תמלול מלא של ראיון אבי וייס

| 10 ביוני 2020

לפני שלושה שבועות פרסמנו תוכנית על תיק 4000 ובמסגרתה ראיון עם אדם בשם אבי וייס, ממסנגריו הגדולים של נתניהו בתיק הזה, אדם שמתיימר להיות בעל ידע רחב בתחום וחוסר פניות. ובכן, בראיון התברר, לדעתנו, כמה אי דיוקים יש בטענות וייס, שלא לומר דברים חמורים יותר. וייס הגיב לראיון בשורה של פרסומים – הראיון נערך במגמתיות, הוצאו דברים מהקשרם ועוד ועוד. הנה תמליל הראיון המלא. זה ארוך, לעתים מייגע ובלתי מובן. מקווה שתשרדו. בכל מקרה, מציע לכם להסתכל במה כתב אותו וייס בעצמו על מיזוג בזק יס לפני שנתיים וחצי כי זה הפוך לגמרי למה שהוא אומר היום וזו רק אחת מסתירות רבות שנמצאות אצל האיש, שביביסטים רבים מסתמכים עליו. ההערות באדום הן פרשנות שלי, לא נאמרו בזמן אמת בראיון. הערב ב"מקור" נשמיע את ההקלטות, שבעינינו, מראות כמה טענות וייס מנותקות מהמציאות.

רביב: אבי שלום מה שלומך?
וייס: מצוין.
רביב: אנחנו נעשה את לחיצת היד הנכונה המוזרה הזו. (עושים נמסטה). בוא תעמוד פה, בוא אני אסביר לך מה אנחנו עושים אפשר להסתכל פה (מראה על השולחן) ואפשר להסתכל פה
וייס: כן
רביב: אנחנו מנסים לראות אם לכתב האישום יש בסיס. הוא בעצם טוען 3 טענות עיקריות.
וייס: איפה המחשב שלי זה יותר חשוב
רביב: המחשב שלך פה על הכיסא שם (וייס צועד אליו)
וייס: תיכף, זה רחוק מדי (מזיז כיסא)
רביב: אתה רק לא יכול, זה לא יכול לעמוד בפריים כי אז יראו את זה
וייס: יעמוד בקצה של הפריים. כאן?
רביב: לא יודע
וייס: בסדר?
רביב: לא, זה לא יוכל להיות איתך בזמן הראיון. מתי שתצטרך אתה תוכל ללכת ולהסתכל.
וייס: כן אבל הוא סגור
רביב: אז אתה יכול לשים אותו שם פשוט.
וייס: אני יודע צריך לפתוח אותו. הכנתי גם אופציות אחרות אבל הצילום הכי טוב הוא מהמסך.
רביב: זה בפריים שלכם?
17:50:26
רביב: אוקי, אז אנחנו בעצם מתמקדים בשלושת הרכיבים של כתב האישום הזה. א. האם נתניהו בכלל קיבל שוחד מאלוביץ בדמות סיקור חיובי בוואלה זה פחות העניין שלך אנחנו פחות נתעסק בזה. האם נתניהו בכלל היטיב עם אלוביץ ונתן לו, הוא ופילבר הטבות במשרד התקשורת לבזק והאם נתניהו בכלל ידע מהחיבור הזה בין מה שקורה בבזק לבין מה שקורה בוואלה. שמנו פה את הראיות מתוך תיק 4000 ואנחנו ננסה לקיים איתך את הדיון. אתה יש לך עמדה מאוד חדה בתיק הזה נכון? (וייס מהנהן) בוא תגיד אותה בכמה משפטים
וייס: תראה, בשביל זה אני רציתי את המחשב
רביב: אבי אבי בוא נקיים שיחה אחרי זה המחשב אבל לשאלה הזו את יכול לענות בלי המחשב.
וייס: לא. מהסיבה הפשוטה שאתה צריך לראות מה יש פה. מה אתה רואה?
רביב: אני רואה פה המון המון דפים. מחקר מאוד משמעותי.
וייס: זה החומר שאני אספתי מ2009 עד היום 1600 מסמכים ומעלה לא נמצאים בכתב האישום. עשרות עדים שלא נמצאים בכתב האישום
רביב: יכול להיות שהם פשוט נורא לא רלוונטיים?
וייס: כולם רלוונטיים
רביב: בוא נדבר ונראה. אז בוא..
וייס: אני לא חושב שיש בן אדם במדינת ישראל אחד למעט אולי החוקרים שעסקו בזה, במדיה בטח אין שיש לו כזה מידע.
רביב: אני מאוד מעריך אותך על זה. נדמה לי שרוב הטענות של אנשי נתניהו מסתמכות על עבודת המחקר שלך. נכון?
וייס: אני לא יודע, אני לא עובד איתם
רביב: אבל הם מצטטים אותך שוב ושוב
וייס: אני פתוח.
רביב: טוב, בוא נשים את זה בצד נעשה דיון ואם תצטרך מסמך ספציפי בכיף
וייס: בהחלט
רביב: אבל בוא נדבר על זה טוב?
וייס: כן
רביב: אוקי, נהדר.
17:52:04
וייס: אני בא מעמדה שאני מציג מסמכים, ראיות, לא אני המצאתי אותן זה מסמכים של היועמ"ש
רביב: אנחנו גם מציגים רק מסמכים וראיות.
וייס: נכון
רביב: אז אנחנו מדברים באותה שפה.
וייס: נכון.
רביב: יופי. עכשיו תן לי את השורה התחתונה (וייס שוב צועד למחשב) שלך לגבי התיק הזה כמו שאמרת בשורה של כלי תקשורת….לאן אתה הולך?
וייס: הנה, לשורה התחתונה. אתה רואה מה זה (מוציא מסמך מניילון)
רביב: כן
וייס: מה זה?
רביב: זה כתב האישום.
וייס: כתב האישום, נכון?
רביב: כן.
וייס: יש בו 110 סעיפים בעיקרי, 4000 שהפכו אותו ראשון אגב, עוד 30 מבוא עוד 60 נספח שאני לא יודע בכלל מה יש בו. אחד (מנופף באצבע) משפט אחד במסמך הזה ב-4000 לא נכון. אין משפט אחד נכון, אחד!
רביב: אוקי.
וייס: פשוט אין.
רביב: עכשיו בוא תשים את זה ונתחיל לדבר טוב?
וייס: יפה.
17:53:00
וייס: אגב, מטעים את הציבור גם אתה שאומרים 3 כתבי אישום. כל הזמן אומרים. יש כתב אישום אחד. יש אחד.
רביב: אוקי. בוא ננסה לקיים את זה בצורת שיחה, טוב? אם לא..
וייס: כן
רביב: טוב. אז למשל אחת הטענות שלך היתה שאני שמעתי אותך בכלי התקשורת שמיזוג בזק יס נעשה בכלל לפני שפילבר בא ולפילבר לא היתה שום מעורבות בו
וייס: לא היה שום מיזוג. זה חלק מהבעיה שלך.
רביב: לא היה שום מיזוג?
וייס: שום מיזוג.
רביב: ראש הממשלה לא חותם ב-23.6 על..
וייס: הוא לא חותם על מיזוג.
רביב: הוא לא חותם על מיזוג?
וייס: לא
רביב: על האפשרות להעברת אמצעי שליטה
וייס: נכון, זה הוא חותם
רביב: טוב, בוא לא נתווכח על סמנטיקה.
וייס: זה לא סמנטיקה
רביב: אבל פילבר היה מעורב בזה או לא היה מעורב בזה לשיטתך?
וייס: לא
וייס עצמו, מסתבר, חשב עד לפני שלוש שנים לגמרי אחרת. שנה אחרי המיזוג תראו מה הוא כתב:

https://www.telecomnews.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%96%D7%A7-Yes-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA.html

מסתבר שאז וייס חשב שפילבר כן היה מעורב ושנתניהו קיבל החלטות מוזרות. מה שינה את דעתו מקצה לקצה?
רביב: אוקי אז תן לי להראות לך כמה ראיות טוב?
וייס: לא. (הולך) לא רק שלא היה מעורב
רביב: אבי אבל ביקשתי שנראה ראיות, נכון? אז בוא תעמוד פה
וייס: נכון, אז אני מביא לך (מעיין בניירות)
עוצרים רגע לטפל בתקלה במערכת
17:55:57
וייס: אתה רוצה להציג לי ראיות כאילו שאני לא מכיר
רביב: איפה שאתה מכיר אני אשמח..
וייס: אין דבר שאני לא מכיר
רביב: אוקי, בוא נראה.
שוב רביב מזיז המסמכים והוא מתעקש להחזיק אותם.
17:56:13
רביב: אז במיזוג בזק יס שטענת שפילבר בכלל לא מעורב
וייס: לא אמרתי שהוא לא מעורב
רביב: אמרת לא מעורב המילה היתה לא מעורב
וייס: לא השפיע
רביב: לא מעורב שהכל נסגר בתקופת ברגר (אבי ברגר – מנכ"ל משרד התקשורת שקדם לפילבר – ר.ד.)
וייס: כן, הכל נסגר בתקופת ברגר
רביב: אז בוא תראה מה פילבר בעצמו אומר על מה שהוא עשה לא אני אומר אלא מה פילבר אומר
וייס: נכון
רביב: פילבר אומר ככה קודם כל על כיפוף הדרג המקצועי אתה אומר שהדרג המקצועי כולו הסכים בוא תסתכל פה אבי:
(מתוך עדות פילבר)
פילבר: ההחלטה לא עברה בקלות. דנה (נויפלד, היועצת המשפטית) הביעה אי שביעות רצון והתיישרה חוקר: שמילה (סמנכ"ל במשרד התקשורת) אמר שהוא מרגיש היום מרומה כי הוא לא ידע את כל הקונטקסט פילבר: זה נכון. הוא לא ידע את כל הקונטקסט… הרן (לבאות, סמנכ"ל במשרד) התנגד וניתק מגע.
רביב: רק מהעדות הזו כבר עולה 3 פקידים בכירים במשרד התקשורת שהסתייגו מהעניין.
וייס: לא היה ולא נברא.
רביב: הם ממציאים?
וייס: נכון. לא הוא ממציא.
רביב: הוא ממציא בעדותו
וייס: הוא המציא בעדותו. נכון, ודאי. הנה זה כאן (מראה מסמך שמחזיק ביד) זה הזימון לישיבה נכון? נראה לך משהו דחוף? תקרא את הזימון, אגב עשו שם אישור שינוי החזקות בבזק שינוי אחזקות בהוט. אותו תהליך.
רביב: גם בעניין הזה אתה מטעה את הציבור בצורה נוראית כי אתה אומר שיו"ר מועצת הכבלים והלווין יפעת בן חי שגב שזאת הישיבה שלה אמרה שלא היתה עליה שום השפעה
וייס: כן..
רביב: שלא היו שום לחצים. בוא אני אראה לך את העדות שלה. כי מה שאתה אומר
וייס: רגע רגע אתה קטעת אותי
רביב: (נכנס בדבריו) סליחה סליחה הנה עדותה
וייס: אני מכיר את העדות שלה
רביב: לא, לא, לא, לא, אבל אתה משקר
וייס: מכיר את העדות שלה
רביב: משקר את הציבור בקשר לעדות שלה. כי אתה אומר שהיא אמרה שלא היו לחצים. הנה העדות שלה
וייס: כן
(מתוך עדות יפעת בן חי שגב)
רביב: זה היה חשוב לשר (התקשורת). פילבר אמר שהנושא (מיזוג בזק – יס) דחוף ואם אפשר לתת עדיפות במועצה.
רביב (באמצע ההקראה וייס מסתובב לרביב): אבי, תסתכל
וייס: בוא'נה אני מכיר את הכל בחייך, אתה מספר לי?
רביב: אם אתה מכיר זה אומר שאתה משקר
וייס: אני לא משקר
רביב: אם אתה לא מכיר אז אתה לא מדייק
וייס: תתמודד עם העובדות
רביב: בוא תסתכל מה היא אומרת
וייס: ראיתי
(מתוך עדות יפעת בן חי שגב)
רביב: הבנתי שיש מגמה לאשר. עד שהוא לא פנה לא נגעתי בזה. היה פיל בחדר שהיה ברור על מה מדובר. לא אהבתי את זה בלשון המעטה.
רביב: תסתכל תסתכל
וייס: עזוב
רביב: זה המציאות אבל
וייס: לא!
רביב: תסתכל על המציאות (מצביע לוייס על העדות, וייס מסרב להסתובב)
וייס: ראיתי את זה, אני מכיר את זה, ניתחתי הכל
רביב: אז למה אתה אומר שאין? למה אתה אומר שלא היו עליה לחצים? תראה מה היא אומרת
(מתוך עדות יפעת בן חי שגב)
רביב: הבנתי שיש מגמה לאשר. עד שהוא לא פנה לא נגעתי בזה. היה פיל בחדר שהיה ברור על מה מדובר. לא אהבתי את זה בלשון המעטה.
(מראה לו על השולחן)
וייס מתפרץ: לא נכון זה לא נכון. בוא תקשיב לא נכון כי יש מסמכים. בתיק הזה היו חמש שיטות לתפור אותו. אחת השיטות שלא לקחו את העדים דוגמא אמרו לה הנה המסמכים במסמך כתוב אחרת תגידי למה. לא עשו את זה.
רביב: אז אתה חושב שהיא משקרת בעדותה?
וייס: טועה. אנשים אחרי שלוש שנים שוכחים, גם אותי תשאל אחרי 3 שנים אני אשכח
17:59:04
רביב: זה לא אחרי 3 שנים
וייס: שנתיים וחצי אנשים שוכחים אני אפילו בגילי לא זוכר הכל בטח גם אתה. דבר שני אנחנו חוזרים לישיבה. הישיבה זומנה בצורה שגרתית. פילבר נכנס 9 ימים לפני התאריך הזה. נכון? לפי הכתב אישום 9 ימים הוא שינה את דעתם של אנשים. נכון? מה הוא עשה בתשעה ימים האלה?
רביב: הנה אני יכול להראות לך.
וייס: לא!
רביב: בוא תתמודד עם המציאות
וייס: לא, הוא נסע ללונדון. עם אישתו..
רביב: ומה קורה בלונדון? אתה יודע מה קורה בלונדון?
וייס: משם הוא השפיע כביכול על סעיף.
רביב: בוא אני אראה לך מה קורה בלונדון.
וייס: אני יודע מה קורה בלונדון
רביב: אבל אתה יודע אז למה אתה משקר את הציבור?
וייס: אני לא משקר אף אחד.
רביב: למה אתה אומר שהוא בלונדון ולא עשה כלום?
וייס: אתה נהנה להגיד שאני משקר? אז אני אגיד שלום. אתה תתמודד עם המסמכים.
רביב: אבי, אבי מלונדון, הוא בסמסים מוריד סעיף מההסכם תחת לחץ של לוביסט
וייס: הוא לא הוריד אותו
רביב: של אלי קמיר
וייס: בוא'נה הסעיף הזה לא ירד הוא פה.
רביב: הוא ירד מהחתימה של רה"מ ולאחר מכן חזר כי משרד התקשורת החזיר אותו.
וייס: לא נכון.
רביב: הוריד אותו בהוראה למימון שמילה (המשנה למנכ"ל משרד התקשורת)
וייס: לא נכון.
18:00:07
וייס: הנה המסמך הזה פה. זה מה שהוא חתם בסעיף הזה פה. זאת אומרת, הוא לא ידע מה שהוא מדבר. וזה לא יודע מה שהוא מדבר, הוא היה חדש, ערבבו אותו קצת קשקש וזהו לא היה כלום.
רביב: אז בוא תראה מה הרן לבאות (סמנכ"ל כלכלה במשרד) אומר על מה שהוא עשה ולא מלונדון
וייס: רגע
רביב: שים לב שים לב
וייס: הרן לבאות..
רביב: אבי, תתמודד עם המציאות
וייס: זה לא מציאות זה אנשים שמוסרים עדות בלי מסמכים
רביב: משקרים בעדות?
וייס: לא זוכרים.
רביב: בוא תסתכל מה הוא אומר
וייס: אני יודע לקרוא
(מתוך עדות הרן לבאות) רביב: הייתה לי שיחה בנושא עם המנכ"ל פילבר. נשאלתי האם זה ייהרג ובל יעבור, התשובה שלי הייתה 'לא'. אנחנו מייעצים לו. אם הוא קיבל החלטה אחרת שהיא לא נראית בלתי סבירה בעליל, אז אנחנו מתיישרים.
רביב: אז הוא לא היה בלונדון. הוא כבר דיבר עם יפעת בן חי שגב יו"ר המועצה, הוא כבר דיבר עם הסמנכ"ל.
וייס: מותר היה לו לדבר.
רביב: אתה אומר שהוא לא עשה כלום. אמרת שהוא לא השפיע כלום. אז הוא כן השפיע? הוא כן השפיע?
וייס: סליחה סליחה. אתה אל תטה את העניין. תפקידו של המנכ"ל להתעניין ולקבל דיווחים. הוא היה מנכ"ל חדש וקיבל דיווחים. זה נושא חשוב
רביב: הוא לא קיבל דיווחים. הוא השפיע.
וייס: לא השפיע על כלום, כי הכל היה קודם.
רביב: לא היה קודם. הכל נעשה בתקופתו.
וייס: הכל הכל, לא נכון!
רביב: שבועיים וחצי
וייס: ב-30.3 באותה שנה המנכ"ל הקודם העביר את התיק ליפעת והיא התחילה לעבוד עליו.
רביב: היא לא עשתה כלום, היא אומרת שהיא לא עשתה כלום (פה, אגב, וייס צודק. לא הבנתי מה שהוא אמר בשטף הדברים, אבל זו עדות לחובת נתניהו. בן חי שגב זומנה לפגישה במשרד רה"מ אצל ראש המטה של נתניהו, דוד שרן והתבקשה להתחיל לעבוד בעניין)
וייס: לא רק שהיא לא עשתה…זה לא נכון הרי יש תיעוד. מ-1.4 היא התחילה לעבוד ויש תיעוד אני אביא אבל אתה מפריע לי לקחת את המסמכים. עבדו על זה אנשים הרבה. כולל היועצת המשפטית. היועצת המשפטית במסמך שלה כותבת שהרן לבאות לא התנגד. בזמן אמת. הכלכלנית של המועצה באפריל שאבי ברגר מנכ"ל כותבת שהוא לא התנגד. אז זה שאחרי שנתיים וחצי הוא טוען..
רביב: לא. הוא (הן לבאות) כתב מסמך בניגוד למה שאמרת שאין אף מסמך..
וייס: הוא לא כתב שום מסמך.
רביב: הוא כתב מסמך 6 ימים לפני שביקש להתנות את המיזוג בתנאים. ואני יכול להציג לך את המסמך.
וייס: עזוב. עזוב שטויות. אין לו שום סמכות. זה לא עסק שלו.
רביב: הרגע אמרת שאין מסמך עכשיו, אתה מודה שיש מסמך?
וייס: לא אמרתי שאין מסמך (???? חמש שורות קודם…) . אני אמרתי שזה לא סמכות שלו. הוא יכול לכתוב על טילים לירח. זה לא סמכות שלו, זה לא עסק שלו. הוא לא קיבל הסמכה מהשר לעסוק בזה. בקיצור הוא נדחף לאיפה שהוא לא צריך וזה לא עסקו בכלל (זה ממש כן עסקו, כי משרד התקשורת כרך את האישור בכך שבזק תפסיק להפריע לתחרות בשוק התקשורת). מה זה חשוב מה שהוא אמר? זה לא עסקו
רביב: אז עכשיו זה לא חשוב, לפני שניה אמרת שהוא אישר?
וייס: זה כן חשוב, כי כשהגיע זמן החתימה הוא הסכים.
18:02:43
רביב: כי כמו שאמרת אישרו אותו.
וייס: אף אחד לא אישר אותו. יש ראיון איתו שעשתה הכלכלנית של המועצה באפריל יש מסמך ואני הצגתי אותו. באפריל היא שאלה אותו אם הוא התנגד והוא לא התנגד.
רביב: אוקי, אתה אמרת בין השאר..
וייס: סליחה גם גדי פרץ (כתב גלובס) ראיין את ברגר שאל אותו את ברגר לפני שהוא..
רביב: אנחנו מכירים את הדבר הזה..
וייס: יופי, והוא לא התנגד!.
רביב: הוא לא אמר שהוא לא התנגד, אלא שלא על זה. הוא לא ציין את זה כסיבה לפיטורין שלו. הוא לא ידע…
וייס: לא לא לא הוא שאל אותו אותו למה בזק לא ??? עליכם ולמה אתה לא מונע את זה אומר אני בודק את הסמכויות שלי זה הכל.
רביב: הוא כרך את זה בעניין אחר.
וייס: אבל הוא החזיק את זה שנה אצלו? מה הוא לא יודע מה הסמכויות שלו אין לו? תגיד לי אתה חי בחלל?
18:03:40
רביב: אני רוצה להראות לך זה אנשי מפתח בסיפור הזה אוקי?
וייס: מכיר את כולם.
רביב: אתה אומר שלא היו לחצים של נתניהו ואנשיו בסיפור הזה. לא היו לחצים. אני רוצה להקריא לך מה הרגישו אנשים שהיו אנשי מפתח בעניין הזה, עדויות שלהם, אולי זה יחדש לך משהו?
וייס: לא מחדש. אני מכיר את הכל. אתה מספר לי סיפורי סבתא
רביב: אוקי, אומר ניר חפץ
(מתוך עדות ניר חפץ)
אני הבנתי לחלוטין שהסיבה ששאול אלוביץ' נותן הוראות להיות כל כך קואופרטיבי עם נתניהו היא בגלל שיש לו אינטרס כלכלי בכלל ברגולציה.
וייס: בוא'נה עכשיו, היום התגלה שלא רק שהפעילו נגדו את, לא חשוב כרגע מה, את התרגיל ואני לא רוצה להגיד, כי יש צו איסור פרסום, גם כנראה הכניסו לו מדובב. זאת אומרת הוא היה תחת לחץ רציני וקשקש. אם היו צריכים לעמת אותו…
רביב: איריס אלוביץ בשיחה מוקלטת זה לא עדות, זה בזמן אמת תראה מה היא אומרת
(מתוך הקלטה של איריס אלוביץ')
אלוביץ': אנחנו צריכים לעשות תיקון מהיר. האיש הזה הולך להישאר עוד הרבה זמן. אני אמרתי לשאול – אני מוכנה בשביל הקבוצה למכור את נשמתי לשטן ואני מוכנה לזה. זה עולה לי בריאות, שלא תבין.
וייס (נכנס באמצע): בוא'נה איריס אלוביץ כבר הסבירה את זה מה אתה מקשקש?
רביב ממשיך לקרוא
וייס: איריס אלוביץ הסבירה כבר את העניין הזה שהיא התרברבה ודיברה שטויות זה הכל. וזה הכל.
18:04:56
וייס: צריך לאמת, צריך לאמת..
רביב: אוקי עורך ראשי וואלה, תראה מה הוא אומר אבי אלקלעי
וייס: עורך ראשי וואלה
(מתוך עדות אבי אלקלעי)
רביב: כשהתבקשתי לבצע פעולת תוכן כלשהי שאיננה מיוזמתי כעורך, נאמר לי שאלה הם האינטרסים של חברת האם בזק והבעלים שלה שאול אלוביץ.
וייס: תקשיב טוב, אדון חפץ בלבל את המוח לכולם, לכולם. לכל כלי התקשורת. מה המשטרה עשתה והפרקליטות באישורם? חתכו רק את הבלבול מוח לוואלה אתר מספר 9 בישראל. לא ראשון, לא שני, תשע.
רביב: מספר אחד שתיים בחשיפה.
וייס: לא!
רביב: באותה תקופה מספר אחד שתיים בחשיפה הם ווינט
וייס: לא נכון. יש מסמכים ואני הצגתי אותם. רוב התעבורה לוואלה זה דואר אלטקורני ומסחר אלקטרוני. זה הכל. עכשיו לענייננו, אדון חפץ בלבל את המוח לכולם. למה? כי זה תפקידו. אי אפשר לקחת תפקיד של בן אדם איש יחסי ציבור שזה מה שהוא עושה ואני כעורך כל הזמן מושפע?..
רביב: הוא אומר שהאתר היחיד שנענה באופן מלא לבקשותינו זה וואלה. אף אתר אחר..
וייס: הם לא עשו שום השוואה.
רביב: הם לא עשו שום השוואה.
וייס: שום השוואה, המשטרה לא עשתה.
רביב: בוא תראה סמסים ששאול..
וייס: אני מכיר את הסמסים זה הכלח רטוט שאול ..
רביב: שאול אלוביץ בזמן אמת
וייס: אני יודע. מה אתה מראה לי דברים שאני יודע? אתה עושה ממני צחוק?
רביב: בוא תראה
וייס: תקשיב, אתה עושה ממני צחוק. כי אני את כל הדברים האלה מכיר היטב.
רביב: אתה עושה מעצמך צחוק.
וייס: אני חי את הדברים האלה 23 שנה. הייתי בזמן אמת.
רביב: אז בוא תסביר לי את הסמס הבא
וייס: הייתי בזמן אמת
רביב: אבי, אבי, אתה רוצה להסביר לי את הסמס הבא? בוא תראה
18:06:31
רביב: שאול אלוביץ כותב בזמן אמת
(מתוך סמס של שאול אלוביץ')
אלוביץ': מה שמרגיז אותי שהאיש הגדול (נתניהו) יוצא מעורו כדי לעזור ואנחנו לא יכולים לגמול לו בגלל חבורה אפסים. אלוביץ': הגדול מפתיע אותי לטובה כל יום בדברים הכי חשובים. חייבים למצוא דרך כדי לגמול לו
ויס (מתפרץ כל הזמן): בוא'נה אבל הוא הסביר את זה, מה אתה קורא לי דברים שאני מכיר, זה שטויות. בוא'נה זה לא רלוונטי. שאול אלוביץ הסביר את זה
רביב: אני קראתי את חקירותיו. אין הסבר.
וייס: יש הסבר. והוא גם אמר את זה.
רביב: מה ההסבר?
וייס: הוא אומר שהוא התרברב וזה היתה התרברבות.
רביב: כולם מדברים וזה שקרים?
וייס: לא שקרים. מדברים מהזיכרון וממציאים.
רביב: זה לא מהזיכרון. זה מזמן אמת. זה 6.7.15.
וייס: כן
רביב: שבועיים אחרי המיזוג
וייס: נכון.
רביב: תראה מה הוא כותב "הגדול עושה בשבילי כל כך הרבה"
וייס: זה עדיין לא אומר שהיה קשר. אתה יוצר לינק בין דברים שלא קיימים. אני הייתי בזמן אמת, ליוויתי את האנשים בזמן אמת..
רביב: תראה מה כותב אלוביץ בזמן אמת
וייס: אני יודע
רביב: אתה לא יודע
(מתוך סמס של שאול אלוביץ')
תוריד מיד. זה ימנע את אישור יס…, אני הורג אותך
12:42 ישועה: הנחיתי להוריד לחלוטין. למחוק.
וייס (מתפרץ): את כל החומר שהקליט אדון אילן ישועה שבכלל לא ברור מה מעמדו. זה עוד לא המציאו כזה דבר כזה. אזרח נאמן שמביא חומר.
רביב: זה דבר שקשה לך לקבל אותו?
וייס: (צוחק) לא אני מסיר את הכובע (עושה תנועה)
רביב (מגחך) זה ממש קשה לך לקבל את זה
וייס: אני מסיר את הכובע בפני האזרח הנאמן הזה
רביב: אזרחות טובה זה לא נחשב אצלך
וייס: אז שייקחו ממנו את ה-12 מיליון או 15 מיליון שהוא קיבל מיד 2 (הבונוס שקיבל ישועה על הצלחתו למכור את אתר יד 2). בוא נתחיל מזה. אם זה שוחד, למה לא לקחו ממנו?
רביב: בוא תנסה להסביר
וייס: רגע, רגע, לא סיימתי. אדון אילן ישועה הקליט. כל זה לאן היה צריך ללכת?אתה יודע לאן? למועצת העיתונות. זה הפרת אתיקה עיתונאית. זה הכל. זה לא פלילי. היה יחס בין עורכים..
רביב: אתה משפטן?
וייס: לא, אני מהנדס
רביב: אז למה אתה אומר שזה לא פלילי? בוא תראה מה כתוב פה
וייס: אני רק מהנדס קטן זה הכל.
רביב: אתה מהנדס גדול.
זה 31.1.15 זה מערכת הבחירות.
(סמס של אלוביץ')
אלוביץ': אתה לא מבין למה שאני מתכוון. אתה עלול לגרום נזק שאי אפשר יהיה לתקן אותו.הוא צריך לחתום השבוע ישועה: אני עושה את זה ביממה האחרונה בלי הרף. כולם חוגגים
וייס (קוטע) זה יעלה לדוכן וזה ייפול. מה זה השטויות האלה? זה לא רלוונטי לתיק
(המשך התכתובת בין ישועה לאלוביץ')
חוגגים ואנחנו מצנזרים ידיעה אחרי ידיעה ואני לוקח הכול על עצמי. אתה לא יודע על רוב המקרים…, בסדר, אגביר הלחץ
אלוביץ': לכתבים הצדקניים לא ייגרם כל נזק ואילו לי ייגרם נזק אדיר, אם הוא לא חותם, אין עיסקה.
וייס: בוא'נה זה לא נוגע לתיק. קודם כל לא חשוב מי שר התקשורת שיהיה. העסקה הזו אושרה על ידי משרד התקשורת עשר שנים קודם.
רביב: והבעלים של בזק לא מבין את זה?
וייס: זה לא חשוב.
רביב: למה הוא בכזה לחץ? פה הוא לא מתרברב הוא מפעיל לחץ.
וייס: אנשים ברמות כאלה לא מכירים עובדות כמו שאני. לא מכירים מסמכים…
רביב: לא מכיר את המסמכים כמוך?
וייס: לא מכיר.
רביב: יש לו עורכי דין, לוביסטים לא הכיר
וייס: נכון, לא הכיר.
רביב: לא הכיר הוא היה צריך לשכור אותך פשוט?
וייס: לא היה צריך לשכור אותי, אני עצמאי. אני עושה את מה שבראש שלי לטובת עם ישראל והקוראים שלי. נקודה. אלוביץ' לא ידע את העובדה ש-10 שנים קודם משרד התקשורת הסכים (זו מניפולציה. משרד התקשורת הביע נכונות לאשר את זה עשר שנים קודם, אבל זה לא נעשה בסוף במתכונת הזו וכשהגיע שוב לדיון ביולי 14 הנסיבות היו אחרות והנכונות ההיא כבר לא הייתה על השולחן). עד היום מסתירים את המסמך הזה. נקודה. זאת אומרת לא חשוב מי השר ביבי לא ביבי זה היה מאושר.
18:09:45
וייס: עכשיו השיטה היתה כזו. כל דבר במדינת ישראל צריך יועצים משפטיים לאשר את זה. ככה זה עובד. בבחינת רגולציה. במקרה הזה 12 יועצים משפטיים אישרו. לא אחד. 12. ואיפה נעלמו המסמכים? אין. למה? כל היועצים המשפטיים נעלמו מהתיק הזה. אין אף אחד.
רביב: הראנו לך קצת על הלחצים
וייס: אין אין אין
רביב: בוא תראה אמרת שאלוביץ רק התרברב, תראה את הסמס הזה
וייס: עזוב אלוביץ שהוא ישלם ויסביר את עצמו. אני לא צריך לייצג אותו
(סמס של אלוביץ')
רביב: 13:38 אלוביץ': תן לגברת כל מה שניתן. ההוא מתאבד בשבילי.
וייס (מתפרץ): בואנה אני לא מייצג אותו מה אתה רוצה ממני? תשמע, אלוביץ' שיסביר את עצמו בבית משפט.
רביב: אבל הוא סותר את כל מה שאתה אומר.
וייס: אלוביץ' מקשקש ואתה מקשקש. והמשטרה אחריו וכולם נתלים בדברים שאין להם שום קשר. רגולציה עובדת בצורה מסודרת. היא כולה מתועדת זה מה שעשיתי כל הזמן כי זה המקצוע שלי אני עוסק בתקשורת. והיות ומשרד התקשורת התחיל להסריח מ-2009 אספתי את המסמכים והראתי לך זה הגובה. מהרצפה ועד (מראה עם האצבע).
18:10:57
רביב: אני חייב להראות לך את השיחה הזו.
וייס: בוא'נה, אתה עוד פעם מקשקש. זה לא שייך לתיק. זה מועצת העיתונות.
רביב: בוא תפתח את הראש. תקשיב 30 שניות…
וייס: בוא'נה אני מכיר את זה בזמן אמת. שהיו חקירות, קיבלתי, יודע כתבתי 10 פעמים, יש לי קרוב ל-1600 מסמכים. עשרות עדים שסותרים את זה.
רביב: אז מתוך סבלנות תקשיב 30 שניות.
וייס: מה אתה רוצה להסביר לי מה אני לא יודע?
רביב: לא, אני רוצה בכל אופן להקריא את זה, ואולי אתה תגיב לזה.
וייס: אתה רוצה לעשות מניפולציה על הצופים. אתה מקריא שטויות, הופך את זה לעובדות ורוצה שאני אגיב. זה שטויות. זה לא צריך להיות בכתב האישום בכלל. כל אחד שמבין בכתבי אישום יודע שזה לא צריך להיות בכתבי האישום. זה חומר חקירה
רביב: אתה משפטן?
וייס: אני…
רביב: אז איך אתה מבין בכתבי אישום?
וייס: אני הבאתי אי אילו אנשים לבית משפט. ככה.
רביב: למשל?
וייס: אני קטנצי'ק, רק 23 שנה הייתי במשטרה. אני לא מבין כלום. אני טמבל. לא מבין כלום, אבל אני מבין שאתה עושה פה תרגיל. אתה עובד על כולם. זה הכל. התרגיל הזה עליי לא עובד. למה? כי אני מכיר את זה.
רביב: שאול אלוביץ אומר..
וייס: אני מכיר את זה. מה אתה מקריא לי? אולי תדלג? תגיע לעיקר.
רביב: זה העיקר
וייס: זה לא העיקר, זה שטויות.
רביב: זה ממש לא שטויות כי הוא אומר לו פה
(מתוך הקלטה של אלוביץ')
אלוביץ: אני בחיים לא, בחיים לא הייתי מאמין שהוא (נתניהו) יכול לעשות דברים כאלה. הוא הולך נגד כולם…,ובכל דבר אתה יודע, מקטן ועד גדול אלוביץ': לדעתי, אנחנו לא מספקים כלום. אז סיפקנו בבחירות. היום לא מספקים כלום.
וייס: סיפורי סבתא להעביר את זה למועצת העיתונות
רביב: אתה מקבל כסף מאלוביץ?
וייס: אני? כסף מאלוביץ? הצחקת אותי
רביב: בדרך עקיפה או ישירה?
וייס: תגיד לי אתה..
רביב: איך מחזיקים את האתר שלך?
וייס: אתה לא יודע? אתה מאכזב אותי. אתה יודע למה אתה מאכזב אותי? כי הנכדה שלי בת 4 יודעת לעשות גוגל מה עושים בגוגל? כותבים אבי וייס ומגיעים לאתר שלו ומגלים שאבי וייס הוא פנסיונר חי בכיף לא תלוי באיש. באיש אני לא תלוי. פנסיה של תת ניצב תבדוק אתה יכול למצוא בכמה אני מרוויח. אני יכול להתעמת עם כל השקרנים. אין לי שום בעיה, כי אני לא תלוי באיש. בטח לא באלוביץ/, מה לי ולאלוביץ. אגב אני יכול להגיד לך שפגשתי אותו פעמיים שהוא היה בבזק (צוחק) זה ממש מצחיק. אבל הוא הפוך ממה שמתארים אותו. בג'ינס טי שירט וסנדלים. לא יודע..לא ראיתי אף פעם מיליונר כזה.
18:13:31
רביב: בוא תראה מה אומר פילבר על הפעמים שמגיע אליו ניר חפץ לבקש ממנו דברים מבלפור
וייס: אתה יודע שפילבר עשה לי פעמיים לייק ועוד קישור שמצביע על עמדתו האמיתית, עזוב (מצביע על המסך), זה שטויות זה הוא עשה את זה בלחץ
רביב: כלומר, הלייק יותר חשוב מהעדות שלו במשטרה?
וייס: הוא יחזור בו. מה אתה חושב? שהוא ייתן את העדות? הוא אומר מה הוא ייתן. אז אתה לא מקשיב לו?
רביב: אז אני רוצה להגיד לך שפה יש ראיות חיצוניות שמאשרות את זה.
וייס: את מה?
(מתוך עדות פילבר)
רביב: היו שלושה מפגשים משמעותיים של ניר ושלי ליד ביתי בפ"ת. השפה הייתה מאוד ברורה, נחרצת ובוטה. בכולם ניר אומר לי שהוא מגיע מבלפור. הוא רצה לוודא שמשרד התקשורת מסייע לאלוביץ. הוא אמר שזה חשוב כדי ששיתוף הפעולה עם אלוביץ יימשך
רביב: יש איכון של הטלפונים שמראה ששניהם היו שם.
וייס: תבדוק את התאריכים ואתה תגלה שזה לא קשור לתיק 4000.
רביב: זה דווקא כן קשור
וייס: לא.
רביב: התאריכים הללו קשורים.
וייס: עוד הסחה שעשו לכל הציבור זה שנתניהו סולק במחצית 2016 במסמך שעד היום מעלימים אותו בחתימת היועמ"ש, שכמובן לא מופיע בכתב האישום ואז החליף אותו צחי (הנגבי), נכון?
רביב: נכון
וייס: כולם אומרים למה הוא חתם? שיעביר את זה למישהו אחר, נכון? אבל כל ההחלטות ממחצית 2016 חתם צחי.
רביב: זה ברור. כולם יודעים את זה.
וייס: נכון, אבל למרות זאת בכתב האישום גם זה וגם כל האחרים מיוחסים לנתניהו.
רביב: פילבר אומר שההחלטות האלה בגלל ההנחייה של נתניהו
וייס: אהה, בגלל שאין תאריך, שעה ומקום בחייך הוא המציא את זה.
רביב: תראה על אותן פגישות גם ניר חפץ מאשר
(מתוך עדות ניר חפץ)
אני בטוח שאמרתי לפילבר שזו שרה. אני בטוח שלא אמרתי לו שזה ראש הממשלה.
וייס: ניר חפץ שיתמודד עם זה בבית המשפט עם השקרים שלו, הסיפורים שלו.
רביב: אז אתה אומר אלוביץ יתמודד עם השקרים שלו, ניר חפץ יתמודד עם השקרים שלו
וייס: יש מסמכים
רביב: פילבר יתמודד עם השקרים שלו, נתניהו נקי מהכל?
וייס: הוא לא היה קשור, הוא לא היה שם, הוא לא התעסק בזה, מה אתה רוצה ממנו? הוא היחיד הזיכרון שלך עובד? מה היה במדינת ישראל בשנים 2013-2015 במה ביבי התעסק? הוא התעסק בטלוויזיה. בך. הוא התעסק בערוץ הראשון שפרקו אותו.
רביב: ואתה יודע שהוא לא התעסק עם זה?
וייס: אני הייתי שם הוא לא התעסק..
רביב: איפה היית? בלשכת רוה"מ?
וייס: אני בלשכת רוה"מ?
רביב: אז איך אתה יודע
וייס: אני הייתי בתחום הזה.
רביב: אוקי, אז תראה מה אומר פילבר על ראש הממשלה
(מתוך עדות פילבר)
בפגישה עם רה"מ (7.6.15) הוא אמר שאלוביץ' דיבר אתו על הבעיות שיש לו במשרד. המחירים שנקבעו לטענתו לא נכונים. הוא (נתניהו) אמר: אל תבטל את התחרות אבל תראה מה אפשר לעשות, אולי למתן את זה לפחות ירידה והוא עושה לי תנועה עם היד, תנועה מתונה כלפי מטה ואז הוא אומר שיש עוד עניין….
וייס: בוא'נה זה טמבל אני מכיר את זה וגם אתה טמבל
רביב: כולנו טמבלים
וייס: לא יכול להיות שיחה כזו. לא יכול להיות שיחה כזו.
(המשך עדות פילבר)
רביב: ואז הוא אומר שיש עוד עניין…. לגמור את המיזוג של בזק ויס.
וייס: לא יכול להיות שיחה כזו.
(המשך עדות פילבר)
רביב: "תטפל בזה ותגמרו את זה". אני מבין מבחינתי שזו משימה, שיש דד ליין. ברור לי שאין מצב שאני אומר 'לא'. זו בדיוק הנקודה שהיה לי סוג של בלאק אאוט. אדם סביר אחר נדלק ומתחיל לחשוב. אני מבסוט ומאושר מזה שקיבלתי תפקיד…, הייתי צריך לקחת גרזן ולחתוך את העניין הזה בין זה שאני איש הסוד של נתניהו לבין הצד המקצועי ולא עשיתי את זה.
וייס: לא היתה שיחה כזו.
רביב: הוא ממציא את זה?
וייס: כן. בדיעבד. הסיבה מאוד פשוטה. המחירים לבזק נקבעו 4 שנים קדימה
רביב: ב-1600 מסמכים?
וייס: בטח. הכל קיים.
רביב: ופילבר ממציא את זה?
וייס: נכון
רביב: ומה האינטרס של פילבר להמציא את זה?
וייס: כי לחצו עליו. עכשיו צריך להבין ניתחתי מה היו האינטרסים של פילבר בנקודת זמן מסוימת. צריך להבין שפילבר נחקר בתיק בזק. תיק בזק, חצי שנה ישבו במעקבים עליו על אלוביץ על כולם האזנות מעקבים, אימיליים וכדומה. בחצי שנה לא גילו את נתניהו. הוא לא היה.
רביב: זו חצי שנה לא רלוונטית. זה יוני 17 עד פברואר 18
וייס: רגע, רגע. הוא נפל. במה הוא נפל? בזה שהוא התכתב עם בזק. הוא יכול להסביר את הרגולציה מפה עד להודעה חדשה. מה הוא לא יכול להסביר? למה הוא מעביר מסמכים לבזק.
רביב: אז פילבר המציא?
וייס: המציא את זה כדי לצאת מהתיק. פשוט מאוד.
רביב: אתה אומר, נתניהו לא היה בזה
וייס: לא היה.
רביב: אז הנה עדות של ראש הלשכה של נתניהו דוד שרן. הוא לא עד מדינה לא לחצו עליו
וייס: לא לחצו עליו
רביב: לא חקרו אותו באזהרה, לא שום דבר
וייס: הוא לא שייך לעניין
רביב: הוא כנראה גם ממציא
(מתוך עדות דוד שרן)
חוקר: הבנת מאיתן (צפריר, נציג נתניהו) שהוא (נתניהו) רוצה לקדם את העברת אמצעי השליטה?
שרן: כן
חוקר: ואם איתן רוצה אז בעצם ראש הממשלה רוצה לקדם את זה?
שרן: כן, נתניהו אמר שיש בעיה עם העניין של בזק. משהו מתעכב במשרד התקשורת ואני אמרתי שאני אבדוק את זה.
וייס: אני מכיר את זה.
רביב: אז פה נתניהו מעורב?
וייס: הוא לא היה מעורב
רביב: נתניהו מעורב פה. שרן אומר שנתניהו דיבר איתו
וייס: אז מה הוא מקשקש
רביב: הוא גם ממציא?
וייס: לא. הוא בונה לאחור תסריטים שהכתיבו לו.
רביב: מקשקש?
וייס: מקשקש. ויש מסמכים.
רביב: שרן מקשקש, אלוביץ מקשקש, אלקלעי מקשקש, יפעת בן חי שגב מקשקשת
וייס: אלקלעי? אתה רוצה שאני אביא לך מה אמר אלקלעי בזמן אמת הפוך. בדיוק הפוך.
רביב: איזה אלקלעי אתה מדבר?
וייס: אותו אלקלעי שהבאת כרגע
רביב: עורך וואלה?
וייס: נכון. אני אביא לך בזמן אמת מה שהוא אמר. לא אחרי זה. אנשים אחרי זה ממציאים. למה ממציאים? בלחץ לא ליפול כל מיני סיבות. אם החקירה הייתה צריכה להיות כמו שצריך, מה עושים? לוקחים מסמך, הנה המסמך. אתה אומר הפוך. למה אתה אומר הפוך? לא עשו את זה. למה לא עשו את זה? בכוונה
רביב: באו נראה מה ניר חפץ מספר, אמרנו פילבר מקשקש, שרן ממציא, תראה את ניר חפץ: "אלוביץ' שלח מסמך מהודק…" (הקראתי לו את עדות חפץ על המפגש שלו עם אלוביץ והבקשה של אלוביץ שיילך לביבי וימסור לו מסמך מטעמו. חפץ הלך, אמר לנתניהו ונתניהו הזמין את אלוביץ לפגישה) אתה נוגע בשולחן וזה
וייס: אתה לא ממציא
רביב: אני חלק מחבורת אנשים ממציאים מקשקשים
וייס: נכון, כן, זה חלק מהרמיה שאתה מביא לפה. אני מכיר את המסמך הזה
רביב: הצופים לא מכירים
18:20:00
וייס: מי שיודע יקרא את זה, אתה מטעה אותם בזה שאתה מביא שקרים
רביב: אתה התגובה
וייס: נו איזה תגובה
רביב: אבל תגיב בסוף אתה לא נותן לי לסיים (ממשיך להקריא)… ואכן יש פגישה בין נתניהו לאלוביץ', אז נתניהו מעורב או לא
וייס: לא מפני שכל זה חלק מהתעלולים של הפרקליטות ושלך ושל התקשורת. לוקחים אירוע שקרה אחרי האישור
רביב: זה לא קרה אחרי האישור
וייס: יש לזה תיעוד למפגש
רביב: מתי המפגש?
וייס: היה אחרי האישור, חודש 8 או 11
18:21:07
רביב: 16 לינואר 2015 מפגש אחד, וה18 בנובמבר 2015 מפגש אחר
וייס: נכון יופי אחרי האישור זה נובמבר אחרי האישור. לא רלוונטי, אחד. שתיים – אלוביץ' היו לו צרות כל הזמן עם בזק. זה לא נגמר עם האישור הזה, היו צרות מפה עד הודעה חדשה.
רביב: שני המפגשים לפני האישור, שיהיה לך ברור
וייס: לא נכון. עכשיו המסמך שהוא הביא לא רלוונטי בכלל. למה? לא היו שום מגבלות של לוח זמנים. למה? יש חוק, מה לעשות? אתה מתעלם מהחוק ואתה ממציא דברים ואלוביץ' כנראה לא ידע את החוק, אז מה לעשות
רביב: כיוון שהיית קצין משטרה אתה יודע שגם אם אלוביץ' לא ידע את החוק וחשב שיש דד ליין והפעיל לחץ לעמוד בדד ליין, אז מבחינה פלילית זה בדיוק אותו הדבר
וייס: לא נכון, יש פה הרבה מאד אנשים שמקשקשים
רביב: ניר חפץ מקשקש?
וייס: בוודאי מה זאת אומרת. הם מקשקשים בכוונה, לא רצו לראות את המסמכים. בכוונה. עכשיו אתה טוען שיפעת התחילה ברגע האחרון
18:22:20
רביב: ככה היא טוענת, שהיא לקחה חברת ייעוץ שתעשה את זה בארבעה ימים
וייס: מה אתה אומר, מה אתה אומר, טוב. אז לידיעתך אם תקרא פה, כאן זה מסמך ששחררו את זה בית המשפט לפי בקשת מי? התנועה למען איכות השלטון. ואמרו המסמך הזה לא מעניין אותנו. למה לא מעניין אותנו? כי לא מעניין. אבל אם היו קוראים היו רואים שכל מה שאתה אומר זה פארסה . למה? כי היא אומרת מתחילת אפריל אנחנו עובדים על זה סביב השעון ככה היא אומרת פה
רביב: אבל במרץ דיברו איתה כבר
וייס: דיברו איתה הרבה גם לפני כן
רביב: שרן וצפריר במרץ 15 כשפילבר עוד איננו (כאן אני כבר מבין על מה הוא מדבר)
וייס: אתה פשוט לא מכיר את העובדות אתה סתם שוחה באוויר. בקיץ 2014 התקבלה הבקשה
רביב: ולא עשו כלום
18:23:13
וייס: לא נכון. השר ארדן במקום להגיד 'לא' העביר את זה לבריון השכונתי שהוא עשה אבו עלי. אין חוק שמאפשר לו לתת תנאים, אין לו שום חוק כזה, הופ הופ הופ נגמר לו האבו עלי אתה יודע מתי? כשהמניות שוחררו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים בסוף מרץ. נגמר, העביר את זה ליפעת. עכשיו יפעת עסקה בזה מלפני כן והצוות שלה עבד באופן אינטנסיבי מהרגע שקיבלה את המסמך, כי זה כתוב פה. עכשיו למה אני יודע שהם לא קראו שום נייר? גם היא לא. למה? תסתכל פה, יש פה לוח תפוצה, אתה רואה? תסתכל מה כתוב פה.
רביב: "עו"ד אורית קדרון יועצת משפטית של הוט"
וייס: מה היא עושה בדיון חסוי של יס?
רביב: יש גם את הנושא שלהם על סדר היום
וייס: נכון, היא חיכתה בחוץ, זאת אומרת המשטרה לא ראתה את המסמך
18:24:22
רביב: אבי בוא נסביר את רמת המופרכות של הטיעונים שלך. יפעת בן חי שגב לא יודעת על מה היא מדברת בעדותה, דוד שרן לא ידע, פילבר לא יודע, אף אחד לא יודע והמסמך המצ'וקמק הזה שלא מוכיח כלום
וייס: זה לא מסמך, זה הפרוטוקול (לפרוטוקול אישור העסקה במועצת הכבלים והלווין אין משמעות אמיתית לתיק. ברור שהעסקה אושרה, ברור שבן חי שגב הביאה אותה, העובדות לא שנויות במחלוקת וברור שפילבר – לטענתו בהנחיית נתניהו – כפה לוח זמנים מואץ מאוד לאישור)
רביב: שמראה שהיא בחופזה מיהרה לאשר את הדבר הזה… עכשיו אני רוצה להראות לך עוד שנתניהו מעורב כי אמרת שנתניהו לא מעורב
וייס: מתחילת אפריל היא עוסקת בזה באינטנסיביות
רביב: כי במרץ הייתה פנייה ממשרד רוהמ
וייס: פנו לשב"כ, השב"כ נתן את האישור.
רביב: זה לא קשור לשב"כ
וייס: בטח שקשור לשב"כ
רביב: השבכ צריך לאשר
וייס: פנו ליועץ המשפטי לממשלה היא אישר את המיזוג, למרות שלא התבקש מיזוג הסתירו את המסמך הזה
רביב: מזל שאתה חשפת אותו
וייס: נכון
רביב: עכשיו אני רוצה להראות לך עדות מסוימת… פילבר מספר שבמוצ"ש הגיעה שיחה מרוהמ מדוע אתה לא מפטר את הרן לבאות
18:25:22
וייס: הוא פיטר אותו?
רביב: הוא פיטר אותו, הוא הגיע איתו לסיכום על עזיבה
וייס: מתי?
רביב: ממש אחרי זה
וייס: ממש לא, אחרי שנה ושלושה חודשים
רביב: זה סוף 2016 ושם אז לבאות עוזב
וייס: לא נכון, מרץ 2017
רביב: זה לא שנה, זה כמה חודשים אחרי זה
וייס: שנה אחרי זה!
רביב: איך אתה מסביר את המעורבות של נתניהו?
וייס: הוא לא צלצל בסוף 2016
רביב: זה רמאות? פילבר ממציא?
וייס: הוא ממציא, לא יכול היה לספר. למה? יש עדויות של פילבר בזמן אמת שאלו אותו האם אתה מדבר עם נתניהו
18:26:12
רביב: מה ציפית שבן אדם שהוא מנכ"ל אז יגיד? כלומר, אתה מעדיף את עדותו של פילבר בזמן שהוא מנכ"ל מכהן על פני מה שהוא אומר במשטרה?
וייס: אבל גם אין סיבה שביבי יבין בטלפוניה סיטונאית, זה נושא כ"כ מקצועי שעד היום לא נפתר, איך הוא יבין בזה?
רביב: לא יכול להיות שאלוביץ' יגיד לו "תשמע יש איזה טראבל-מייקר במשרד התקשורת"?
וייס: ואם הוא אמר לו, זה בסדר גמור. כי הוא היה טראבל-מייקר, היה צריך לסלק אותו. אני כתבתי לפחות מאה פעם שצריך לסלק אותו. אבל לא סילק אותו. ז"א פילבר הפר, זו הייתה שיחת נזיפה, פילבר הפר את פקודתו של נתניהו לפטר את הרן לבאות
רביב: אם נתניהו עשה את הטלפון הזה – הוא היה מעורב
וייס: בזמן הזה? שום סיכוי.
רביב: ואם בזמן אחר?
וייס: כשהוא היה בתפקיד? יכול להיות
רביב: אז כן נתניהו מעורב
וייס: אבל מותר לו, זה התפקיד, סליחה, אתה שאלת אותי על בזק. על בזק מותר לו
רביב: מותר לו, אבל השאלה
וייס: עד הנקודה שאמרו לו לא הוא עסק בזה. נקודה
18:27:18
רביב: תראה למשל עוד מעורבות של נתניהו לכאורה
(מקריא לו את עדות פילבר על מעטפה שקיבל מהיועץ המדיני של נתניהו, יונתן שכטר, עם בקשה להעביר מידית את תוכן המעטפה לאלוביץ. שכטר הביא את המעטפה מנתניהו ובתוך המעטפה היה מחקר שהוכיח לכאורה כמה וואלה עויין את ראש הממשלה)
וייס: המעטפה הזו זה שטויות
רביב: האם לדעתך העובדה שנתניהו מעביר את החוברת למפוקח שלו אלוביץ' דרך המפקח שלמה פילבר היא תקינה?
וייס: לידיעתך נעשו דברים הרבה יותר חמורים על ידי שרים במשרד התקשורת
רביב: יכול להיות, השאלה
וייס: זה שפילבר מטומטם ונהיה שליח, בעיה. שיסביר למה הוא נהיה שליח. אבל שטויות אז הוא נהיה שליח שלו אז מה זה לא אומר שום דבר. שוב אני חוזר, כל היחסים בין חפץ לבין וואלה זה למועצת העיתונות זה לא עניין פלילי. אתם המצאם דבר שלא קיים.
18:28:30
רביב: זה תקין להעביר את התלונות שלך בכוונה?
וייס: לא, לא תקין, אז הוא מטומטם
רביב: אתה יכול להגיד לי את זה במשפט שלם שנתניהו עשה משהו לא תקין?
וייס: לא נתניהו, פילבר
רביב: אבל נתניהו העביר את זה
וייס: לא יודע, הוא התנדב, כנראה, לעשות את זה. מה נתניהו שלח את פילבר לעשות את זה? לא נראה לי הגיוני.
רביב: יונתן שכטר מספר על זה
וייס: הוא לא אומר…
רביב: יונתן שכטר אומר שפילבר קיבל את זה מנתניהו
וייס: קיבל את זה מנתניהו? יכול להיות, לא יודע.
רביב: זה פשוט נראה לי קושי נפשי שלך. אתה יכול להגיד שנתניהו עשה משהו לא תקין בדבר הזה?
18:29:07
וייס: תשמע, נתניהו עשה טעות כשהוא מינה אותו. אני בזמן אמת יצאתי נגד פילבר נגד המינוי הזה. אז נתניהו עשה הרבה טעו… הוא מינה הרבה אנשים שהוא טעה לגביהם. זה לא לתיק 4000. זה שמישהו טעה בבחירה של בן אדם זה לא מרשה להלביש לו תיק פלילי. זה מה שהיה בתיק 4000, לקחו דברים שלא מתקשרים הזיזו את לוחות הזמנים ותכף אני אראה לך בהפרת אמונים איך הזיזו את לוחות הזמנים והם הסתירו את העיקר, העיקר זה אישור היועמ"ש, כדי לבנות מונסטר שאין לו רגליים. הרגליים זה מסמכים ועדויות של אנשים ישרים.יש מספיק אנשים ישרים שאומרים את האמת
רביב: למה?
וייס: אחד מהם ראיינת היום.
רביב: מי?
וייס: חיים גירון. יש הרבה. יש הרבה מאד
רביב: חיים גירון אמר שלדעתו נתניהו בסיפור הטלפוניה ושימוש בצינורות בזק נתן הטבות במיליארדים לבזק
18:30:12
וייס: (צוחק)
רביב: חיים גירון אמר
וייס: הלאימו את התשתית של בזק, אז הוא נתן להם הטבות.
רביב: לא, זה שהוא עיכב את זה
וייס: עיכב את זה? הוא לא עיכב את זה
רביב: פילבר עיכב את זה. אתה למשל אומר ש
וייס: עיכב זה צחי הנגבי שאישר לפילבר, אבל זה לא היה אז, זה היה אחרי זה, אתה מערבב את לוחות הזמנים של 2016 ל-2015. העיכוב של התכניות זה היה ב-2016 ואנחנו מדברים על 2015 שאז הוא היה שר. באמצע 2016 הוא הפסיק להיות שר וצחי טיפל בבעיה. לא נתניהו. אז בוא לא נבלבל את העניין.
רביב: בוא נראה מה פילבר אומר, למרות שכל מה שהוא אומר, אתה אומר שהוא שקרן
וייס: שתיים, פה (במסמך) יש הרבה מאד אנשים שיכולים להעיד. לדוגמה העלימו את המשנה ליועצת המשפטית של מועצת הכבלים והלווין
18:31:10
רביב: אתה מנסה לבלבל עם התאריכים ולשחק אותה כאילו אתה בקיא בחומר, בוא נסתכל פה
וייס: אני לא מבין בחומר נכון, ואתה בטח. באמת… אתה לא חושב שאתה עושה צחוק מעצמך? אני חי את הנושא הזה 23 שנה… אתה לא מכיר רגולציית תקשורת אתה מביא ניירות וזורק אותם באוויר
רביב: בוא תראה מה פילבר מספר על העיכוב –

(מתוך עדות פילבר על הלחצים הכבדים שהפעילה עליו מנכ"לית בזק סטלה הנדלר ועל הסיטואציה בה הנדלר ואלוביץ' לוחצים עליו לאשר את מכתב ההפרדה המבנית, למרות התנגדות שר התקשורת הנגבי ואומרים לו שיש לו גיבוי, הוא הבין מזה שיש גיבוי למהלך של נתניהו)
וייס: אצל ברגר לא הייתה החלטה איך מיישמים את נושא התשתיות
רביב: זה הדדיות
וייס: הדדיות נחקק בכנסת רק ב-2016
(המשך הקראת עדות פילבר על כך שעיכב את הרפורמה שהייתה כופה על בזק תחרות גם משיקול זר)
וייס: טוב, בסדר, אבל זה לא שייך לשנה הזאת, עוד פעם אתה מבלבל בין דברים. כל נושא התשתיות היה אחרי שנתניהו עסק, נתניהו לא הבין בתשתיות והוא היה נגד בזק
18:32:20
רביב: מה נתניהו עושה נגד בזק?
וייס: ווו… המון!
רביב: תן לי דוגמה
וייס: יש החלטת ממשלה מתועדת הוא נותן לאבי ברגר כסף תקנים וסמכויות, שם אותו בראש ועדה לקדם את הפריסה של חברת החשמל, IBC כדי להתחרות בבזק. דבר שני הוא היה בחנוכה של הפרויקט של IBC
רביב: אז זה בעיניך פגיעה בבזק
וייס: עובדה שהוא מוטט אותם
רביב: אתה מדבר בהופעות שלך על הקנס שהוא נתן להם
וייס: לא הוא, פילבר נתן… פילבר נתן שמונה מליון
רביב: אז בוא תראה מה אומר על הקנס הזה מימון שמילה
18:33:10
(מקריא לו מעדות המשנה למנכ"ל משרד התקשורת, מימון שמילה על כך שפילבר בא במיוחד לנאום נאום נלהב בפרוטוקול להגן על בזק ולכן, בין השאר, הורידו את סכום הקנס שהושת על בזק)
רביב: גם מימון שמילה לא יודע על מה הוא מדבר?
וייס: לא, הוא טעה. הקנס שמונה מיליון היה בקנס הקודם שרצה להטיל ברגר ולא הטיל, זה היה 11 מיליון. צריך לשים את המסמכים.
רביב: כולם מבלבלים ומשקרים
וייס: צריך לשים להם מסמכים, אם תשים לי מסמכים גם אני לא אתבלבל. אתה מבלבל את הציבור עם מסמכים לא רלוונטיים.
18:34:05
רביב: אוקיי עכשיו תראה, יש התרחשות בתיק שבו אגף הפיקוח רוצה להוציא מכתב לאלוביץ' עם סנקציות. אלוביץ' מבקש מפילבר לעצור את זה. תראה מה אומר פילבר.
(מתוך עדות פילבר)
פילבר: אני לא מתכחש לזה עשיתי שם דברים חמורים
וייס: אתה רוצה שאני אספר לך יותר מזה? אני הגשתי נגד פילבר 4 תלונות לחוקרים על הקלטות שהוא קיבל לבד ולא חקרו אף אחד
רביב: אתה חושב שהוא עוזר לאלוביץ' ללא קשר לנתניהו
וייס: חד וחלק
רביב: מה האינטרס שלו?
וייס: הוא האמין בזה. הוא טעה אבל האמין בזה
רביב: הוא האמין שצריך לעזור לאלוביץ'
וייס: לא הוא האמין שככה מקדמים את שוק התקשורת. הוא גם כתב את זה והסביר את זה. הוא הסביר שהוא האמין שככה צריך לקדם עובדה ששוק התקשורת לא התקדם מאז… אנחנו היום מקום 87 בסלולר 32 בקווי, כשהיינו בראש בעשור הקודם. זו הייתה תפיסת העולם שלו והוא האמין הוא עשה בדרך המון שטויות מאד מרגיזות, נתן לדוגמה תדרים לפלאפון, עשה המון שטויות. ואני התלוננתי אני לא שותק. הגשתי תלונות בלי סוף וגם כתבתי לפטר אותו וכו' אבל זה לא שייך לביבי, זה טעויות מקצועיות של מנכ"ל.
18:35:48 – סוף ראיון.

תגובות

תגובות

13 thoughts on “תמלול מלא של ראיון אבי וייס

 1. zurse@walla.com'ZURSE

  ראשית להעמיד דבר על אופניו אציין שאני איני מאוהדיו של ביבי אלא להיפך וכמעט נכון שאני או נכון יותר שאני הייתי מחסידיו של דרוקר כעתונאי. משאמרתי זאת אומר שצר לי שדרוקר הפך להיות טהרן פנאט מהסוג הגרוע והנאלח ביותר ואני אומר את הדברים ביחס לפרסום של העלק תחקיר שלו הנוגע להקלטות אלוביץ. מעבר לתחושה שיש פה ניסיון עלוב לייצר משפט שדה, אין בהקלטות האלה, עם כל הפירוטכניקה המתלווה אליהן, להצביע ולו במזער מה בהן ולטענת שוחד אלא אם כן הדרוקר הוא לא רק פנאט אלא גם טיפש. אז אלוביץ פועל להשגת טובות הנאה לעצמו לפי שיטות שלמיטב הבנתו (בסוד. גם אני הייתי עושה כמוהו!) אמורות לספק את צרכיו אז מניין לדרוקר הטיפש, ומעבר לאקסיומה שזה ומלכתחילה כך, שכל זה נעשה על-פי הסכמה ובדרישה לתמורה הדדית? הייתי מציע לדרוקר הדון קישוט דה לה שמאטא לנסותולהבין נפש אדם ובהמתו קודם שהוא מתחסד מאחורי המחלה המשפטית שפשה במקומותנו ואידך זיל וגמור!

 2. aviw@telecomnews.co.il'אבי וייס

  זה לא תמלול, זה זיוף תמלול.
  במקום לשדר את השידור למי שמעוניין לצפות בו ללא כל עריכה, נעשה כאן תמלול עם תוספות שהוכנסו על ידי רביב דרוקר לתוך התמלול על ידו, בלי שהן היו במקור בזמן הראיון.
  קוראים להליך הזה – זיוף תמלול. ככה פשוט: גם את התמלול זייף.
  גם חסר הסוף של הראיון, אבל זה פחות חשוב (סוף שכלל, בין היתר – תודה לרביב דרוקר, כי אני אדם בד"כ די נימוסי, ומודה גם לזייפנים ושקרנים כרוניים).
  כל תיק 4000 בנוי בשיטות הללו – שרביב דרוקר נוהג כאן:
  הוא פשוט החליט "לשפץ" כל מה שלא מתאים לו, אם זה לא היה במקור.
  זה בדיוק הטכניקה הירודה שלו: לשפץ כדי להתאים את הזיופים לנרטיב השקרי שבנה בהבל פה.
  זה לא תחקירן, זה תינוק מגודל שלא מצליח לבנות תחקיר, שהנכדה שלי בת ה-4 מסוגלת לבצע בגן בו היא נמצאת.
  אפילו בגוגל דרוקר לא יודע לחפש. גוגל זר בשבילו – כדי לגלות בגוגל עובדות הסותרות את השקרים שהמציא.
  שלא לדבר שלא קרא שום מאמר שלי ולא ראה אפילו אחד מ-1,500 המסמכים שהצגתי לציבור!
  בושה למי שנותן לו ולתכנית ההזויה והשקרית הזו במה.

 3. ביבי תתפטר יא אפס

  אם ביבי היה עובד בשביל עם ישראל,היה כבר עובר תקציב.מערכת הבריאות היתה מצליחה להתמודד עם הקורונה ולא היה צריך להשבית את המדינה. ישראל לא היתה בגרעון , שדורות על דורות יהייה צריך לשלם. והיה סיפוח של בקעת הירדן(כי ביבי "ימני",ובימין חושבים שזה חשוב).במקום זה ביבי עוסק בלסדר לעצמו פתור ממס,בריבים קטנוניים עם עיתונאים .בלפרק את השותפים הקואליציונים שלו.ובלהתבכיין כמה שהוא מסכן

 4. אבי נעלבי

  אכלו לי שתו לי זייפו לי בוהוהוווווו
  דרוקר קיפל אותך לשניים בלי להתאמץ יא פוליטרוק עלוב…. מסמכים עלק

 5. asafp_@walla.co.il'אסף פ

  כל טענה שלא נוח לאבי וייס איתה הוא עונה משהו בסגנון "זה לא רלוונטי". "זה למועצת העיתונות". מראים לו עדויות מפי כמה אנשים על אמת פשוטה, והוא מעדיף לפסול את כולם. כל עדות שלא מתאימה לתזה שלו באה מאנשים שהוא בוחר להחשיבם שקרנים או לא זוכרים או טפשים או טמבלים. ו "יש לי 1600 מסמכים" אבל בפועל למרות שהוא חוזר על כך שהוא מכיר ובקיא בכל המסמכים לא שמעתי טענה שמאירה את הדברים אחרת, להיפך. והנה גם כאן למרות שאין מגבלה בחר לכתוב כאן ארוכות, וכל מה שיצא זה טוקבק משתלח.
  אכן אבי וייס, אתה קשקשן , מצטער לאמר, והאמת שאחרי שקראתי את התמלול וגם ראיתי את ההופעה שלך בתוכנית, העריכה הטלויזיונית עוד עשתה עימך חסד. אפילו בזה אתה מטעה.
  אין ספק שיש לך קושי רגשי גדול להודות שטעית, זה ניכר בתגובה שלך לעניין העדות על המעטפה שנתניהו העביר לאלוביץ דרך פילבר, שאתה מעקם את העובדות רק כדי שלא יישמע ממך משהו רע על נתניהו.

  מר וייס – למרות הרצון הפסיכולוגי הגדול שנוצק בך משום מה – לסלף את האמת והמציאות ולעשות מניפולציות בעובדות לטובת אדם כמו נתניהו שהאמת כידוע, ללא קשר למשפטיו, אינה נר לרגליו, זה לא יעזור לך. השקרים נחשפו ועוד ייחשפו. יש צדק בעולם ואנשים ישרים הם רבים ממה שאתה חושב, גם אם לדעתך מותר לנתניהו לרמות במסגרת יחסי הון-שלטון מעוותים ומושחתים שנראים לך נורמטיביים.

 6. urgr82@gmail.com'אורי

  אני מת על הביביסטים שמתחילים את הפוסט שלהם בכך שהם בכלל לא בעד ביבי, והם פעם היו אחים של דרוקר – ומכאן ואילך תוקפים את דרוקר בכינויי גנאי (טיפש וכד) וכמובן מגנים על ביבי בחרוף נפש. תרגיל שקרי ועלוב שכבר מזמן התיישן בספר התרגילים.
  תכלס – דרוקר עשה עבודה מעולה !!! ואת האמת יראו כל הביביסטים במשפט.

 7. zurse@walla.com'zurse

  אתה יכול למות ואין לאפחד בעיה עם זה! והנה לך ולכולם הדגמה של עבודה שלי מעולה ואפ' בלי תחקיר! כל פירסום שלילי של דרוקר על נתניהו בהכרח משרת את לפיד. עובדה! מכאן שככל שמתרבים הפירסומים השלילים של דרוקר על ביבי כך הם יותר משרתים את לפיד. עובדה! לדרוקר אין שום משהו אישי כנגד נתניהו. עובדה! אז אם לדרוקר אין משו אישי כנגד נתניהו ואם הפירסומים השליליים שלו עליו משרתים את לפיד אז מסקנה הכרחית שלפיד מעסיק את דרוקר. מסקנה? מסקנה הגיונית? בכלל מסקנה? אם לעקוב אחר התחקירים של דרוקר הנוגעים לנתניהו אז זו השיטה הלוגית שבבסיסם ואם יש פה אידיוט או אידיוטים שחושב/ים שאני מאוהדי נתניהו אז לבריאות לכולכם

 8. ביבי כבר לא רלונטי,הוא סיים את תפקידו.ובעולם יש מספר מגמות

  ביבי הוא אדם בהמי וגס רוח.בישראל נראה שקשרים יותר חשובים מכישורים,ביבי חוגג.אבל,יש מספיק אנשים שאכפת להם.עיתונאים כמו רביב דרוקר,אנשי התנועה לאיכות השלטון.ההגיון מראה לי שאפשר להיות אופטימי.וסביר שהקרירה של ביבי לא תמשך הרבה זמן.זה ההגיון,אבל הרגש? מר וממורמר.ובנתיים בעולם:בשנים הקרובות,רוסיה תנסה להמשיך את היוזמות שלה לאיחוד במה שהיה ברית המועצות.אפשר שהם ייסדו תאגיד,רובל קריפטו (לצד הרובל הקיים,ולא במקום).בנוסף לחברה בטחונית(למעשה אירגון צבאי,"הכלאה בין גדודי הקוזקים,וברית וארשה"). סוכנות ממשלתית זו,תיזום פרויקטים כלכליים ופיננסיים(אך תשלם מס לרוסיה-לבעל הבית).ותחלק דיוודנטים מסוימים למדינות שיקבלו מרוסיה מניות.אשר לארצות הברית,אפשר להגיד שיש שתי מגמות שם:1הרס כלכלי וחברתי.2בניה מחודשת ועוצמתית על חורבות הכלכלה והתפיסות המיושנות.אפשר להגדיר את ארצות הברית כ"עוף החול-הפניקס".אשר לסין? היא תהייה הכלכלה הגדולה בעולם,וכוח צבאי מפחיד.שמדינות רבות פונות לארצות הברית (לא מתוך ציפיה שהם יצילו אותם,אלה כניסיון לגלות עצמאות)

 9. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  בהמשך לתחזית שנתתי בתגובה הקודמת על רוסיה,ארצות הברית וסין.האיחוד האירופאי יתחזק ויהיה"ארצות הברית של אירופה".(גם אם יעזבו מדינות,כמו אנגליה.מי שישאר יהייה מאוד מחויב לאיחוד האירופאי).אפשר גם לציין את ברזיל(שאם גשר רכבת וכביש יחצה את האמזונס-ואת כל ברזיל.היא תהייה מעצמת על).או את אוסטרליה,שאם היא תעבור את ה50 מיליון תושבים.בהחלט תהייה גם היא מעצמת על

 10. ramishai@gmail.com'Ramishai

  מר zurse היקר.
  הטינוף שלך מעיד על כתיבה רגשית, שמעידה על שנאה כלפי המושא. לפחות תהיה ישר עם עצמך.
  ובאשר לדרוקר, האיש עיתונאי חוקר קפדן בפרטים וישר דרך. אפשר לא להסכים עם כתבותיו או פרשנויותיו, אבל לטנף במקום לומר דברים מעיד על אזניים ומוח אטומים לכל ביקורת.
  מותר לאנשים לחשוב שביבי הוא לא מתנת אלוהים לעם בישראל. זה לא הופך אותם לבוגדים.

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  איך מנסים עלובי נפש למסמס אדם עם מומחיות ו ניסיון רב בחקירות 26 שנה כקצין משטרה ובעל מקצוע במחשבים שאוסף וחוקר מסמכים על תיק בזק עוד שנים לפני שתופרי התיקים קראו לו 4000 .במקום להגיד לו שאפו . אבל איך יגידו הרי דראקר יצא שקרן ועלוב ויאבד את המוניטין

 12. יהודי ממדינת היהודים

  קוראים נכבדים!
  אם אבי וייס אינו צודק,
  מדוע הגורמים הרלוונטיים,
  אינם תובעים אותו???!!!…
  אני ממליץ!

 13. fridman.eli@gmail.com'אלי

  התמה של אבי וייס היא: מסמך שמגיע מזמן אמת עם תאריך, חזק יותר מעדות.
  מסמך לא יכול לשקר(?), עדות כן. אנשים משפצים לאחור מציאות. מי מאיתנו לא מכיר את זה. בואו נהיה כנים.

  רק מה – לא ראינו שום מסמך בפועל – אז ודאי שכל המהות הטיעונית של אבי וייס לא באה לידי ביטוי, בטח שלא בפורמט הזה. לכן נשארנו שוב באותו מקום!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.