רישיון תחנת השידור להשתמש בתדר 89.1 ולבחון תביעת תשלום אגרת התדרים בגין ההספקים ששודרו בפועל על פי נתוני הרשות השנייה בארבע השנים האחרונות הן בגין תדר זה והן בגין תדר 91.0.

להורות לתחנה להעביר את משדריה המשדרים בתדר 93.3 מיידית לראש העין בהתאם לאישור שהעניק שר התקשורת בדצמבר 2006 או לחלופין לשלול את רישיון השימוש גם בתדר זה.

להורות לסמנכ"ל ספקטרום לקיים תחקיר פנימי מעמיק על התנהלות האגף ב – 5 השנים האחרונות בנושא ולהעביר את לקחיו, מסקנותיו ואת הפעולות שנקט למניעת הישנותם לידי השר והמנכ"ל.

עד כאן מבקר הפנים זולר (הביא הרבה כבוד לתפקיד מבקר הפנים, שלא פעם משמש כחותמת גומי במשרדים ממשלתיים). מכאן אני.

הדו"ח נשלח למנכ"ל משרד התקשורת עדן בר טל. איך הוא לא הועבר למשטרה? כתב המבקר "התנהגות עבריינית", כתבה נציגת הלשכה המשפטית "עבירה", כתב המבקר "דיווח שקרי", נכתב בדו"ח אחר שדווח על שריפה "שלא נמצאו לה סימוכין", הדו"ח כולו רצוף באמירות לא ממש מרומזות לשיתוף פעולה של אנשי משרד התקשורת עם בן בסט, איך שר התקשורת, משה כחלון, לא העביר דו"ח כזה למשטרה? יכול להיות שמנכ"ל המשרד לא העביר חומר נפץ כזה לשר?

לא, אני לא תמים. אני מבין שלבן בסט יש הרבה כוח בליכוד. כחלון אמר לי אתמול שאינו זוכר את הדו"ח, הוא לא התערב בנושא, זה לא נושא בכלל לשר, כדבריו, זה משהו שמטופל בדרגי המשרד וכך צריך להיות. עם כל הכבוד, אני חולק עליו. דו"ח ברמה הזאת צריך מאוד לעניין את השר. השר צריך להתעסק בו ולדאוג שיטופל. בשנתיים וחצי כמעט שעברו מאז, תחנת הרדיו ברוסית (שגורפת הון מפרסומות, בהיותה אולי הפופולארית ביותר בציבור הדובר רוסית, שלא לדבר על העובדה שהפוליטיקאים משחרים לפתחה בגלל הכוח הרב שצברה מול הקהל הזה) ממשיכה לשדר ולפרוח. אתמול קלטתי אותה בקלות באלוני יצחק. משרד התקשורת לא ממש עשה משהו בתקופת כחלון – בר טל עם השערורייה הזאת. למה? אני עוד לא קיבלתי הסבר, אבל אשמח לשמוע.

תגובות:

תגובת משרד התקשורת:

בעקבות דו״ח ביקורת מבקר הפנים קיים משרד התקשורת הליך בירור מעמיק מול התחנה, שכלל הליכי שימוע מפורטים, ובכלל זה: סיורים בשטח, פעולות פיקוח, ומדידת עוצמת שידורים. בעקבות הליך זה הבהיר המשרד לתחנה כי עליה לחדול מהתנהלותה. כבר בפברואר 2013 הורה המשרד לתחנה לפעול בהתאם לכללי הרישיון האלחוטי שהוענק לה, ולהעתיק את משדר השידורים שלה מראש העין לאשדוד, וזאת לא יאוחר מיום 22.8.13. כמו כן הורה המשרד לתחנה שלא לחרוג מעוצמות השידור שהותרו לה. יחידת הפיקוח האלחוטי במשרד התקשורת תוודא כי התחנה תעמוד בהנחיות אלו

תגובת דוד בן בסט, באמצעות עורך דינו:

בשנת 2008 התקיים מכרז לרדיו אזורי באזור שפלת יהודה, כאשר המכרז כלל שני תדרים ואפשרות לשידורים מפוצלים ורדיו לב המדינה זכה במכרז כדין. גם לאחר המכרז מועצת הרשות השנייה אישרה את שידוריו המפוצלים והיא שבה ומאשררת מדי שנה את עצם הפיצול בעת אישורה השנתי ללוחות השידורים המפוצלים של רדיו לב המדינה וכך עשתה גם בתחילת 2013, לאחר קבלת כל חוות הדעת והאישורים הנדרשים על ידי הגורמים המוסמכים ברשות השנייה. בהתאם לכך, רדיו לב המדינה משדר שידורים בשפה הרוסית לטובת האוכלוסייה דוברת הרוסית, המהווה חלק נכבד מאזור הזיכיון שלו. רדיו לב המדינה מעריך את מקצועיותם של אנשי הרשות השניה, ומשוכנע כי פעלו כדין ובסמכות לאורך כל השנים, גם כיום. טענות המתחרים בנדון נבדקו ונדחו. דו"ח מבקר הפנים של משרד התקשורת, שיצא לפני שנתיים וחצי, נבדק ולאחריו ערך משרד התקשורת מספר ביקורות, שאישרו שקיימות הפרעות קשות באזור הזיכיון המחייבות טיפול, בין היתר על ידי הגברת ההספקים של המשדרים. רדיו לב המדינה פועל באופן שוטף ובמתואם מול משרד התקשורת כדי להתגבר על ההפרעות החוזרות ונשנות ולהגיע לכיסוי מיטבי של אזור הזיכיון.

תגובות

תגובות

2 thoughts on “דו"ח הביקורת הלא ייאמן על דוד בן בסט ואיך כחלון לא העביר אותו למשטרה?

  1. Pingback: מכתב גלוי לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה לפני שאתם מצביעים על חוק מושחת | הבלוג של רביב דרוקר

  2. Pingback: הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ה-2015 | המשמר החברתי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.