עדות יפעת בן חי שגב – מה קרה בחקירה במשטרה

| 14 בדצמבר 2022

יו"ר מועצת הכבלים והלווין לשעבר הדהימה אתמול את ביהמ"ש, כשזרקה פתאום בעדותה פרטים שמנוגדים לחלוטין לחקירת המשטרה, האשימה את החוקרים בהטעייתה ובלחצים גדולים וטענה שאינה מאמינה לפרקליטות. תמליל חקירתה של יפעת בן חי שגב במשטרה, במסגרת תיק 4000, מסביר די טוב מה קרה שם. החוקרים חשבו שהנחקרת לא אומרת להם אמת, הם תפסו אותה בכל מיני תשובות מוזרות. הנחקרת, לעומת זאת, טענה ששמים לה מילים בפה, זה לא היה רומן גדול, אבל לוז העדות אז (ובמידה מסוימת גם עכשיו בביהמ"ש) עמד על כנו: היא האיצה מאוד את האישור לעסקת בזק יס כי פילבר ביקש ופילבר עשה זאת מטעם נתניהו, כך זה הוצג לה וכך פעלה.

הנה סיכום – על אחריותי בלבד – של העדות במשטרה:

חקירת יפעת בן חי שגב

חוקר: מממצאי החקירה עולה כי קבלת האישור (למיזוג בזק יס – ר.ד.) ללא תנאים, מהווה תנאי מתלה לעסקה.

יפעת: המועצה כן המליצה על כל מיני תנאים שלא התקבלו. לאשר בכפוף למספר תנאים שיגבילו את כוחו של המונופול. אבל זה אושר בלי תנאי המועצה למיטב זיכרוני. מבחינה עניינית לא הייתה בעיה לאשר את המיזוג הזה. יש כאן משהו שמיטיב עם ציבור הלקוחות בסופו של דבר.

המיזוג מיטיב עם האזרח?

בוודאי. אני לא יודעת אם היו שיקולים זרים. העובדה שהוט יכולה לשווק טריפל ובזק לא יכולה זה משהו שמאוד מקשה על הציבור. זה גם יכול להוזיל לציבור. אם היו דברים מעבר לזה, זה כבר סיפור אחר…ראש הממשלה (נתניהו – ר.ד.) אף פעם לא דיבר איתי על המיזוג הזה.

מישהו מטעמו דיבר איתך על זה?

בן חי שגב: פילבר אמר שהנושא דחוף ואם אפשר לתת עדיפות במועצה. לא ראיתי סיבות למה לא. הוא פנה אליי כחודש לפני שזה נידון במועצה

עד כמה שאנחנו יודעים, החברה שביצעה את הבדיקה (הבדיקה הכלכלית שנעשתה במהירות גדולה לגבי משמעויות המיזוג – ר.ד.) קוראים עדליא ולא נומריקס

בן חי שגב: יכול להיות שטעיתי כי המועצה עובדת עם שתיהן. כבר לא, דרך אגב. אז עדליא ביצעה את זה? חבל כי היא החברה הפחות טובה. הייתה לנו המלצה של הממונה על ההגבלים העיסקיים. לכאורה היה אפשר להביא את זה למועצה בלי יועץ חיצוני, אבל אני כמעט על כל דבר מבקשת חוות דעת חיצוניות.

למי היה רצון לאשר?

בן חי שגב: על ידי מומו. הבנתי שיש מגמה לאשר, שיש תמיכה של המשרד.

אז רק אחרי שפילבר אמר לך לשים את הנושא הזה למעלה ולקדם, אז רק התחלת לקדם?

כן, עד שהוא לא פנה לא נגעתי בזה, גם בגלל הצטברות של נושאים ופקקים וגם בגלל שזה היה ייעוץ (התשובה הזו עומדת בסתירה חזיתית לטענה החדשה שלה בביהמ"ש שרצתה לקדם את העסקה אבל מנכ"ל משרד התקשורת הקודם, אבי ברגר, לא אפשר לה – ר.ד.)

(החוקרים שואלים אותה על פגישה עם דוד שרן ואיתן צפריר, אנשיו של נתניהו. בן חי שגב אומרת שהיא לא כל כך זוכרת, אבל בהדרגה נזכרת יותר – ר.ד.)

בן חי שגב: אני זוכרת שאמרו שעניין האישור עלה וביקשו ממני ואני הרגשתי אי נוחות והתחמקתי. אני לא מינוי שלהם ונתפסת כשמאלנית, אבל אני כן זוכרת שהיה שם איזה פיל בחדר.

מה אכפת לדוד שרן?

זו לא שאלה שאת צריכה לשאול אותי. זו הייתה פגישה היכרות.

את זוכרת מה הוא אמר?

אני זוכרת שהוא הלך סחור סחור והוא מאוד נזהר ולי הייתה חוסר נוחות. הוא יזם את הפגישה.

מה איתן צפריר אמר שם?

איתן מאוד החמיא לי וכאלה. אני מנסה להיצמד לזיכרון שלי שלא נאמר שום דבר במפורש. שלא עלה השם של בזק. היה פיל בחדר שהיה ברור על מה מדובר. לא אהבתי את זה בלשון המעטה.

מה נאמר?

לא נאמר. נרמז כמה זה חשוב לשר.

(התשובות הללו גם מנוגדות לכאורה לחלק מהתשובותיה של שגב, כי פה היא אומרת שלא היה לה נוח עם זה ושאנשי נתניהו רמזו שהם רוצים שהיא תאשר  – ר.ד.)

חוקר: בתאריך 9.3.2015 מעדכן שאול אלוביץ שיו"ר המועצה הוזמנה למחר ב 10:30 במשרד ראש הממשלה. על מי הוא מדבר?

בן חי שגב: מה? אז זה כנראה הפגישה עם דוד שרן. מאיפה הוא…פשוט לא יאומן (שוב, בן חי שגב לכאורה מתעצבנת על הקומבינה שקרתה מאחורי גבה ואיך בעלי השליטה בבזק יודע מתי היא הוזמנה לפגישה במשרד רה"מ – ר.ד.)

חוקר: איך שאול יודע את זה?

בן חי שגב: לא יודעת. זה מאוד מטריד אותי הדבר הזה. ממני הוא לא ידע את זה. אני מעולם לא דיברתי עם שאול אלוביץ.

חוקר: את לא הראית התנגדות לדוד שרן ולצפריר

אז לא חשבתי שיש בעיה. הייתה את חוות הדעת של הממונה ושל הכלכלית…אני חייבת להודות שלא הייתה סיבה עניינית לא לאשר את זה. גם היום יכול להיות שהמועצה הייתה מאשרת את זה

בפגישה שלך עם דוד שרן ואיתן צפריר, שרן אמר לך שב 25.6.2015 מסתיים התוקף של שר התקשורת לאישור שינוי של ההחזקה ביס ושאל אותך מה אפשר לעשות עם זה.

אני לא זוכרת שהוא שאל אותי את זה באופן כזה ישיר

את אמרת לו שהוא יכול לדבר חופשי כי אתם באותו צד. מה זה אומר אותו צד?

אותו משרד. מה זה אומר אותו צד. אני זה משרד התקשורת.

מי בצד השני?

המפוקחים

את אמרת לדוד שרן שידאג לפנייה של שר התקשורת שמבקש ממך להתייעץ ושאת תעבירי את זה במועצה. איך את יכולה להגיד דבר כזה?

אני התכוונתי שאני אביא את זה לדיון במועצה. אני לא יכולה להתחייב להעביר את זה. (לפי הקטע הזה, מסתבר שאנשי נתניהו ממש ביקשו, בניגוד לאיך שהיא הציגה את זה בתשובות הקודמות ושהיא לא הרגישה עם זה לא נוח, כפי שהעידה, אלא דווקא אמרה להם שהיא תעביר את זה. אולי בגלל זה החוקרים מתעצבנים – ר.ד.)

חוקר: אני מניח שאם את מתעקשת על משהו, את כן יכולה להעביר אותו

בן חי שגב: אתה מניח הנחה שגויה ולא נכונה. אני יכולה לתת דוגמאות מהעת האחרונה.

חוקר: העת האחרונה אולי זה תקופה אחרת באמת. אז מדובר על תקופה שיש את פילבר שלוחץ מטעם שר התקשורת, יש אותך, שאת חדשה יחסית, 8 חודשים בתפקיד והיום אולי זה שונה

בן חי שגב: נכון, אתה צודק, כי היום זה הרבה יותר חריף, כי היום שר התקשורת מאיים בפומבי על יו"ר המועצה ואני עומדת איתן וזה לא עבר במועצה. זה אגב לא עזר לי.

חוקר: ביוני 2015 היה נגמר האישור של הממונה על ההגבלים לצורך הדרישה שלו מבזק

בן חי שגב: אני עכשיו נזכרת ומשחזרת את זה שבפגישה עם סטלה (סטלה הנדלר – מנכ"ל בזק) ושאר הדירקטורים הם התייחסו למגבלת הזמן, שברגע שתפוג תוקף הבדיקה יזדקקו לבדיקה נוספת.

חוקר: והפלא ופלא, יום לפני החתימה, המועצה ממליצה ושר התקשורת מאשר וכולם מאשרים

בן חי שגב: אני מבקשת לדייק כי המועצה ממליצה תחת תנאים ושר התקשורת מאשר בלי התנאים שהמועצה ממליצה עליהם

חוקר: מה התנאים?

בן חי שגב: היו כחמישה תנאים שנוגעים לגידור כוחה של חברה יס במה שנוגע לזכויות שידור והפקה ולפי זכרוני גם חוות הדעת של הממונה על ההגבלים עומדת על הצורך הזה.

חוקר: פילבר נכנס לתפקיד ב 9.6.15, שישה עשר ימים לפני אישור המועצה ושר התקשורת. הבדיקה הכלכלית ובכלל רוב הבדיקות, אם לא כולן, החלו רק לאחר כניסתו של פילבר לתפקיד

יפעת: אני בעניין הזה חולקת עליך, כי אני חד משמעית נועצתי בצוות שלי והיו התייעצות עם גורמים חיצוניים

חוקר:: אבל בתחילת החקירה אמרת שלפני שפילבר פנה אלייך, לא התעסקת בזה (שוב החוקרים מרגישים שבן חי שגב משנה את עדותה תוך כדי תנועה – ר.ד.)

בן חי שגב: אני פה בלי היומן והתאריכים. אני מניחה שכשהשר פנה אליי, בחודש מרץ, טיפלתי בזה ולא שמתי את זה בצד.

חוקר: פילבר אמר שהוא מדבר בשם השר (כשהוא מבקש לתעדף את הטיפול בנושא)?

בן חי שגב: כן, הוא אמר שהשר מבקש.

חוקר: מממצאי החקירה עולה כי להרן היו התניות בהקשר לאישור המיזוג והוא ויתר על התניות אלו לאחר שהתבקש לעשות זאת על ידי מומו במסגרת פגישה בינו לבין מומו לבין שמילה

בן חי שגב: אין לי מושג…אני לא הייתי מעלה בדעתי להוריד את התנאים על התנאים שאנשי המקצוע שלי עמלו עליהם.

חוקרת: אבל התפקיד של משרד התקשורת זה כן להעמיד תנאים

יפעת: את צודקת, אבל זה ממש לא המצב וזה ממש כואב בלב. אני לא הייתי מודעת לכל הדבר הזה (פה לבן חי שגב יכולות להיות בדיעבד טענות לחוקרים כי לבאות העיד שאמר שהתנאים שהציב הם לא "ייהרג ובל יעבור" והסכים להסרתם. להגנת החוקרים יש לומר, שהם עוד לא יודעים את זה בזמן מתן העדות ומהניירת שאספו זה נראה אחרת לגמרי – ר.ד.)

את לא ידעת על זה? אחרי שהגשתם את ההמלצות שלכם הכל נגמר?

כן, שימו לב שהוא ממליץ על תנאים שגם אנחנו המלצנו עליהם. הרן מבין טוב מאוד והוא איש מקצוע מצוין. אגב, לגבי עדי כהאן (העוזרת של פילבר – ר.ד.) יש לי כמה דברים שיש לי להגיד שמצטרפים לעובדות שאתם מדברים עליהם, אבל אני לא רוצה שיידעו שזה בא ממני.

חוקרת: פילבר אמר לך עד מתי צריך את חוות הדעת?

יפעת: כן. הוא ביקש עד סוף החודש בגלל הסיפור של התוקף של הממונה. הוא אמר את זה…אני זוכרת שההחלטה עברה ישר איך שהיא התקבלה. ישר מהמועצה. שמילה נסע מיידית (להחתים את נתניהו, מן הסץם – ר.ד.)

פילבר פונה להילה שמיר (היועצת המשפטית של הרשות השנייה שהייתה מקורבת לפילבר – ר.ד.) ומבקש ממנה שתעזור לך כדי שתביני מה מרחב התמרון שלך

בן חי שגב: אין לי מושג על מה אתה מדבר

מדוע היא צריכה ויכולה לסייע לך?

בן חי שגב: אני לא חושבת שהיא צריכה ויכולה לסייע לי. יש לי יועץ משפטי.

מה הקשר של הילה שמיר לאישור המיזוג?

בן חי שגב: ממה שידוע לי, לא דבר וחצי דבר. אגב, אתם יכולים לבדוק מי משרד עו"ד שמייעץ לנו, שהם חברים של ראש הממשלה ואני לא רציתי אותו. וקוראים לו יהודה רווה, שאשתו היא במקרה גם יו"ר הדירקטוריון של ערוץ 2 …ולתפארת מדינת ישראל (תמי רווה היא יו"ר דירקטוריון חדשות 12, לא ערוץ 12 ומה שבן חי שגב אומרת פה הוא מדהים. היא טוענת שנכפה עליה משרד עורכי דין, שלא רצתה, בגלל הקרבה לראש הממשלה – ר.ד.)

הנושא שעל הפרק הוא כבר מעל לשנה. לא יקרה דבר אם ימתינו עד אשר תקבלו חוות דעת כלכלית מסודרת וניתן יהיה לדון בנושא בצורה רצינית ומכבדת, לא כן?

בן חי שגב: מבחינה מקצועית התהליך נעשה אצלנו ללא רבב.

יועץ חיצוני יכול בשבועיים להספיק לעשות את הבדיקה הזאת?

ברור שכן, אין בכלל ספק.

הבדיקה של היועץ נערכה לא בשבועיים אלא בערך 4-5 ימים

בן חי שגב: זה לא רלוונטי מספר הימים אלא בכמות השעות. אגב אין חובה עליי להזמין ייעוץ. הזמנתי בגלל המשאבים והזמן שעומדים לרשותי.

יום למחרת 16.6.15 פילבר פונה אליך ושואל אם את מתחילה את התהליך הבוקר. למה הוא כה להוט בעוד שנכנס לתפקיד שבוע קודם?

בן חי שגב: אין לי מושג

שעה לאחר מכן את משיבה לפילבר שאת אינך מתחילה לפעולה בנושא שכן הוועדה טרם אישרה יועץ ואת אינך מבינה את העיכובים.

תשובה: יש עיכובים שרלוונטיים למשרד התקשורת (בחירת היועץ)

ב 16.6.15 את מעדכנת את פילבר שכבר יצרת קשר עם היועץ וזאת למרות שטרם קיבלת אישור מוועדת המכרזים. מדוע עשית כן?

בן חי שגב: בהכירי את משרד התקשורת יכול לקחת חודשיים עד שיכתבו פרוטוקול. אז אני לא חיכיתי ואני עובדת. זה לא תקין. זו לא מציאות רצויה, אבל זו המציאות והבירוקרטיה היא בעייתית.

ביום ה 23.6.15 פילבר מעדכנך שהוא סיים לקרוא את חוות הדעת הכלכלית ושמדובר בעבודה מצויינת גם בהתחשב בזמן הקצר. למה את לא מגיבה לו?

בן חי שגב: אני לא מגיבה על כל דבר

קצת לאחר מכן את מציינת "הר הבית בידינו! אושר"

בן חי שגב: אני אומרת שבתור בוגרת לימודי ספרות ידוע שאני מתבטאת במליצות וביטויים. לא חריג בדיבור שלי

זה היה חשוב לך?

בן חי שגב: לי? זה היה חשוב לשר. זה ממש לא ביטוי של אושר אלא מליצי

את מוסיפה ואומרת לפילבר שהאישור הינו "בלי תנאים כמובן"

יפעת: אבל זה לא נכון וזו טעות. יכול להיות שזה נרשם תוך כדי דיון במועצה והייתי עסוקה בדברים נוספים ואני טעיתי. זו טעות. אני בטוחה שהתכוונתי לרשום עם תנאים ולא בלי תנאים.

בבוקר של ה 23 ביוני 2015, יום החתימה, את מעדכנת את רון איילון (מנכ"ל יס) שמבחינתך הכול בסדר ואת מוכנה ובהמשך את מעדכנת אותו שזה אושר. למה?

בן חי שגב: יכול להיות שהוא עודכן שזה אושר. בעצם ניסוח השאלות שלך אתה קובע עובדות שלא נמסרו על ידי. תוך כדי אי נאמנות לדברים ודיוק שאני אומרת פה. זה מאוד מפריע לי ורגיש לי ואני רואה איך אתה הופך את הדברים (קצת קשה להבין מהטקסט מה הקפיץ את בן חי שגב, ייתכן שהטקסט לא תואם לחלוטין את ההתרחשות שקורית בחדר החקירות – ר.ד.)

כל דבר שאנחנו אומרים לך – יש לזה הוכחה לכך והדבר האחרון זה להכניס לך מילים לפה

בן חי שגב: אתה אומר שעודכן וזה לא נראה לי לא תקין. זה לא פרקטיקה לא מקובלת.

בהחלטת המועצה שניתנה ב 23 ביוני 2015 נרשם בסעיף 1: עמדה זו נסמכת על התקיימות התנאים להחלטת הממונה ומוצע לקבוע כי כל שינוי מהם יצריך בנוסף לאישור הממונה את אישור השר בהתייעצות המועצה.

בן חי שגב: רציתי להבטיח שהמועצה תהיה בתמונה

האם הוסיפו את זה למסמך עליו חתם שר התקשורת?

אין לי מושג

אמרת שאת כן יודעת שזה לא הוכנס

אמרתי שלמיטב ידיעתי לא הכניסו שום מגבלה אבל אני לא יודעת

האם זה שולי?

לא לדעתי

ולא ניסיתי לברר למה לא הכניסו?

אנחנו היינו על תקן יועץ. זו החלטה של שר

שואלים אותה מה רצתה להגיד על עדי כהאן (העוזרת של פילבר – ר.ד.) . היא מתחמקת קצת ואז אומרת: טוב…אני לא רוצה, לא משנה. זה יעלה בהמשך. אתם לא יודעים איזה דברים קורים במשרד התקשורת והם עוד ייחקרו בהמשך. אני איפה שחשבתי שזה מהותי וזה פגיעה באינטרס הציבורי אז דיברתי. כמו פנייה ליועהמ"ש. אני רק יכולה להגיד לכם שהייתי בודקת איך היא הגיעה לרשות למעמד האישה והיא עדיין מקבלת על תקן במשרד התקשורת. תבדקו מי היו"ר של מעמד האישה והאם הייתה תמורה. אגב לא בטוח שזה נוגע לרשות לניירות ערך.

שורה תחתונה – הנקודה הכי חשובה היא שבן חי שגב מספקת עוד עדות לכך שפילבר פעל בשם נתניהו. זה זמן קצר אחרי פגישת ההנחייה במסגרתה פילבר העיד שנתניהו נתן לו הנחיה 'לגמור עם זה', עם מיזוג בזק יס. מיד לאחר מכן הוא אומר ליו"ר מועצת הכבלים והלווין שצריך לעשות את זה וזה בהנחיית נתניהו, כך הוא אומר. מה הסיכוי שפילבר ממציא את זה? שלא הייתה פגישה? שנתניהו לא אמר לו את זה? הרי הוא היה יכול לא להגיד את זה לבן חי שגב, בשלב הזה הוא בכלל לא מבין בנושא הזה, הוא ירוק לחלוטין. במובן הזה אין ספק שעדותה של בן חי שגב מסייעת לתביעה. אין גם ספק שבזמן אמת בן חי שגב עזרה לפילבר ככל יכולתה ורצתה שהוא יידע את זה ויראה בה שחקנית קבוצתית. אולי גם חשבה שלא נגרם כל נזק לאינטרס הציבורי. מה קרה עד שהגיעה לביהמ"ש? ועוד יותר מעניין, למה לא אמרה כלום ברענון ותכננה להפתיע את הפרקליטות בביהמ"ש? שאלות שבטוח עוד נידרש להן.

תגובות

תגובות

138 thoughts on “עדות יפעת בן חי שגב – מה קרה בחקירה במשטרה

 1. על סכנת חיים,מול הטרדה ממשלתית/משטרתית.וגם למה רוסיה כן מנצחת

  הנחקר נותן גירסה,וזה צריך להבדק בבית משפט.יש גישה ישראלית /רוסית של משטרה חוקרת.אז אם יש רצח,או אלימות אז צריך לתפוס את הפצצה האנושית הזו,כמה שיותר מהר .אבל לא תמיד יש צורך בגישה לוחמנית.
  *אגב אלעזר שטרן טועה רוסיה מנצחת את אוקראינה(בפועל ספחו שטחים,ואת אוקראינה יקח הרבה שנים לשקם).אבל בתקשורת החליטו,"שלרוסיה לא מגיע כבוד".ואם צריך לשקר אז משקרים.חבל שהפוליטקאים מאמינים לכל מה שהתקשורת אומרת("הקלטת הלוהטת",ופולטיקאים שמדברים יותר מדי)

 2. תעשיית הרכב(תנאים לצמיחה,ומה בולם את הענף).רוסיה כדוגמה

  הסנקציות על רוסיה,אפשרו לממשל הרוסי להגן על היצור המקומי של רכבים(בעזרת סין בעיקר).אז פוטין הציל את ענף הרכב הרוסי(ומנע אבטלה המונית).אבל הרפורמה שהוא באמת רצה לא יצאה אל הפועל.כי רוסיה במצב חרום בטחוני,ויש להם הוצאות דחופות.
  אז עיקרי הרפורמה הם:
  יצרני רכב רוסיים,יחויבו ליצר רכבי יוקרה /מנהלים(המדינה תציע אפשרויות למימון).
  כל יצרני הרכב ברוסיה יחויבו לפתוח מרכז למחקר ופיתוח(אפשר בשיתוף מוסד מחקר/אוניברסיטה שקיים כבר).
  פיתוח דגמי רכב מקומי ומקורי.
  המדינה תתן ערבות,לתוכניות הפיתוח של יצרני הרכבים.
  הטבות מס,ומענקים ינתנו לפי כמות מכירות ויצואנים מצליחים.
  כל זה יקר מאוד,אבל בעתיד הם כנראה ילכו בקו הזה.כי התעשיה הזו היא מעסיק ענק

 3. כשיביאו מתנדבת שתקריין בחינם במקום יונית לוי(או למה ההסתדרות זו בדיחה רעה)

  אם יביאו קריינית שתעבוד בחינם(לדוגמה חיילת פוטוגנית).במקום יונית לוי.אז לאנשי התקשורת יהיה אפשר לעשות הכל"קבל מינימום,לפי החוק".אז אפשר להיג ליונית לוי:"את לא עובדת תקופה,אין לך הכנסות.ולכן את חייבת כסף לביטוח לאומי.אכשיו נציק לקרובי המשפחה שלך,אכשיו נעקל לך את החשבון."זו מדינת ישראל!
  אז מתנדבים זה רע!על עבודה צריך לשלם.מדינת ישראל מתייחסת לאזרחיה כמו עבדים"נביא מתנדב,נחליף בפועל זר/פלסטיני.תעבוד בכל עבודה,או שחייך לא יהיו חיים".
  איך אומרים בליכוד יותר מדי קשה לפטר-אז לא קשה לפטר(אלה אם כן אתה חבר הסתרדות,כי הם דואגים רק לחברים שלהם.הם מדינה בתוך מדינה).אז הסתדרות לא תעזור לסתם בן אדם(אף מעסיק לא ידאג לעובדים שלו).והכי גרוע שמדינת ישראל לא רק שלא תדאג לך.היא ממש תהרוג אותך

 4. מה שי ג'ינפינג מציע לאמריקה.ולמה ארצות הברית נעלבה

  שי ג'ינפינג מציע לארצות הברית לקנות נושאות מטוסים מתוצרת סין,אלקטרוניקה ומוליכים למחצה,מטוסים ורכבים.גם אפשר לפתח את ענף הסויה ובשר החזיר ליצוא מסין לאמריקה.
  מן הסתם נמאס לסין מהטפות מוסר אמריקאיות.
  אגב בין רוסיה לסין,יש פעילות עיסקית נרחבת,וגם בתחום התעשיה הצבאית(בהחלט יכול להיות שסין תבנה לרוסיה נושאת מטוסים 1 מתוך 4 מתוכננות.זה שווה לרוסיה,כדי לקבל הצעות לשיפור ויעול)

 5. על הגישה הרוסית סינית להיתוך גרעיני בלייזר

  העבודה על פרויקט איטר("הדרך"-בלטינית).נמשכת במלוא המרץ.
  האמריקאים הביאו גישה חדשנית של היתוך גרעיני בלייזר.אז המחקר בצרפת לא נזנח(ונראה שגם אם לא יהיה מסחרי,התוצרים שלו יהיו בעלי ערך-ולכן מוצדק כלכלית."פסולת ששווה זהב").
  נראה שהגישה הרוסית סינית(שיתוף הפעולה הזה יכול להיות מאוד יצירתי ופורה).היא לייצר דלק להיתוך הגרעיני,הזול ביותר והפשוט ביותר שאפשר.עם התוצאות הטובות ביותר.הולכת חום יעילה וניצול הכי טוב של תוצר ההיתוך(העברת חום,במינרל מותך או מתכת,גז או נוזל-כל האופציות יבחנו).עיצוב מיטבי-"פסנתר של לייזרים".וליזריים הכי יעילים וחסכוניים(יבנו 10 קבוצות שונות של חוקרים,ורק העיצוב הכי טוב יזכה).אז יש כל מני כורים גרעיניים,בכל מני מבנים.ונראה שכך יהיה גם בכורי ההיתוך הגרעיני

 6. האירופאים הם אלה שרוצים את ברית המועצות,ולא רוסיה

  גיוס מילואים ברוסיה זה ענין לא פשוט חברתית ופוליטית.
  מלחמה זה גם מהלך פוליטי לא קל.פוטין אמר לפני המבצע שיש לבצע את הסכם מינסק.שיש לרוסיה קוים אדומים.
  נכון שקריסת ברית המועצות היתה אחד האוסונות הכלכליים הגדולים בהיסטוריה.אבל זו היסטוריה.
  עתה רוסיה רוצה להתנתק מאירופה:"שיקנו את גז החופש של טרמפ".אבל כשאוקראינה רוצה נשק גרעיני.כשאוקראינה עושה טרור ברוסיה.כשרוצים להשפיל את רוסיה,גם אם זה יהיה עד האוקראיני האחרון.אז אין לרוסיה ברירה,ויש מלחמה באוקראינה.
  אז עם כל הכבוד ליובל נוח הררי.על פוטין כל אחד אומר מה שבא לו.
  על ביידן וההתנהגות המופרעת שלו מפחדים לדבר

 7. התנאים לשינוי בישראל

  כדי להביא לשינוי חיובי בישראל ,צריך שינוי בפולטיקה הישראלית.
  ביבי הוא אולי בן אדם אהוב בישראל(לא ברור למה),בכל מקרה שיהיו לו עוד הרבה שנים טובות.אבל מהפוליטיקה הוא צריך להתנדף.
  בני גנץ הוא אולי אדם מרשים,שעשה דברים חשובים.אבל מהפוליטיקה הוא צריך להתנדף.
  אכשיו מה שנשאר אולי לא מרשים במיוחד.אבל השיח בחברה הישראלית צריך להיות איך לשפר את החיים כאן

 8. aviefar@yahoo.com'זכריה זוכר הכל

  בקיצור, עדת התביעה ה-30 ומשהו שמערערת ומפריכה את טענות התביעה ומאששת את טענות ההגנה. עד כמה יתבזו שם פרקלטי הפרקליטות, ובעיקר תירוש שמתמוטת שוב ושוב בחוסר אונים בבית המשפט אל מול צוותי הגנה מקצועיים ושקולים, כשהשופטים, ואפילו היו"רית, מגלגלים עיניים בחוסר אמון לחירבושי בן ארי ותירוש.
  עוד כמה זמן תרצנה המשפטניות הרדודות האלה להשפיל את עצמם בכתב תביעה ילדותי, נבוב, מחורר, ולא מקצועי?

  בכל יום משפט נחשפים עומק השקרים, התועבה והמניפולציות של צוות החקירה המשטרתית והפרקליטים המלווים. בכל עדות עדי התביעה תומכים בטענות ההגנה. מה יהיה על הפרקליטות שלנו?
  אז הממשלה חייבת להחליף את בכירי הפרקליטות והיומ"ש, תוך הקפדה שהמשפטט יימשך, ועבריינות הפרקליטות תיחשף לציבור כולו.

 9. היתרונות של ארצות הברית על סין

  באמריקה הצליחו להוכיח אפשרות של היתוך גרעיני בלייזר.
  כך שהמחקר ופיתוח בארצות הברית מוביל את העולם(אבל לא נראה שעוד להרבה זמן,ולא נראה שתגליות האלה יעברו לבסיס תעשיתי).
  בארצות הברית תחנות כוח תרמוסולוריות(חום שמש מרוכז),היגיעו לריווחיות(בשעה שבסין התחום נזנח,כנראה בגלל הלובי של יצרני הפנלים הפוטוולטאיים).
  יש לארצות הברית הזדמנות,לשנות את עולם התחבורה(רכבים מונעים במימן.בזמן שבסין הם עמוק בעולם הרכב החשמלי,הבזבזני).
  *ארצות הברית מזניחה את התשתיות שלה.עדיף להשקיע פחות בפעילות צבאית בחו"ל(ארצות הברית היא משהוא חדש/מיוחד.ולא גירסה חדשה של רומא).ולכן כדאי לשדרג את התשתיות באמריקה(לפחות את הרכבות להעביר מדיזל לחשמל)

 10. על פיברומיאלגיה הצעת מחקר,סיבות ודרך טיפול

  כדאי לבדוק האם טפיל ממשפחת הלישמניה .יושב לעיתים על מערכת החיסון ומתיש אותה."מפעיל אעקות שווא" בגוף וגורם לכאב.
  אז אדם עם מערכת חיסון אלימה,סובל מטפיל שנזקו שולי או אמיתי.אבל קיים,בגלל מבנהו של אותו אדם.גם עם נדביר את הטפיל(שלפעמים הפך לחלק מהגוף,ואולי מקיים יחסים סמביוטיים איתו.ממש חלק מהמערכת החיסונית)התופעות של הפיברומיאלגיה לא יעלמו.יש צורך בבניה מחדש של המערכת החיסונית,והדגשים שלה.אבל הסכנה במקרה כזה-"הניתוח הצליח,והחולה מת"

 11. מה יעזור לכתב שהצתנן

  כשמצוננים אז כדאי לשים פולידין(משחת יוד) בנחריים של האף(או בחור של האוזן אם היא כואבת).לקחת ויטמין D.ולאכול יוגורט.מה כבר יכול לקרות? מקסימום תרגיש טוב

 12. הצעת אסטרטגיה מחקרית לטיפול בפיברומיאלגיה

  במידה והפיברומיאליגיה נגרמת מטפיל שהשתלב במערכת החיסונית או העיצבית(בכל מקרה משהוא שם משגע את מערכות הגוף).גורם כזה שהפך לחלק מהגוף לא ניתן להוציא.אבל אם מהנדסים נגיף יחודי ספציפי לכל חולה.אזי ניתן לשגר שינוי באופן הפעולה של הגורם הבעיתי"במקום שיוסיף מלח לעוגה,הוא יתחיל להוסיף סוכר".לשון אחר-במקום להזיק,להועיל

 13. הכשל הרוסי בבנית ביצור בשטח פתוח

  באופן אידיאלי ,לאחר ריכוך ארטילרי,או בחסות גיבוי ארטילרי.משאיות ממוגנות,או עדיף משוריין או טנק.
  יוביל מבני בטון מזויין(רצוי שיכיל גם לוחית פלדה).יבנה סוג של מוצב.בולדוזר (עדיף ממוגן),גם יגבה את מבני הבטון בעפר.מובן שזה מצריך התחשבות במבנה השטח.גם אופן התצפית חשוב,מיקוש קו הספקה(יש לחשוב על דרכים להסוות את כביש הגישה,ולמגן אותו).אכן מסובך ויקר.אבל קו של שלושה מוצבים,שיקדם אותם עוד 200 קילומטר.יכול להיות דרמטי.
  לא נראה שרוסיה בכיוון הזה,ולמרות הכל.יש לרוסיה שטח ענק מאוקראינה בשליטתה

 14. על סין ויפן & לאוס וויטנאם

  ויאטנם רוצה לבנות רכבת ללאוס,ולשדרג את מערכת הרכבות בכללי.קשריה עם יפן מקשים עליה לבחור בקבלן הסיני.וכל העסק הזה נימרח.
  אז היגיע הזמן לקצת רצינות.שיעשו מכרז,מי שנותן מחיר טוב או מציע לוח זמנים מהיר.ומי שמציע מימון טוב שיזכה בעבודה.יצא יפן אז שיהיה יפן.לאוס תעבוד עם סין בכל מקרה.
  למה סתם לתקוע דברים?
  גם בכל הקשור לכור גרעיני מול רוסיה,הם מיסמסו את זה

 15. בסוף יצא שהתחממות הגלובלית זה הדבר הכי טוב שקרה למין האנושי

  אפשר להתמודד עם מידבור אפשר למזג את האקלים(גופי מים גדולים עושים את זה).זה לא משהוא חדש.היום ישראל יותר ירוקה מאשר לפני 100 שנים.ובדרום ספרד,פעילות החממות האינטנסיבית(החזרה של אור השמש,בשטחי הניילון של החממות)הורידה את הטמפרטורה באזור.הצפות זה כבר לא מה שמאיים על הולנד(תשתית סכרים מרשימה).אז אולי זה מסובך,אולי צריך להיות יצרתי,אבל זה לא מה שיכחיד את המין האנושי.
  אפשר לצפות בערוץ היוטיוב של:Leaf of Life. How To Make Water In The Desert With These Top 5 Incredible Inventions !

 16. ביידן מוקף בעופות דורסים

  הסיטואציה באמריקה היא כזו,שמאז אובמה הממשל האמריקאי נעול בגישה חסרת פשרות."להיות הכי מנייק שאפשר",וכך אובמה הסתכסך עם מרקל,טרמפ שבר את הכלים,וביידן מוביל למלחמת עולם שלישית.האם הגישה הכוחנית משרתת את ארצות הברית?ממש לא!האם יש אם מי לדבר בארצות הברית?ממש לא!
  הופיע איזה מאמר "שפוטין מוקף עופות דורסים",אז פרוגוזין יכול להצתרף למפלגה,או להקים מפלגה(הוא לא מאיים על פוטין).אגב פרוגוזין אומנם לא ייסד את"מקדונלס הרוסי",אבל הוא חזק בעיסקי המזון.קדירוב פעיל מאוד,והוא הפך את צ'צ'ניה לפנינה.אין לו סיבה לריב עם פוטין.הפקידות הבחירה שסביב פוטין עושה עבודה מרשימה ביחד עם פוטין,מבחינתם יש אופק פוליטי.מה יעזור להם "להפוך את השולחן"?

 17. ביקורת על RUTUBE

  אתר המדיה/וידיאו הרוסי RUTUBE הוא יוזמה מענינת וחשובה מבחינה תקשורתית.
  הגרפיקה שלו שמרנית כמעט פורמלית מדי"חמורה".
  כדאי לשנות מדי יום משהוא בגרפיקה ובצבעים,יום שזוכה ליותר צפיה -הוא כיוון חיובי .שצריך לבוא לידי ביטוי בכל עיצוב עתידי של האתר(גוונים ,גרפיקה,אנימציה).
  הרוסים אוהבים לראות מה קורה בעולם.אז נכון שRUTUBE הוא מוצר של העולם התרבותי הרוסי.אבל שווה להם ליצור תוכן עם יוצרים מחו"ל/משרדי תרבות/משרדי חינוך.לאפשר תרגום.מה שרוסיה לא אוהבת לא ישודר,אבל רוסיה היא חלק חשוב מהעולם.
  אני מניח שהמיזם קיבל יעוץ,אבל היועצים הכי טובים הם הצרכנים של RUTUBE

 18. התוכנית הרוסית לקידום התעשיה האוירית ברוסיה

  ברוסיה יש אוליגרכים לרוב,הם תמיד אוהבים שיש להם מטוס פרטי.
  אז ירמזו להם ,שהדבר הנכון הוא לרכוש מטוס מתוצרת רוסיה.
  אכשיו כמה כבר אפשר לטוס? בוא תפתח חברת תעופה.
  אפשר גם לאחד איזה מאה חברות תעופה זעירות ,למשהוא יותר רצני.
  אולגרך שייסד חברת תעופה עם מטוסים מתוצרת רוסיה. במרכז אסיה(אפגניסטן?),או אפריקה (הרפובליקה המרכז אפריקאית?).יזכה לכבוד מיוחד

 19. "ביידן לא יכול להיות חבר של פוטין"-כך זלנסקי נתן פקודה לביידן

  ממשל ישראל מנהלת את יחסי החוץ של ישראל.ביידן נפגש עם פוטין בשוויץ,אז לפי זלנסקי הוא "חבר של פוטין".
  עתה זלנסקי החליט שהוא יגיד לביבי מה לעשות.זלנסקי הוא גורם לא חשוב(הוא פשוט פיון אמריקאי).אז אפשר להגיד שגם"ביבי או ישראל לא חשובים"(טענה לגיטימית,שאפשר לדון בה).אבל זלנסקי לא חשוב לישראל.גם אם הוא יעשה כאן טרור ,הרי זה רק מדגיש כמה הוא לא לגיטימי.כי פחד זה לא מה שצריך לנהל את ישראל.אגב ארצות הברית יכולה להעזר בישראל(שבניגוד לזלנסקי משתדלת לא לשרוף גשרים).
  * בזמן בנט היה שימוש של המערב בקשרי ישראל עם רוסיה

 20. שיקולי אבטחת פוליטקאים בכירים בישראל ,צרכים לקחת בחשבון את הגורם האוקראיני

  בהתחשב בטרוף המערכות באוקראינה(המדינה למעשה בקריסה).והפגיעה בביכיר מודיעין פולני,בידיי אוקראינה.
  בנוסף לירי לשטח פולין והרג פולנים בידי אוקראינה.
  אפשר לומר שמבחינת אוקראינה אין דבר כזה מוסר או ערכים.
  חשש גדול הוא נסיונות הרעלה,של פוליטקאים בישראל.
  אוקראינה זו מדינה מסוכנת,שישראל צריכה להיזהר מימנה

 21. הקטע המפחיד של 2023

  נראה שקריסת הראשות הפלסטינית תעשה הרבה בעיות לישראל.
  וגם כל המלחמה כנגד הסכם הגרעין האירני,תתברר הטעות(אבל כנראה רק ענין מפחיד.אולי כמו צפון קוראה)

 22. לא ישאר כלום מאוקראינה

  לאחרונה כוחות קומנדו אוקראני(אפשר גם לקרוא להם טרוריסטים),רצחו מנהלן רוסי בחרוסון(הם שרפו אותו חי ברכב שלו).מן הסתם היה יותר חכם לחטוף אותו ולהשתמש בו כקלף מיקוח.
  אבל הרעיון האוקראיני הוא שלטון הפחד.ההנהגה מפחדת מהעם,העם מפחד מההנהגה,והטרור חוגג.
  אוקראינה היא לא מדינה עצמאית(בלי סיוע אמריקאי אין אוקראינה).הרוסים ישתלטו על השטח הענק הזה,גם אם זה יקח 10 או 15 שנים

 23. המהלך הרוסי המהיר להשבת הביטחות לרצועת חרסון דונבס

  אלקטרוניקה מדיה ומעקב זה תמיד חלק מהענין בביטחון.
  לאהוב את אוקראינה זה סבבה.אבל רוסיה לא תיסבול רציחות וטרור.
  כדי "לנער את העץ",יש להתחיל ממי שמגלה עוינות לרוסיה(מי שמקלל מי שאלים,גם סתם פושעים קטנים).להתחיל לראות במה מדובר,מי מפחיד אנשים

 24. השנאה האמריקאית לרוסיה היא חולנית

  יש אפשרות שב2029 ארצות הברית תנסה לרסק אסטרואיד על מוסקבה(זה לא יצליח).רוסיה תשגר עשרות טילים על האסטרואיד.יהיה גשם של חצץ על מוסקבה.אבל לא משהוא דרמטי

 25. התפקיד של נשיא סין זה לדאוג לסין,לא לביידן ולא לזלנסקי.רק לסין

  לא ברור מדוע נשיא סין החליט לשרת את ביידן וללחוץ על רוסיה.הרי אם היה אפשר מבחינת אמריקה אז הם היו שולחים כוחות צבא למערב סין.מדוע הסינים מתעקשים לא להיות כוח חשוב?

 26. כאן 11 צרכים להחזיר את דב גילהר לארץ(אם הוא יגיד את האמת על אוקראינה,יפגעו בו)

  אוקראינה לא רוצה שלום.אנגלה מרקל טענה שכל הסכם מינסק היה בשביל לתת לאוקראינה זמן להתארגן למלחמה מול רוסיה.אוקראינה לא מבקשת לסיים את הסיכסוך או לחיות בשלום עם רוסיה,היא מבקשת עוד נשק.
  אוקראינה היא מדינה כל כך מזויפת שאפילו את החגים שלה היא משנה(כאילו אין לה היסטוריה,יש לה רק שקרים).הרי בנגלדש למרות הסיכסוך עם פקיסטן לא הפסיקה להיות מוסלמית סונית.אז דוחפים לנו תעמולה אוקראינית דרך תאגיד השידור.
  בסוף אוקרינה הרוסה,אוקראינה מספרת לעולם ולעצמה שקרים,והיום אוקראינה עם פחות שטח.ואולי בקרוב לא תהייה אוקראינה בכלל

 27. דברים שישראל יכולה לבקש מרוסיה

  אפשר לבקש שאוסף פירקוביץ יועבר לספריה הלאומית בירושלים(אם הם רוצים הלהעביר עותקים,אז זה מצריך דיון מיוחד).
  שיחוזור של בית המקדש(אם רוצים לבנות העתק זעיר לאחד ממוזאוני רוסיה,אז זה טובה ענקית לרוסים).
  שרוסיה תקנה לבית הכנסת של הכנסת ספר תורה חדש(אם הם רוצים הדרכה על איך צריך לכתוב ספר תורה,אז שיכתבו לעצמם גם ברוסית אם בא להם)

 28. רוסיה לא באמת מופתעת מהפגזת אוקראיניות בעומק רוסיה

  המסר שרוסיה קיבלה מאוקראינה זה :שאוקראינה היא מדינה מסוכנת שצריך לפרק לה את הצורה.ואכן רוסיה מפרקת לאוקראינה את הצורה.הפגזות אוקראיניות של בסיסי צבא בעומק רוסיה ממחישים לממשל הרוסי,כמה חשוב המהלך הצבאי של רוסיה באוקראינה

 29. על יחסי לבנון ורוסיה

  נראה שביחסי ישראל ורוסיה אין איזה שינוי דרמטי(לא לטובה ולא לרעה).באשר ליחסי רוסיה ולבנון (זה תלוי בעיתוי המתאים ,אבל כן בשנים הקרובות).נראה שיש שיפור דרמטי ביחסים בין המדינות.
  לא חייב להיות דווקא בתחום הבנקאות והפיננסים.אבל כן בתחום הייטק. אפשרות שאוניברסיטת מוסקבה תפתח שלוחה וחממה טכנולוגית בלבנון(זה הולך גם עם החברים האירנים שלהם).מרכז פיתוח בשיתוף חברות רוסיות(רוסטלקום,RT,רוסטק,קרפרסקי כדוגמה)

 30. "המפקד הלאומי",של הלמ"ס הוא פגום מבחינה מחקרית.והוא יעשה נזק

  אם אתה רוצה לבדוק משהוא באופן אוביקטיבי את לא מאיים,אתה לא מפחיד,ולא מחייב.תקבל תשובות של"אמרתי כדי שתעזבו אותי בשקט","אני יגיד כדי להשמע טוב","אני יבלבל אותך".
  מן הסתם גם מי שבחר לא לענות מספק מידע רב(מי האנשים שמאוכזבים מהמדינה).אז עבודה סטטיסטית רצנית היא למעשה מחקר רחב בהרבה דרכים.יש כלכלנים ,יש סוציולוגים שזו העבודה שלהם.
  אבל במדינה מטומטמת כמו ישראל,הפוליטקאים חושבים שהעם חייב להם משהוא.הם לא נותנים דין וחשבון לאף אחד.
  ברגע שביבי יעזוב את החיים הפוליטים אולי זו תהיה מדינה יותר נורמלית

 31. סמוטריץ' יהיה שר אוצר כושל

  המטרה של סמוטריץ' היא להפחיד את אזרחי ישראל.ליצר צמיחה זה לא הקטע שלו.(בכל מקרה ביבי לא יתן לו להעביר תקציב).נראה שביבי רוצה להיות ראש ממשלה,ואז לפרק אותה,כדי להתפנק בבלפור

 32. על נפתלי בנט

  בנט הוא אדם כוחני ,ובהרבה מקרים חסר הבנה.אדם שבז לעיקרון הדמוקרטי ולזכויות אדם("סינגפור "עלק.לך תתלקק על ביבי וברק.לפחות הוא לא מעריץ את שרון כמו לפיד הסתום).אז בנט עשה הרבה נזק להרבה אנשים בישראל.האם הוא ילמד? ספק גדול.בכל מקרה בנט הוא אחד הלא אהובים בישראל

 33. עוד משהוא שכדאי לישראל לבקש מפוטין

  אם הקהילה היהודית ברוסיה רוכשת ספר תורה מיוחד מאירן.אז שהאוצר יועבר לישראל.פוטין לא מסכים? מה לעשות לא תמיד מקבלים מה שרוצים.בסוף פוטין מחיוב לאזרחי רוסיה

 34. הרעיון של פוטין בקשר לישראל

  יש יוזמה ברוסיה לעשות סוג של "מושבה ישראלית" ברוסיה.אולי באחת מערי המדע.מדענים ישראלים שמחפשים מימון למחקר,אומנים ,ספורטאים.הרעיון הוא שהקשרים בין העמים יהיו טובים,בלי קשר לפוליטיקה.
  אבל נראה אם יהיה לרוסים סבלנות לקדם את זה

 35. האם בסתו של 2023 רוסיה תבנה כור גרעיני לישראל?

  אני לא יודע מה כוחה הדיפלומטי של ישראל,אבל הצורך לגוון את מקורות האנרגיה של ישראל(דרך לשלוט במחירים ועלויות,בדומה למה שהוצע בנוסחת מרקוביץ').ישראל צריכה חשמל מכור גרעיני.
  אולי עד ספטמבר השנה זה יקרה בעזרת רוסיה

 36. למה שביבי יעזור לביידן עם הסעודים?

  ביידן דפק את ישראל וכל העולם ,בשביל ההזיות של הזלנסקי המפגר הזה.למה שביבי יעזור לביידן הזה עם הסעודים?

 37. על שי ג'ינפינג

  שי ג'ינפינג הוא הנשיא הסיני הכי טוב שהיה לסין.
  אבל ,בניגוד לתדמית הדיקטטורית שארצות הברית נותנת לסין.
  הפוליטיקה הסינית יותר מורכבת.
  שי ג'ינפינג עשה ועושה הרבה,ובאופן טבעי יש לו גם טעויות.
  לא כולם סולחים,יש מירמור.
  ביידן ניסה להשפיל את סין(ביקורה העלוב של ננסי,כזה הוא הביידן שפל.מאוד שפל).
  כדאי היה לסין(ואולי עוד לא מאוחר).להנחית טיקונאות(איש חלל בסינית/אסטרונאט/קוסמונאות),על הירח.
  נחיתה אנושית של סין על הירח(אולי איש וגם אישה).תהייה ניצחון לסין ולשי ג'ינפינג.אני לא מבין בפוליטיקה סינית ,אבל יכול להיות ששי ג'ינפינג יבחר לשים דובר שלו,כנשיא סין הרשמי.והוא יפעל דרכו(אולי זה יהי יותר נוח עבורו).
  *בכללי האדמינסטרציה הסינית מעריצה את ארצות הברית(לטעמי זה עלוב).כלכלן צריך לחקור כל מקרה לגופו,ולא לעבור לפי תבניות שנוצקו באוניברסיטה במערב

 38. ארצות הברית היא בעלת ברית של הפלסטינים,לא של ישראל

  ביידן טוען שהוא אירי(העובדה היא שהוא נולד בארצות הברית).כלומר הוא מנותק מהזהות האמריקאית שלו.ביידן חי בשקר,ומפיץ שקרים.לא כדאי לישראל לתת אמון בביידן.או באמריקה

 39. על ממשלת -"ימינה פנה"

  נראה שיבנו רכבת לאילת,וגם מטרו בגוש דן,ואם לחשוב על ה20 שנים הבאות(שהגז הטבעי יתחיל להיגמר)אז נדרשת גם תחנת כוח גרעינית.יקר מאוד יקר.אבל כשישאלו את הליצנים בכנסת "מה עשיתה בשביל מדינה",יהיה להם מה להגיד.
  כרגיל מצב בטחוני לא משהוא(אבל זו לא הפתעה בישראל).
  כרגיל זילזול בזכויות אדם(אבל זו לא הפתעה בישראל).
  יכול להיות שהם גם לא יעשו כלום(לא נראה שהם יעבירו תקציב בכלל)

 40. על כלכלת סוריה

  בחקלאות הסורית מומלץ להתמקד ביצוא לשוק הרוסי.
  גבינה מחלב תאו(ג'מוס).תבלינים (אלוי אפילו זעפרן).דגים כמו קוויאר.שמני מאכל צמחי.פירות וירקות.אול טבק בחממות פלסטיק.אורז.בהחלט שאפשר לקבל השראה מהחקלאות בהודו.
  תרופות,טקסטיל,נגרות,תיירות.
  וזה עוד בלי לדבר על דברים כמו נשק או נפט ומוצריו

 41. רוסיה צריכה לחדד את הלוחמה הפסיכולוגית שלה בשדה הקרב

  זלנסקי רצה שאוקראינה תהייה אפגניסטן 2.או כמו שהבריטים אמרו"כמו צ'צ'ניה".הפשע המשותף של ביידן וזלנסקי,לא יהיה על חשבון רוסיה.
  ואם רוסיה נלחמת על חייה,הדברים צרכים לעבוד באופן מסודר יצירתי ומהיר.כל ניסיונות אוקראינה/אמריקה "להפנט" את הפיקוד הרוסי לא יצליחו.
  ארצות הברית צריכה להתמקד בארצות הברית ולא בהרס רוסיה.
  בגלל שמדובר בביידן(אדם מרושע ואכזרי במיוחד).רוסיה צריכה להיות ממוקדת מטרה

 42. אין סיבה שלפיד יעבוד בשביל ארצות הברית

  אפשר לדבר על הכלכלה(ויש על מה לדבר).
  אפשר לדבר על זכויות אדם.
  סביבה ואקולוגיה.חינוך,ומחקר ופיתוח.
  אין שום סיבה לדבר על הר הבית.לפיד לא צריך לספק עבודה ליצרני הנשק,והוא גם לא להקת המעודדות של בן גביר.
  איתמר סמוטריץ בן גביר בצלאל,אומר או עושה משהוא? אז שיקח אחריות.למה לפיד חייב להיכנס לשדות מוקשים(בשביל זה יש מגוכח כמו יואב גלנט,שכנראה יעשה שטויות)

 43. מה סמוטריץ' יעשה אם ביבי לא יתן לו להעביר תקציב

  בדומה לאופן שבו ביבי פורר לגנץ את הביטחון העצמי.סמוטריץ' רשם והפיק לקחים,עתה יש לרסק לביבי את התדמית.או שהוא יכול להיות ראש ממשלה אחראי,ולהעביר תקציב.אם לא,אז יש לסמוטריץ מה לעשות

 44. על מהלך הלחימה באוקראינה

  בגלל שאוקראינה לא מעונינת להפסיק את הלחימה(חייל אוקראיני יקר ביידן וזלנסקי חופרים לך את הקבר).רוסיה מעונינת להשלים את כיבוש השטחים שיספחה.דרושה הרבה תחמושת,צריך לשים לב למהלכי ריגול וחתרנות בבסיס הממסד הרוסי,וצריך לבנות תוכניות ממוקדות.אין לאפשר לאוקראינה להכתיב את סדר היום.
  לאוקראינה אין גבול לחיי החילים שהיא מוכנה להקריב.רוסיה יכולה לנצל את זה לטובתה.אם לזלנסקי לא אכפת,לה שלרוסיה יהיה אכפת? בסוף אם ביידן מפסיק לממן לאוקראינה את המלחמה,אין מלחמה.שביידן יסביר לעם האמריקאי,למה הוא מימן את מרחץ הדמים הזה

 45. על תעשיית הפלדה ברוסיה

  רוסיה רוצה לפתוח מיפעל ענק לפלדה במיזרח הרחוק של רוסיה.ועוד מיפעל ענק בדרום מערב רוסיה.
  נבחנת אפשרות לשיתוף פעולה עם סין(דוגמת מיזם משותף לבניית אוניות,רוסיה תספק פלדה סין תבנה אוניה.והם יתחלקו ברווח).גם אפשר לפתוח מרכזים למסחר בפלדה רוסית באסיה ואפריקה

 46. עתידו של אילון מאסק

  כדאי לאילון מאסק למכור את טוויטר וגם את טסלה.ולייסד קרן השקעות בתחומים שמענינים אותו.נראה שאילון מאסק אוהב תשומת לב.לכן אולי הוא יתחיל להפיק סרטים

 47. לא ברור מה ביבי עושה בפוליטיקה,אין לו שום דבר להציע

  בסדר סמוטריץ ובן גביר יבטלו לך את המשפט.למה אתה נילחם בשביל דרעי? למה אתה בכלל בפוליטיקה?הרי אתה רק תהפוך את החיים בישראל לפחות טובים.המורשת של ביבי? מי שאוהב אותו,אוהב.מי שלא לא.מה הוא רוצה מהחיים שלנו?
  אז תשיג לך מה שתשיג(ביבי:"אני תמיד מקבל מה שאני רוצה").ולך לבחירות,מן הסתם אתה והסביבה שלך תעבירו את הזמן בכייף(כמו תמיד)

 48. בדבר אחד אבא של ביבי צדק

  כשאביו של ביבי רמז שביבי יגרום לכולנו להתבייש בישראל,כולם היו צרכים להקשיב לו.לביבי יש עור דק כמו של מלפפון(הוא לא מתאים לפוליטיקה).ביבי לא מסוגל להכיל ביקורת.רבין עוד הקדיש זמן לביבי הבריון,רק כדי שביבי ילעג לרבין בעתיד.כזה הוא הביבי קטנוני ומרושע

 49. ביבי בוא תצעק על בן גביר כמו שצעקת על שלדון אדלסון

  ביבי תן צרחות על איתמר בן גביר כמו שצעקת על שלדון אדלסון.שגם שרה תצתרף למקלה,בוא תראה לכולם איזה בן אדם דוחה אתה

 50. מבחינת בן גביר שנאה היא המתכון לאהבה (אכן אדם הזוי ומסוכן)

  מבחינת בן גביר כדי לאהוב את הארץ אתה צריך לשנוא ערבים.(מאיר כהנה כאב רוחני לבן גביר).האם אהבה לטבע,שאיפה לצדק,ערכי היהדות שמדברים על זכויות אדם הם לא פטריוטיות ואהבת המולדת? מבחינת בן גביר זה לא,עדיף לשנוא ערבים או הומואים או יהודים קצת שונים

 51. ביידן הפך את אירופה לפודל אמריקאי,והשאיר את הזירה לרוסיה

  אירופה היתה סוג של משקל נגד לארצות הברית(מטבע היורו,תרבות ).עתה ביידן הפך את אירופה לחלשה(ניתק אותה מהכלכלה הרוסית,השאיר אותה בלי אנרגיה).ורוסיה הפכה ליותר חשובה

 52. על יחסי אירן ורוסיה

  אם ארצות הברית תהרוס את הניסיון של רוסיה ואירן לנהל דברים פיננסיים בבורסה של ארמניה.גם אפגניסטן היא יעד לניהול מערכת יחסים פיננסית בין רוסיה ואירן

 53. יש אפשרות שביידן יודח בהמשך השנה

  הנקמנות של ביידן פוגעת בארצות הברית(החרמת כספים ששיכים לאפגניסטן-אחת המדינות העניות בעולם).מימון חסר רסן של מלחמת אוקראינה ברוסיה(ברגע שהמימון האמריקאי יופסק גם המלחמה תיפסק,אוקראינה לא יכולה לנצח.זה מרחץ דמים מיותר).
  ריקון עתודות הנפט של אמריקה.ומשבר כלכלי (יש צמיחה אבל באיזה מחיר,זה לא בר קימה).פיצוץ צינורות הגז של אירופה,בשעה שאין תחלופה של ממש לגז הרוסי.הפכה את ארצות הברית לגורם שבעתיד אף אחד לא ירצה לעבוד איתו.
  אז אפשר לומר שזו שנת החסד האחרונה של ארצות הברית.
  התקשורת האמריקאית כושלת/מפחדת להגיד את האמת על ביידן(אבל יהיה מחיר פוליטי להתנהגות חסרת האחריות שלו)

 54. השנה הקשה של סין ורוסיה

  בארצות הברית אין ביקורת על מהלכיו של ביידן(אולי הם לא חזרו לשאול שאלות מאז הקורונה).בסעודיה הסכימו להמשך העבודה עם אמריקה(גם בעזרת ביבי,הוא חלש והאמריקאים יודעים לסחוט לימון).ארצות הברית הפכה את העולם למקום פחות בטוח(פיצוץ תשתיות הגז של אירופה,תמיכה בגורמים קיצוניים ובדלניים,והרס כלכלות אחרות).אז כולם מפחדים מאמריקה.אבל בסוף כשרוצים לבנות משהוא,או לרכוש טכנולוגיה,הכי טוב זה לעבוד עם סין.שאתה רוצה לעסוק באנרגיה וביטחון הכי משתלם לעבוד עם רוסיה.הם לא יכולים ולא רוצים לעבוד עם ארצות הברית.לא מתאים להם לקבל השפלות.אם האמריקאים לא מפסיקים לספק לאוקראינה נשק(אז שלא ידברו על מוסר).כי אוקראינה דחתה את הסכם מינסק

 55. לא סביר שזלנסקי ימצא מקלט בישראל

  אוקראינה בעד אוטונומיה לפלסטינים.אבל נגד אוטונומיה לדונבס(כמו שהוצע בהסכם מינסק).אבל מצד שני הסכם מינסק כבר לא קיים.ולזלנסקי אין עקרונות

 56. חבל שמוברק לא יכול לייעץ לסעודיה לגבי ארצות הברית

  ארצות נברית היא מדינה נקמנית(ולכן גם לא מוסרית).אם סעודיה בוחרת לעבוד איתם זו בעיה שלה

 57. הדרך של אוליגרך להתחבב על הממשל הרוסי

  אם אוליגרך יבנה מפעל שימחזר ליתיום (סוללות משומשות).ויבנה מאגר ליתיום מזוקק שמתאים לשימוש מחדש.אז כנראה הוא יקבל הטבות,ממשלת רוסיה.תהליך המיחזור הוא יקר ומסובך,בניית מפעל ליד מקור חשמל זול(דוגמת תחנת כוח הדרואלקטרית).זה סוג של יתרון.
  מצד שני יכול להיות שממשלת רוסיה תבנה מפעל למחזור ליתיום דרך אחת החברות הממשלתיות שלה

 58. אין דבר כזה:"רוסיה יותר מדי תלויה בסין"

  רוסיה היא שכנה של סין,בין המדינות יש קשרי מסחר.יש קשרים הסטוריים ותרבותיים.מי שברוסיה מפחד מסין בעצם אומר "אין לרוסיה חברים".מי שבסין מפחד מרוסיה פשוט מזלזל בחשיבות של סין(הרי סין היא מעצמת על ,למה לה לפחד?).אז לסין ורוסיה יש אחת את השניה.אם אחד הצדדים יחליט להיות ברוגז.זה פשוט יהיה מאוד לא חכם

 59. טורקיה צריכה להנהיג את הובלת הגז הטבעי הנוזלי

  כדאי לטורקיה לבנות צי של ספינות להובלת גז טבעי נוזלי.רק שלא יקנו ציוד מצרפת,כי הצרפתים הם לא אמינים

 60. כשהצרפתים חושבים שהם המציאו את הגלגל

  פותחה בצרפת טכנולוגיה מוגנת בפטנט סביב הובלת גז נוזלי באוניות(משהוא עם ממברנות).אז קודם כל אפשר לבנות משהוא בגודל שונה.אפשר לעבוד עם חומרים יותר טובים,או יותר משתלמים,אולי פחם פעיל עדיף על ממברנה,אולי רשת ,יחידות הזרקה,מסננות ,ספוגים,ציפה על בסיס חומר אחר.ועוד אפשרויות כיד הדמיון .האם לא עדיף ליצר הרבה כמו דרום קוראה?במקום להיות נודניק של פטנטים?ברור שהגישה הקוראנית עדיפה על זו הצרפתית.אולי רוסיה תוכיח להם כמה הם מגוחכים

 61. על שיתוף הפעולה בין אירן ורוסיה

  ברוסיה רוצים להציע לאירן לחצוב את מנהרת Sereromuysky השניה(מנהרת רכבת במזרח רוסיה).לאירן יש נסיון בבניה תת קרקעית.יש לאירן יכולות מימון.ורוסיה תחזיר את ההשקעה,דרך אחד מוסדות הפיננסיים שלה

 62. רוסיה לא ויתרה על פחם(בצדק מבחינתה)

  מפחם בעיקר מיצרים חשמל,אבל אפשר גם ליצר דלק נוזלי(בנזין וסולר),דשנים,פלסטיק,ואפילו יסודות נדירים.
  הם יכולים להציע לאירן(אבל גם לכול מדינה בעצם).לקנות פחם מנמלי הקוטב הצפוני שלה.זה שבאירן יש הרבה גז ונפט לא צריך למנוע מימנה לגוון את מקורות האנרגיה שלה(ספרד כמדינה חילקה טוב את מקורות האנרגיה שלה-כולל אנרגיה גרעינית,ותרמוסולרי).אז אם למדינה כמו קזחסטן יש שפע של נפט גז ופחם. ויש שם הפסקות חשמל זו בעיה.ולא כדאי לאירן להיות במצב כזה.
  *בקשר ליחסי ישראל ורוסיה? ישראל עתה בסוג של משבר,וגם בתקופות יותר חזקות ארצות הברית לוחצת חזק על ישראל.אז יחסי ישראל רוסיה לא בשיא שלהם.אבל יהיו תקופות יותר טובות(גם לישראל וגם לרוסיה).לכן אין צורך לשבור את הכלים

 63. על שיקום איזור בצורת באירן

  אם רוצים לשקם אזור באירן שנפגע מבצורת.מטע פירות ,כדאי לנטוע בצפון מערב לרכס או הגבעה(כך שלא יהיה חשוף לשמש ישירה.אם בגובה יש עננות או ערפל,אז כדאי לנסות לתפוס אותו ברשתות(המים מצטברים על הרשת,כפי שהודגם במערב מרוקו).עצים יש לגדר,כדי שחיות לא יפגעו בהם.מבנה חקלאי סגור(לגידול פטריות מאכל,ברכת דגים סגורה,לול,רפת).המים שיורדים על הגג,צרכים להצתבר באיזור היותר גבוה של השטח.ולהעשיר את מי התהום.כל עצי הפרי צרכים חיפוי(קש,שבבי עץ,טוף.וכיסוי שלהם בקרטון או נילון לבן).כדי לא לאפשר התיבשות של הקרקע,להמנע מאיבוד מים

 64. על גזפרום

  נראה שבממשל הרוסי נבחן הרעיון לפיצול גזפרום ל2 חברות:"גזפרום השקעות"(עסקי התקשורת,פיננסים,תחבורה,ונד"לן).ו"גזפרום אנרגיה"בנוסף גזפרום אנרגיה תדרש להשקיע בענפי אנרגיה נוספים.לדוגמה בניית תחנת כוח הדרואלקטרית במכרות של רכבת בייקל אמור.או באלטי שבדרום סיביר.הפקה של חשמל בטורבינות רוח(בסיוע רוסאטום).בניית תחנות כוח פחמיות בסמוך למכרות פחם בקוטב הצפוני(כחלק מהפקה תעשיתית של עוד משאבי טבע ,בנטיב השייט הצפוני/קוטבי).גזפרום אנרגיה תאפשר לחברות אחרות להשתמש בתשתית שלה(רוסנפט תוכל להשתמש בצינורות הגז)

 65. היום שבו לא תהייה יותר מולדובה

  מן הסתם אף איחד באירופה לא צריך את היין המולדבי.גם תיירות יותר מרשימה בדרום אירופה.אז מולדובה תשאר ללא אזרחים(הם יהגרו לשאר מדינות האיחוד האירופאי).וזה יהיה עוד מחוז ברומניה.
  מאיה סנדו כפרויקטורית הפירוק של מולדובה

 66. בלארוס יכולה להחליף את מולדובה בשוק הרוסי

  את היין המולדבי אפשר להחליף בליקר יערה אכילה("האסקפ") או ביין ענבי שועל(Ribes nigrum).יין מיצרים גם בדרום רוסיה.וכשמולדובה היא מחוז ברומניה.אז אפשר לקנות את הדברים האלה בשאר הקווקז

 67. על חזרת רנו לרוסיה

  כנראה שלאדה כבר לא תחזור לרנו.
  כדאי לרנו לפתח מותג יחודי לרוסיה,כזה שיתבסס על רכבי רנו /ניסן/דאג'יה.הם יכולים לחקור לעומק את השוק הרוסי ולצאת עם להיט בשוק הרוסי.
  אגב לאדה,כדאי לרוסיה לבדוק עם מיתוג עם אותיות קירליות ישרת יותר טוב את המותג.במקום הכיתוב הלטיני שהונהג בימי רנו רוסיה

 68. ארצות הברית מזהירה(בצדק מסין)הפעם כדאי להקשיב לה

  כמו שברגע האמת סין זרקה את רוסיה(סין תומכת באוקראינה למרות הכול).כך סין תזרוק את ישראל או כל מדינה אחרת.לסין אין ולא יהיו חברים אמיתיים,כשבשעתה הקשה של רוסיה היא זנחה אותה.אז למה לעבוד דווקא עם סין? יש את ארצות הברית,יש את הודו.כי לקבל סחורה בזול מרוסיה סין יודעת,לתת גיבוי?קצת פחות

 69. על הבחירות בטורקיה

  כמו שביבי יודע לארגן לעצמו בחירות ביום שני(החוק מדבר על בחירות ביום שלישי,אני מניח שאסטרולוגית אמרה לשרה).כך ארדואן צריך לארגן לעצמו בחירות מתי שכדאי לו(שידבר עם הסביבה הקרובה,שיתעץ עם ידידים מהעולם).זה לא שלפני ארדואן טורקיה היתה איזה מקום ליברלי.אז אם הוא יכול לקדם את טורקיה(הוא בנה שם הרבה מאוד).אז שיעשה מה שצריך כדי לנצח

 70. על הנעשה בסין

  האם בשנה הבאה שי ג'ינפינג יודח? בכל מקרה המצב הפוליטי שם לא יציב.גישה מתנצלת בזירה העולמית .לא ברור,מה הולך שם

 71. האם נשיא סין עובד אצל נשיא קזחסטן המודח?

  משהוא לא ברור קורה בסין.אולי אני טועה,אבל בשנים הקרובת אולי יקרו שם דברים דרמתיים

 72. המסר של סין לעולם:"תשפילו את סין"

  פוטין עשה כבוד לסין והם דפקו אותו ותמכו באוקראינה. האמריקאים אפילו לא התיחסו לסינים כבני אדם(טרמפ:"הם מקקים").והסינים מתחנפים לאמריקאים כמו פודל מיוחם

 73. על הנדסת תודעה

  כשאדם מפחד הוא לא חושב בהגיון(זה נקרא שיווק אגרסבי).כל יצור חי צריך הורה(אפרוח הברווז שהולך אחרי הבלון,או הצמחים שמיצרים חומרים שמונעים צמיחת מתחרים).לכן השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים היא לא רלוונטית(האדם צריך אלוהים,אז יש לו אלוהים).דת פורמלית ולא פורמלית(מיסטיקה).משמשים כל מני גורמים שרוצים יותר כוח(אבל בסופו של דבר כל שמש מגיעה לשיא גודלה ומסתיימת בסופר נובה).כל זה די נחמד.השאלה באיזה עולם/מדינה אנו רוצים לחיות? מקום נעים ויפה,או מקום אכזרי וקשה? אין שום הצדקה לשום מדינה,אם היא רעה לאזרחים שלה

 74. מה שאני בחיים לא יבין בסין

  לא ברור למה סין רוצה להיות יפן 2.או למה הסינים מעריצים את אמריקה.להיות סין זה מספיק טוב,שיעשו מה שצריך כדי להיות הכלכלה הכי גדולה בעולם.שינחיתו אדם על הירח.
  ממש היו הפגנות נגד סין(לא הם המציאו את התחלואה,זה מה שהוא שקורא ליצורים חיים.הפרות של זכויות אדם יש גם באירופה ואמריקה.צרפית עם כפיית החילוניות,וארצות הברית יכולה להיות מקום אכזרי)

 75. המהלך הלא חכם של אוקראינה

  אוקראינה שומרת את מערכות ההגנה האווירת שלה למטוסים רוסיים.בנתיים רוסיה תמשיך לפרק לאוקראינה את הצורה.כי יותר חשוב לאוקראינה להרוס לרוסיה את המוניטין של התעשיה האוירית.מאשר להפסיק את המלחמה וההרס

 76. גם סוללת מסילת הרכבת לא תעצור את רוסיה בסולידר

  מסילות הרכבת הם ביצור קשב באוקראינה.אז כמו שהמצרים הוכיחו גם סוללה גבוהה אפשר למוסס עם מים.ולהתחיל לשרוף צמיגים ולעשות פעולות להרדמת היריב כולם יודעים לעשות

 77. רעיון הרוסי(שלא יצא לפועל) לתמרוץ תעשיית הרכב הרוסית

  ברוסיה היה רעיון לתת מתנה רכב לכל חייל משוחרר.אחד הרעיונות היה שקרן שהתעשיות הבטחוניות ייסדו,תממן את התוכנית.
  מכל מני סיבות זה לא יצא אל הפועל

 78. על יריב לוין לפיד ואייזנקוט

  יריב לווין לא מציע להפוך את מגילת העצמאות לחוקה של ישראל.
  הוא לא מבטיח את עצמאות המערכת המשפטית.מדובר בפוליטקאי קטן ומרושע.
  אהרון ברק הוא הכי איש של "אנשי שלומנו"(כל החיים שלו הוא רק ידע ללקק לביבי),עדיף לא להקשיב לו.
  בדמוקרטיות צריך להפגין ,את זה לפיד המפונק לא מבין(גם המגפון הכי חזק בעולם לא יהפוך אותו לנורמלי).
  כן אפשר וצריך להגיד דברים קשים(כל הכבוד לגנץ,צריך לתמודד גם עם דברים קשים).גדי איזנקוט צריך להבין שהצגות זו לא דרך להבין את המציאות

 79. הרצון העז של אוקראינה להילחם ברוסיה,יגרום לרוסיה לספח עוד שטחים מאוקראינה

  הרצון העז של אוקראינה להתמיד בלחימה מול רוסיה יחייב את רוסיה לספח עוד מחוזות מאוקראינה.אבל סביר שצירוף מחוזות נוספים לפדרציה הרוסית יקרו מ2025

 80. למה יאיר לפיד כבר לא יהיה ראש ממשלה

  הר הבית הוא חלק מהמדינה.לא צריך לעשות מזה דרמה.ויהודים ומוסלמים מבקרים במקום הזה.יאיר לפיד לא יוצא נגד הרפורמה המטורללת של יריב לוין,שלא מתקנת את המצב הפגום הקיים (קישקוש חוקי היסוד,כשבפועל אין זכויות אדם בישראל).אלה מעגנת את העדיפות של הכוח השלטוני על האדם הפשוט(אישור של מדינת ישראל לדרוס את האזרחים).על זה לפיד לא מפגין.לפיד לא מוביל את האופוזיציה כי הוא לא בן אדם מרשים

 81. ישראל לא מפחדת מרוסיה,ישראל פשוט מכירה בעובדות החיים

  אוקראינה גורמת לפשיטת רגל של ארצות הברית.כל הרעיון של:"אוקראינה תנצח את רוסיה/אוראינה תשפיל את רוסיה".הוא שקר שמפמפמים מושחתים באמריקה.זלנסקי עצמו רצה שאוקראינה תהייה במקום אפגניסטן.אז שארצות הברית לא תשרוף את עצמה למען מרחץ הדמים האוקראיני.ולא תחלק ציונים"מי בצד הנכון ,ומי לא"

 82. ביידן הוא בושב וחרפה,מה שהוא וזלנסקי עושים באוקראינה זה בלתי נסלח

  הפצצה אמריקאית/אוקראינית על חצי האי קרים תביא להרס קייב .זה העבודה של ביידן.חבל שבסין כל כך סחלנים לביידן(שלא ריחם על השגרירות שלהם ביגוסלביה)

 83. על הרחבת גידול האילתית(פורל)בישראל

  מומלץ לפתח זן יחודי של אילתית לישראל(אולי דרך זנים מטורקיה או הבלקן).מדגרה (לדגים)בחסות ממסד המחקר החקלאי תבנה באזור ההר.מערכות הקירור תופעל רק מתי שחום המים יצדיק את זה(אפשר לבחון שימוש באנרגיה מתחדשת להפעלת המתקן).מיזם יקר זה,יכול לקבל מימון מק"קל או משקיעים פרטיים אפשר גם מוסדיים.אותו המקום יכול להיות מעורב גם במחקר על חדקן(הקוויאר השחור)

 84. יאללה ביבי תהייה הפודל של זלנסקי(חוכמה זה לא הצד החזק שלך)

  למרות שהמבנה של מדינת ישראל נותן הרבה כוח לאדם רקוב כמו ביבי.הוא רוצה להרוס את המבנה הקיים.תפסתה מרובה לא תפסתה.כולם מבינים שזלנסקי הולך לקבור את הנשיאות של ביידן.וביבי כרגיל האחרון לזהות,רוצה לקפוץ על בימת השיתות האוקראינית.אז לא רק שזה יגרום נזק ביטחוני לישראל.זה גם יאיר באור עוד יותר מגוכח את הדיקטטורה שביבי בונה לעצמו.להגיע כשהמסיבה כבר נגמרת,ולהפסיד הכול העולמות זה המומחיות של זיבי,או ביבי?

 85. ישראל יכלה להשאר מדינה רקובה,עם מוניטין טוב.אכשיו היא רק רקובה

  מן הסתם ביבי ניפץ את אשליית זכויות האדם והצדק.שמשום מה היתה לחלק מהאנשים.אכשיו גם אשליות אין.(למה הורסים,כשאין תוכנית לבנות משהוא יותר טוב).אבל במדינה שאדריכל יכול לאשר תוכניות בניה,יהיו בולענים.
  בפתוס הרגש אפשר להגיד"שמדינת ישראל תהרס/תעלם".אבל לבנון עדיין כאן.גם סוריה ומצרים כאן אפילו שהם כושלות.
  בן אדם כמו ביבי שמה שמענין אותו זה רק תוארים וכבוד(קודם להיבחר,אחר כך ש"תישרף המדינה").זה שיקוף של העם,לא מזיז לו,לא אכפת לו.תשקר לו,תסית אותו.בסוף לאף אחד לא אכפת(לא בכביש,לא בחינוך ולא בכלל)

 86. על נבלות

  אין ספק שאוזי אוסבורון הוא נבלה גדול.אולי פחות ממייקל ג'קסון.בכל מקרה אבי חימי נראה מולם כמו ילד טוב ירושלים.
  כדי להבין את האיכות האמיתית של אוזי אוסבורון:Ozzy Osbourne -Crazy Train (Piano cover).Gamazda

 87. עוד פעם כאן 11 מורח אותנו

  אם ביידן היה רוצה הוא היה מוציא צו,וננסי פלוסי לא היתה מגיעה לטיוואן.ארצות הברית עצמה מתזמנת: "מלחמה מול סין בעוד שנתיים".(אגב למה שסין תחכה לארצות הברית עוד שנתיים?).
  *השליטה של ארצות הברית היא כוחנית ולא חכמה.המודל הכלכלי האירופאי שבור.במה זה תרם בדיוק לארצות הברית?"גז החופש האמריקאי",הוא עונש ולא חופש

 88. שר החוץ הישראלי לא צריך לבקר באוקראינה

  זלנסקי הוא חור שחור,הוא יודע רק לקחת.בכלל אוקראינה לא מעונינת בשלום("תוכנית השלום של זלנסקי",מבטיחה את המשך הלחימה).הכסף של אזרחי ישראל הוא לא הפקר,אל לנו לתת לזלנסקי להמשיך לקבור את הקרירה של ביידן.ולקבור את אירופה.
  המערב הציע לאוקראינה ללכת במתווה הסכם מינסק.האמריקאים הציעו לזלנסקי להתפנות.עתה שזלנסקי יעשה את החשבונות שלו.
  לא משנה מה יקרה באוקראינה,לכול דבר יתרונות וחסרונות.מה שבטוח,אוקראינה היפסידה.אין סיבה שגם ארצות הברית וישראל יפסידו,כי זלנסקי מטומטם! השאלה היא אם ביבי מטומטם כמו האירופאים?זו שאלה שנותרה פתוחה

 89. אוקי אין אוקראינה,אכשיו ארצות הברית צריכה להרוויח מזה

  ברור שסיפוח רוסי של כל אוקראינה יתן יתרונות ענק לרוסיה(כנראה שהגבול המערבי שלהם יהיה מאוד בטוח ב100 שנים הקרובות,וזו רק ההתחלה).אז עצם זה שאוקראינה תפסיק לסחוט כסף מאמריקה זה כבר יתרון ענק לארצות הברית.גם שיפור היחסים עם רוסיה זה יתרון.זה שיהיה בעל בית לחובות של אוקראינה זה גם משהוא.
  מנהיג אוקראינה,הוא אדם מחפיר.באמת שהוא כבר לא חשוב(נראה שאפשר לחשוב על ראשי הכמרוז בקמבודיה,כדומים לזבל הזה).מן הסתם ממוחי השיווק באמריקה יכולים להציג את היתרונות של סוף אוקראינה.מדוע ביידן לא מוכן? הוא טען:"זה ענין אישי".ושחיתות באמריקה זה נושא בפני עצמו.ברור שכל שנייה שאמריקה מעורבת בנעשה באוקראינה שורפת את המוניטין שלה

 90. האולמפיאדה ההוגנת לפי אסטוניה

  לפי ההנהגה האסטונית אולמפיאדה הוגנת היא אולמפיאדה ללא מדינות אפריקה,ללא ארצות הברית או דנמרק.מובן שאסור להם להתחרות מול ספורטאים חזקים,מרוסיה.
  למעשה פשוט תחלקו לאסטונים מדליות ,אין צורך לקיים תחרות

 91. ארצות הברית לא רוצה להיות מעצמה,ואין לישראל מילה בדבר

  מן הסתם ישראל היתה רוצה שארצות הברית תהנה מהיתרונות של יחסים טובים עם רוסיה.אבל ארצות הברית לא בענין של להיות מעצמת על יותר.שימשיכו להרוס לעצמם את הכלכלה עם הסנקציות המטומטמות שלהם.
  לא חסר משאבים(ואין צורך לגנוב משאבים,לא מסוריה ולא מרוסיה).למעשה העולם מלא באנרגיה.כימית מימן פחמן יכולה ליצר אין סוף בנזין,האטמוספרה מלאה במתאן,אפשר לפתח את תעשיית הגרעין לעוד חומרים חוץ מאורניום.זה דורש מחקר ופיתוח שאמריקה לא עושה.ביידן שייך למאה הקודמת. נאט"ו זה לא כקדוש,נאט"ו זה מושחת.נאט"ו נועד כדי לרושש או את אירופה או את ארצות הברית.אין לישראל מה לריב עם אמריקה.זה כבר גדול עליה להיות מעצמה,הם לא רוצים

 92. מי שמפגין נגד ההפיכה המשפטית של ביבי הוא אזרח למופת

  תפקיד המדינה הוא לא "לנהל עסקים",תפקידם לשרת את האזרחים.
  הארון ברק הוא אולי אדם שנוי במחלוקת אבל השמצות עליו(בידי"מומחים"בתשלום מאמריקה)לא פוסלות את יושרתו ומקצועיותו של אהרון ברק(שאגב אני לא סובל אותו בגלל החנפנות שלו לנתניהו).
  בכלל הגישה של "נעשה מה שבא לנו","בלי בג"צ ובלי בצלם".לא מראה שמדובר ברפורמה דמוקרטית.או בשיפור המצב.לא להתיחס ליעוץ משפטי כדבר מחייב הוא מתכון לאסון(וגם יגרום לחיסול קרירות פוליטיות.ונזק בלתי הפיך לאזרחים,ולדימוי של ישראל.)
  אז ביבי להיות בהמה,זה לא חכם.ולא דמוקרטי.אל תבזבז כסף על קמפיין ביוטיוב,רק בשביל הקרירה של יריב לווין

 93. על מטוס חשמלי

  ראשית כדי להפחית משקל מטוס חשמלי אפילו ישתמש בהליום בגלגלים במקום אוויר רגיל.יש למטוס כזה צורך בהיברידיות.כלומר ההמראה תתבצע במימן,או בקפסולה של אוויר דחוס(כנראה במצב נוזלי),ולאחר השלב הראשוני תרד מהמטוס עם מצנח

 94. על סוללה לתווח ארוך במיוחד

  כשדברים על סוללות בדרך כלל זה יסוד או כמה יסודות (כמו ליתיום או ניקל)שמסודרים באופן מסוים(לדוגמה כוורת).אם ניקח את האופן שבו בנויים מיקרו שבבים.אזי סוללה לתווח ארוך תהייה צרכה להיות בנויה בכמה מבנים,שמורכבים מהרבה חומרים.ועובדת בכמה מישורים.אפשר להציע גרפית שנדחס לאחר תהליך רדיו אקטיבי.שמסודר בשורות מעל כוורת של מלחי אבץ.על משולשי ליתיום.מעל לריבועי ניקל.כך שבתנאים מסוימים שהוגדרו,ההספק הוא חלש אך לזמן ארוך.ואם זה נדרש אז ההספק גבוה לזמן קצר

 95. היחסים עם ארצות הברית יהיו פחות טובים זו עובדה(ללא קשר לפוליטיקה הישראלית)

  ארצות הברית היא אומה שבמובן מסויים דומה לרוסיה.כלומר פופוליזים צדקנות ובדלנות(מקרטיזים).הרבה אמריקאים הם אנשים מצויינים ואפשר להבין למה בכל העולם הרבה אנשים מאוהבים באמריקה.אבל במצב הענינים הקיים ,ההגיון לא משחק תפקיד במדיניות האמריקאית.ארצות הברית מחבלת בכלכלה של עצמה והעולם במזיד(בלי גלובליזים אין אמריקה).אשר לישראל,זה לא משנה מה יהיה כאן.כי אמריקה זו אמריקה.ולמרות הכל הם לא ממש ישברו את הכלים.כי הם דתיים,וישראל היא המקום לדתיים

 96. על עסקים קטנים ברוסיה

  המהלך של קידום עסקים קטנים ברוסיה הוא מצוין.במידה ועסקים קטנים מתקשים להחזיר את ההלוואה.ניתן להציע מיזוגים לעסקים אחרים,פריסה מחודשת של החוב,תוכניות הבראה,מיקוד של העסק.נראה שבהחלט בוחנים שיתוף פעולה עם מוסדות פיננסיים באסיה ואפריקה.אולי אפילו בנית קרנות השקעה חדשות לעסקים קטנים,ומיקרו מימון.
  *אז רוסיה בונה לעצמה מקום חדש בעולם הפיננסי הגלובלי.הם בהחלט יכולים להצליח,אז שיהיה להם בהצלחה

 97. ההצעה הרוסית לישראל

  רוסיה רוצה להציע לישראל שיתוף פעולה בתעשייה האווירית.סביר שישראל תדחה את הרעיון בנימוס.
  אבל אם לא שואלים לא יודעים,לכן הרוסים בודקים.
  רוסיה צריכה להיות יותר נועזת,כי מבחינת ארצות הברית יש רק אוקראינה בעולם,וכל השאר יכולים מבחינת אמריקה ללכת לעזאל.
  ארצות הברית במדיניות חסרת האחריות שלה מסכנת חיי אדם(תחזוקת מטוסים זה צחוק,וכולם יודעים שמטוסים זה חשוב כמו חשמל,או תקשורת).אז מבחינת רוסיה הכל כשר כדי להגן על העם הרוסי

 98. מהחודש הבא ישראל צריכה להפסיק לסייע לאוקראינה

  ההנהגה האוקראינית איבדה קשר עם המציאות.אין מה לתת להם כסף(זה תמיד נגנב/או בידי גורמים אמריקאים/או אוקראינים).גם אין מה לדבר עם זלנסקי (חוץ מלשקר ולהפיץ שינאה הוא לא עושה כלום).
  *אם בא לזלנסקי לדבר עם משהוא,שיתקשר לטד קרוז,או לפלסטינים

 99. מחאת ההיטק מאוד ראויה

  כמו שלא כדאי לפתוח דוכן של בשר חזיר בישראל.או לגדל דובדבנים במיצרים,או לפתוח מפעל לרכב במלדיבים.במדינה שלא מכבדת את הרכוש והכבוד של בני אדם לא כדאי לפתוח חברת הייטק

 100. מיכאל חודרקובסקי הוא לא אזרח רוסי(ולכך לא פעיל אופוזציה רוסי)

  אפשר לומר שחודרקובסקי שונא את רוסיה(הוא הציע סנקציות על רוסיה,הוא מצדיק מלחמה כנגד רוסיה).אכשיו אף אחד לא חייב לאהוב את רוסיה.אבל פוליטקאי שחי ברוסיה כן חייב לאהוב את רוסיה.אז אין סיבה בכלל לציין את שמו של חודרוקובסקי בכל הקשר לפוליטיקה רוסית

 101. על האפשרות של רוסיה לפתח חקלאות בקוטב הצפוני

  פיתוח עסק ביצור מזון דורש זמן רב להחזר ההשקעה.אם מדובר בקוטב אז זה עוד יותר מסובך.
  לצד נמל בים הקרח הצפוני אפשר לבנות מתחם חממות גדול מאוד.חימום המקום יעשה בעזרת אנרגיה גאותרמית.אם יש מקור מים חמים בעומק הקרקע אז זה טוב.אם צריך להכניס צינור 150-200 מטר לאדמה,אז זה צריך להיות על בסיס סלע.ולא על אדמה קפואה או ביצות.במקרה של מקום כל כך מרוחק כמו הקוטב(אבל עדיין אפשרי לגישה דרך נמל.)כדאי לגדל תפוחי אדמה,כי זה לא נרקב מהר.כי יש למוצר ביקוש.אם הולכים על חמוציות,זה פרי שלא נמכר טרי.אלה כחלק ממרכז לעיבוד מוצרים(ריבה,ברנדי ממתקים).איילי הצפון הם גם אפשרות עיסקית.אם בונים חוות דגים,אז דגים עם מחיר טוב(קוויאר בלוגה כאופציה).משק לחלב בקר לא מתאים כי אין ירק בקוטב.גם לא לול תרנגלות או חוות חזירים

 102. הסינים רוצים לייסד,מוסד בשם:"ועדת המשפטנים"

  הסינים היו רוצים להביא את ג'ו ביידן למשפט.לשם כך נבחנת אפשרות לבנות מוסדות רב לאומיים.עיקר הפעילות היא יחסי ציבור

 103. הדרך להמנע מכדורים לשיפור הביצועים המיניים

  אנשים בגיל העמידה לעיתים רוכשים תרופות דוגמת ויאגרה.לשיפור הפעילות המינית שלהם.
  אבל אם הם יתחילו ללכת עם סנדלים(עדיף ללכת יחף,אבל לא תמיד אפשר).לעשות לפחות 10 שכיבות שמיכה ביום.
  ולישון לפחות 8 שעות כל לילה(אנשים מבוגרים גם כך לא ממהרים לשום מקום).אזי הפעילות המינית תשתפר ללא צורך בתרופות

 104. מולדובה הוכיחה שוב כמה היא מגוכחת

  מי שבוחר להאמין לאוקראינה לא נוהג בחוכמה.מה שיוצא מאוקראינה זה שקרים וטרור.אם מולדובה רוצה להיות הפרייר של אוקראינה זו בעיה שלה.
  אכשיו זלנסקי ממשיך להשתולל מכעס.מה שהוא מכין זה עוד נקמה,עוד דם.כי לקחת אחריות ולהתפטר הוא לא יכול.עוד הפתעות מהליצן המפחיד של אוקראינה(אבל זלנסקי צפוי,וזה כבר לא מפתיע .זה דוחה!)

 105. ישראל לא נמצאת ביידים טובות (וזה יוכח הסטורית)

  זלנסקי לא עשה שום דבר טוב בשביל אוקראינה או העולם(למעשה השאיפה שלו זה שתהייה מלחמת עולם,כדי שהוא לא יתן דין וחשבון על ההתנהגות שלו).ישראל נותנת יותר מדי כבוד לזלנסקי,ולא רק שהיא לא עוזרת לביידן לרדת מהעץ,היא גם גורמת לזה שארצות הברית בחרה בצד הלא נכון של ההסטוריה.לא מגיע לאוקראינה נשק או כסף.רק הפסקת אש(כי הם החלשים אז שיסתמו )

 106. האמריקאים בעצם אמרו לרוסיה שהכל מותר(מה שעושים לכם,תעשו לנו)

  מהרגע שהאמריקאים מנסים לחסל את פוטין ומהרגע שהסנקציות פגעו בבטיחות הטיסה(ולכן שם את הרוסים בסכנת חיים).מבחינת רוסיה זה סימן אמריקאי שאכשיו הכל מותר לרוסיה.אם נשיא רוסיה בסכנה,אז גם נשיאים אחרים היו בסכנה.אם המטוסים ברוסיה לא בטוחים אז גם המטוסים באמריקה לא יהו בטוחים.אם לווינים אמריקאים פוגעים בצבא רוסיה,אז רוסיה יכולה להוריד אותם.זה מה שביידן רצה לא?

 107. מה שעושים לערבים,אפשר לעשות גם ליהודים(דמוקרטיות מתות בשקט)

  בעצם המדינה יכולה לשלול אזרחות למי שבא לה(מחבל יהודי,השאלה מי הוא יהודי?).אם מחר הכנסת מצביעה לשלילת אזרחותו של בני גנץ(משהוא החליט שהוא מחבל,משהוא החליט שהוא לא יהודי).אז בני גנץ נדרש להחזיר כספים שקיבל השכר/פנסיה.אין לו זכויות ואין לו אזרחות.מובן שגם בג"צ לא שווה כלום.
  *זה יריב לווין זה ביבי וזה הליכוד.רוע צרוף,שזוכה למלוא התמיכה.
  אכן דמוקרטיות מתות בשקט

 108. ביידן חייב לנצל את זה שישראל היא מדינה מפגרת,ולגנוב ישראל את כל המדענים

  אכשיו שבישראל התחילה האופנה של לשלול אזרחות.ביידן צריך לנצל את גורמי ההשפעה שלו(דוגמת פרום קהלת,או "ישראל היום").ולהשפיע על ישראל לשלול אזרחות לכל מי שלמד פיזיקה(זה לא לימודי יהדות).ובמקום לתת לו אזרחות אמריקאית.כך שההגדרה ליהדות תהייה הכי צרה

 109. האירנים מאוד מרוצים מביבי

  אכשיו שביבי מוחק את הדימוי הדמוקרטי של ישראל.ובהגדרה תמיד יהיה יותר קשה להצטרף ליהדות מאשר לכל דת אחרת.התוכניות של אירן מתגשמות.מבחינת אירן:"הנביא שלהם צדק",וישראל היא כישלון בלתי נמנע(בוא נראה מי צודק בסופו של דבר)

 110. האירנים טוענים שעד 2027 לא תהייה מדינת ישראל

  לטענת האירנים היהדות חלשה מכדי להתמודד עם ניהול מדינה.בתחילה המדינה היתה חילונית,והיהדות לא היתה בקדמת הבמה.עתה ישראל כבר לא יכולה להתמודד(לדברי האירנים)

 111. אוקראינה לא תשוקם

  גם הרעיון של ארצות הברית לשקם את אוקראינה עם כסף שנגנב מרוסיה לא יצליח.כי אין שלום בין רוסיה לאוקראינה(כלומר נשארת לחימה מתמדת ברמה כזו או אחרת).והמעורבות האמריקאית אירופאית בפוליטיקה האוקראינית מצריכה שחיתות.ולכן הכסף לא יגיע ליעדו

 112. אלי כהן היה צריך לדבר רק על רוסיה,ולהגיד שגם אוקראינה זו רוסיה

  מה רוצים משר החוץ של ישראל?למה שהוא באוקראינה,הוא צריך לדבר על רוסיה? האם נשיא ארצות הברית צריך לדבר על שכנים של ישראל במקום להנהגת ישראל,שהוא בישראל?

 113. אוקראינה היא מדינה כושלת,אסור לישראל לתמוך בשחיתות של ביידן באוקראינה

  אוקראינה לא מתפקדת מבחינה כלכלית.צריך לתת לה למצוא את הנתיב שלה,ולהפסיקה לדממם עליה כסף.ברור שביבי האחרון להבין(כי הוא בבסיסו מושחת כמו ביידן).
  כל שנייה שביבי בשלטון זה נזק לישראל
  גם באסטרטגיה לתווח ארוך

 114. שיטת הסנקציות האמריקאית חייבת להתפוצץ לארצות הברית בפנים

  לא יכול להיות שמדינות יסבלו מעוני,רק בגלל האגו של ארצות הברית.מן הסתם יש באמריקה מוצרים מצוינים שהם יכולים למכור.הגישה הדורסנית של לחסום כל תחרות,היא הרסנית קודם כל לארצות הברית.אם הסנקציות מונעות ממדינה עניה כמו בנגלדש מזון זול.אז סנקציות זה לא מוסרי.
  אני לא יודע מה התוכניות של פוטין,אבל בעשורים הקרובים כל מנהיג רוסי,חייב להפסיק את הבריונות של ארצות הברית.ולהמשיך במדיניות של פוטין

 115. ביבי מדבר בשפת הכוח,וכך הוא רוצה שיתיחסו אליו:"אני בריון,אז תהיו גם בריונים"

  ביבי החליט שהמשפט שלו אבוד.אכשיו כשהכול אבוד מבחינתו ,"זה הזמן לשרוף את המועדון". הכוח ידבר…"לביבי אין רגשות,הוא חדור מטרה".ביבי:"אני בז לכם,אני בז לתרובות שלכם,אני יפרק אתכם". אכן דיבור של ילד אינפנטיל,אולי אינפנטיל .אבל מסוכן!

 116. יריב לווין צריך לצאת בהצהרה שביבי הוא אדם דוחה ומגעיל

  כל טירוף המערכות שעובר על מדינת ישראל הוא בגלל ביבי.יריב לוין הוא עושה דברו של ביבי.וזה שביבי זרק את יריב לכלבים.צריך להוביל לכך שיעמידו את ביבי במקומו.יריב לווין חייב לגנות את ביבי

 117. מה הקטע של בורגרנץ'?

  כשמדובר ברשת מזון מהיר,זה אוכל שאמור להיות "רב מכר".אפשר ללכת בנתיב של קופיקס שנכנסה לנישה .והצליחה בענק בחו"ל(רוסיה ובלארוס).יש את רשת /קבוצת BBB שמנסה לעשות משהוא יותר רענן.ויש את הגורמה של כל מני גאונים קולינריים,אבל זה לא ברמה ארצית.
  לבורגרנץ' יש מוצר ותיק שעובד,אבל לא תקבל איזה משהוא מדהים.אפשר לומר שפוטנציאל ההתרחבות בארץ היגיע למיצוי(השוק רווי ,התחרות מטורפת).אפשר ללכת על התרחבות מהירה בחו"ל(מציאת שותף חזק ברוסיה כמו קופיקס).או צמיחה יותר עדינה בחו"ל כמו ארומה

 118. הנצרות והאיסלם לא מכירות בקיום היהדות(מבחינתם זו ישות חסרת ביטחון ואלימה)

  אם כל אחד צריך לקבל אישור על יהדותו,מדובר בדת פיקטיבית.
  הרי מבחינת כל כוהן דת נוצרי או מוסלמי,רק תכנס בפתח הכנסיה /מסגד לא ישאלו אותך שאלות.תקבל כבוד.לא ביהדות,אין כבוד להגדרה העצמית של בן אדם.כי נראה שהיהדות היא לא באמת דת

 119. אל תצפו מסמוטריץ' לכלום הוא רק יודע לנפק תרוצים

  המלצר לא הביא לסמוטריץ'את הקפה מספיק מהר:"אז בגלל המלצר תהיה מלחמת אחים".בכלל מה אתם רוצים מסמוטריץ'?"הוא רק שר בממשלה"(באמת בן אדם לא חשוב)

 120. הרפורמה שלפיד צריך לעשות כראש ממשלה הבא

  הרפורמה היותר חשובה היא :שהנשיא יבחר בידי האזרחים(ולא הליצן שהכנסת בוחרת לעצמה).חלק קטן מהסמכויות יעברו מהממשלה לנשיא.כמו מינוי שופטים.
  ענין נוסף הוא שמגילת העצמאות תהייה החוקה,וחוקי היסוד יפורשו לפי החוקה

 121. על הסימנים שצרכים להצביע על יהדותה של ישראל

  אפשר לקדם יוזמות לחיזוק האופי היהודי של ישראל.
  כמו,החברה לקידום 4 המינים.כך שישמרו צמחים יחודיים לפולחן היהודי(גם צמחים תנכיים כמו תמר יהודה,זית,גפן יין).
  יוזמת יהדות לכולם,הנגשת התרבות היהודית לכול מי שזה מענין אותו(בלי להציק לו בקשר למוצא או הרקע שלו).
  שיחזור בתי כנסת עתיקים.
  ייסוד הספריה הלאומית לכתבים יהודיים.
  שימוש באסטתיקה יהודית במרחב הציבורי,לפי הנהוג במבני הציבור של יהודה מבית ראשון ושני.
  *החרדים לא ישמרו על היהדות,זה תלוי רק בציבור הרחב,ובמדיניות הממשלה

 122. היהדות יכולה לקדם את המדע בארץ,זה שבחרו ללכת בנתיב החרדי,זה משל לקפיצת מצדה

  אם בשביל לקדם מטרות יהודיות יקדמו את המדע,זה יהיה הדבר הכי יפה.הבעיה שישראל בחרה ללכת בדרך ללא מוצע שהעולם החרדי מציע.
  אם לצורך גידול פרה אדומה,יפתחו את נושא השיבוט.אז זה רק לטובה

 123. האם יש בכלל תרבות ישראלית?

  ברהאוס זה סיגנון גרמני,ברוטלזים זה סגנון סובייטי.היה אפשר לפתח סיגנון נאוהרודיאני(פרשנות מודרנית לסיגנון של הורדוס).אבל החרדים מאמינים "שיופי זה כפירה".אז הרסו את הגמנסיה הרצליה.והשיחזורים הם לרוב זוועה(את המושבה הגרמנית הם שימרו מצוין,מבנים שהיו יצירות של אומנים מבצלאל הם הרסו).גם המנורה ליד הכנסת זה אומן מבריטניה עשה.ולא איזה אומן ישראלי"חס וחלילה"

 124. תרגום לסינית(העמדה המענינת של סין למערב)

  סין אומרת:שסין היא האומה הכי מוסרית בפלנטה,כי היא תדאג לרווחה מקסימלית לעם הסיני,בלי להחרים אף אחד.בלי לצאת למלחמה. מבחינת סין ביידן יכול למצוא פסיכיאטר לדבר איתו.לסין אין מה להגיד לאמריקאים(מה תדבר איתם?הם משקרים לך בפנים)

 125. אחרי שיריב לוין ידיח את ביבי,זה השינוי הבא שהוא הולך לעשות

  אחרי שיריב לוין ידיח את נתניהו.לווין יעשה חוק,שאסור לכל מי שקשור למשפחת נתניהו להגיש בג"צ,או להיות שופט(כולל הצד של עידו נתניהו,וגם הבת של ביבי.ואפילו האחינים של שרה נתניהו). כי לא ברור למה הוא תמיד בוחר לרכז כוח אצל גורמים מסיומים.אבל ביבי אוהב סיכון.זה מסוכן לא רק לביבי,זה מסוכן גם לישראל

 126. הבקשה של פוטין מיהודי רוסיה

  כחלק מהרצון להיות עצמאיים ביצור מזון ברוסיה.הממשל הרוסי רוצה לפתח את תעשיית הבקר לבשר.
  כך שיזמים (יהודים או לא).יפתחו בתי מטבחיים (לפי הכשרות היהודית).ויבנו חוות של בקר לבשר גדולות(נניח 40 אלף פרות). בשטחים גדולים עם מים,כשפתח הרפתות לכיוון דרום(כמה שיותר הגנה מהשלג הרוסי).עם אפשרות למים חמים בחורף,כדי שהייה לפרות איך לשתות,בשלג.גם אפשרות לגידול מספוא (תירס,או דשא בצפון).וגם אולי מבנים ליצור תחמיץ לזמני החורף.
  אפשר שתעשיית המזון החזקה של סין תענה לאתגר.אבל גם השקעות מתוך רוסיה הם אפשרות

 127. ביבי רוצה שילעגו לו,ביבי רוצה מקסימום בוז וזילזול מכל ישראל

  למה ביבי לא מפטר את יריב לווין?" יריב לווין מאים להתפטר",זו פשוט בדיחה.כמו ביבי הבהמה,והרצוג(שלא קורא לסבלנות ,והבנה.הרצוג רוצה"אחדות",כאילו אנחנו משרתים או חיילים שלו)

 128. סרט הבורקס שביבי חי בו

  בסרט הבורקס שביבי חי בו,לכל אחד בכנסת סודר תפקיד.יריב לווין נסיך הליכוד,שאומנם יש לו קריזמה של כרובית.אבל הוא "יורש את העסק שנקרא:מדינת ישראל"(ועל הדרך מסדר לראש המאפיה כייף).דודי אמסלם(שבטח במציאות הוא בן אדם יותר נחמד מלווין או ביבי).הוא "הערס של החליפה של האיומים".
  סמוטריץ הוא הנער שליח שמעריץ את ראש המאפיה.בן גביר "בתפקיד אדיוט שימושי".ועוד מני דברים בטעם רע .
  *אני לא חושב שישראל היא "עסק של משהוא"(תפקיד המדינה לשרת את כלל העם).אני לא חושב שישראל היא סרט בוקרס(יש כאן תרבות עשירה,זה לא קריקטרה או בדיחה).אבל אני לא נביא,נחיה ונראה

 129. פעם אחת ש"גוש הימין "לא יהיה פחדן,ויעמיד את ביבי במקום

  אם כל הכבוד לאריה דרעי(ויגאל גואטה השקרן).זה לא רק הקרירה של אריה דרעי. זו הפיכה של ישראל למדינה פאודלית(את מי אריה דרעי מיצג בדיוק?אם לא את בעלי ההון.ש"ס היא מפלגה של שקרנים). וגם בן גביר הזה(שביבי בז לו,ומשפיל אותו.אפילו בלי שבן גביר שם לב).ממתי בן גביר מחויב לקרירה של סמוטריץ'?או לדימוי של ביבי(תראו בהמות כדי שגם ביבי יוכל להיות בהמה)

 130. על מיתוג בתעשיית הרכב הרוסית

  היצוא של כלי רכב מרוסיה הוא סמלי במקרה הטוב.יש ניסיון רוסי לשפר את המוצר(אבל במצב הדי מבודד היסטורית של ברית המועצות היה קשה לבנות מותגים חזקים).עתה הלוגו הוא באותיות לטיניות ויש שיתוף פעולה נרחב עם התעשיה הסינית.
  נדמה שרוסיה "מתנצלת על הרוסיות ",שלה.
  אולי גישה יותר אסרטיבית(בסיגנון:"כן הלוגו ברוסית,ואנחנו גאים בזה").למרות מצב החרום הבטחוני של רוסיה,נעשה נסיון אמיתי להניע את התעשיה החשובה הזו ברוסיה(תעשית הרכב היא מעסיק ענק ברוסיה)

 131. על סוג היחסים בין אירן לרוסיה

  אחד הרעיונות ביחסי המיסחר בין רוסיה לאירן.הוא שרוסיה תאפשר יצור של 100%של טנקים רוסים באירן.בתמורה אירן תתחייב לרכוש פלדה רוסית בכמות גדולה למשך 20 שנים.
  אז נכון שרוסיה יצרה לה תחרות בשוק הטנקים העולמי.אבל רוסיה כל הזמן משדרגת ומשפרת את הטנקים שלה.
  אז האופי של היחסים בין המדינות הוא כלכלי.אבל במקרה האירני רוסי,כלכלי חייב להיות גם בטחוני

 132. התמיכה האמריקאית באוקראיניה תרדוף אותם הרבה שנים

  ברגע שארצות הבירית תפסיק לשמן את אוקראינה בדולרים.הטרור האוקראיני יופנה כנגד אמריקה.אם אוקראינה חושבת שהיא תחליט עבור רוסיה,איך רוסיה תיצא גז,או שאוקראינה תגנוב גז לרוסיה.ברור שאוקראינה היא ישות לא ממש נורמלית (או נאצית כמו שהרוסים אומרים).וביידן? הוא החליט לקבור את ארצות הברית בחובות,ביידן הוא אדם נבזי ואכזרי

 133. על טיל עם מנוע גרעיני

  טיל עם מנוע גרעיני הוא פרויקט שרוסיה עובדת עליו.הדחף לטיל מגיע מהפרשים מחום לקור.נטען שזה לא יכול לשמש למסעות לירח(כי אין אוויר בחלל).אבל העיקרון של כמויות האנרגיה הגדולות של מנוע גרעיני,הוא מה שטוב באנרגיה גרעינית.
  אז יש מודל של שרשראות מטענים גרעיניים שנפלטים,אולי קרן לייזר.בכל מקרה לכל מטרה יש את המנוע והכור שלו.
  אם בונים כור גרעיני שמקורר בחומרים אורגניים(מנרלים מעולם הנפט).אז הכור צריך להיות קטן(זה כור מסובך מטבעו).והמטרה היא לא יצור חשמל או אנרגיה,אלה חומרים מורכבים שנוצרים בכור.
  אז יש מודלים אידיאלים(כור מים קלים).יש מודלים מסובכים(כור מקורר בגז).אבל צריך לבדוק מה רוצים להשיג,ומה המודל הכלכלי

 134. כשנדרשים לתאר את ביבי

  מה עולה בראש שחושבים על ביבי?
  המשפטים הבאים:
  "בדרך כלל אני משקר,ויוצא מזה בשלום".
  "רק כסף חשוב,ואפשר לזלזל בכל השאר".
  "אני שונא משמע אני קיים".
  "באנגלית זה נשמע יותר טוב".
  "תמיד תכנס במשהוא תמים בכל הכוח,כדי לעורר אימה".
  "אני מפחד/אני מודאג/אני זועם".
  "להרביץ בכל הכוח".
  "להאבק/לריב".
  "אני מקופח,אני מסכן "

 135. ישראל לא הולכת לשום מקום(בניגוד למה שכל מני אנשים חושבים)

  אירן סבורה שלא תהייה ישראל יותר(נראה שהם נדבקו לשנת 2027).
  אבל יש עם בישראל,וגם אם"ישראל תשרף באש הגיהנום",וגם אם יהיה מתח חברתי("מלחמת אחים").יש ישות/ציבליזציה ועם ישראלי.
  ישראל היא אולי מדינה נבזית,אולי שווה לסלוד ממנה.אבל היא כאן.היא לא הולכת(במקרה הכי גרוע היא תהייה יותר כושלת,אולי כמו חלק מהשכנות שלה)

 136. למה קליפורניה נותנת פיצוי לצאצאי העבדים באמריקה

  מי שהעסיק עבדים באמריקה.זה המשפחות של ההון הישן,באמריקה.כשמדינה כמו קליפורניה נותנת פיצוי זה משחרר את צאצאי בעלי העבדים מתשלום.וקליפורניה היא מקום" שלא עושים חשבון לאנשים",זה גם מושך אוכלוסיות חזקות.זה גם מושך הרבה אנשים ממשפחות של עבדים,שלמורת שהם מוגדרים"אפרואמריקאים",הם ממש אמריקאים.שרובם ממעמד הבניים.אז יש יותר אנשים שיעברו לקליפורניה,כהים ובהירים.
  וקליפורניה גדולה,היא קליפורניה חזקה

 137. כשהברית הצפון אטלנטית תפשוט רגל,ומה ישאר בכלל מאוקראינה

  השיר-התעשיה האבירית של קורין אלאל יכול לצפות את מה שיקרה לנאט"ו.
  השיר של שרון הולצמן-סיכוי קלוש,אלי רומז על הצפוי באוקראינה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.