ארכיון חודש: אפריל 2015

חשיפה המסמך המלא והמדהים של המנצחים האמיתיים בבחירות -יהדות התורה (לתשומת לב לפיד וכחלון)

28 באפריל 2015
 

יש תיזה מעניינת, ששמעתי מאחד השחקנים הפוליטיים לפיה בקרוב כבר לא ניתן יהיה בכלל להרכיב ממשלה בישראל. פעם מפלגה עם שישה מנדטים הייתה באה למו"מ הקואליציוני ליומיים של שיחות. מקבלים 2 תיקים, עוד דרישה בנושאי מהות, דנים קצת בכיוון הכללי של הממשלה, דואגים שלא תיקח יוזמות בעייתיות, מבחינת אותה מפלגה ויאללה, לעבודה. היום "הבית היהודי" הגישה 39 דרישות ואחר כך העבירה דרישות נוספות. "ישראל ביתנו" רוצה חצי עולם עם שישה מנדטים. כחלון מפרק משרדים ומקים ועדות עם העשרה מנדטים שלו ועל כולם מתעלה בענק יהדות התורה. היא הגישה מסמך של למעלה מ – 70 דרישות, אליו מתלווים נספחים על נספחים, טיוטות של הצעות חוק בשלות להגשה וכמובן, דד ליינים. מפלגת השישה מנדטים קובעת למפלגת השלטון שעליה להעביר לפחות כ 15 חוקים ועל חלקם נכתב "מיד עם כינון הממשלה ולא יאוחר משלושה חודשים לאחר כינונה". אתמול במהדורה פרסמתי את המסמך. הרבה מהדרישות כבר התקבלו על ידי הליכוד. פה אני רוצה לתת כמות הרבה יותר גדולה מהמסמך, רק שיובן מה רמת החמדנות של ראשי יהדות התורה.

המסמך מתחיל בכופתאות. יהדות התורה דורשת את תיק הבריאות, ועדת הכספים, סגן שר במשרד החינוך ואת ועדת הפנים, שש"ס הייתה בטוחה שהאחים האשכנזיים שומרים לה

סעיף 9 – לא יועלה אחוז החסימה.

סעיף 10. הממשלה תפעל לאפשר בחוק מינוי סגן שר שאינו חבר כנסת. זה מנוגד לכל השיטה הנוהגת, אבל כנראה שגם ביהדות התורה רוצים לעשות 'חוק נורבגי' ומכיוון שהם לא לוקחים תפקידי שרים אז למה לא לשנות את השיטה.

סעיף 13. מתוך הכרה בערך לימוד התורה תפעל הממשלה לשמירת מעמדם של תלמידי הישיבות שתורתם אומנותם (חוק הגיוס)

סעיף 14. יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ובמיוחד הממשלה תפעל לתקן את אשר פגעו בשנתיים האחרונות (הצורר לפיד). במידה ותהיה פגיעה בנושאים אלה הממשלה תפעל לתיקון הפגיעה ולא תחול רציפות על חוקים אלו.

סעיף 15. לא תקודם ולא תאושר חקיקה פרטית אשר יש בה משום פגיעה בסטטוס קוו בנושאי דת (לגיטימי)

סעיף 21. תכובד רצונה של המשפחה המעוניינת לקבור את יקירה בקבורת שדה לקבל חלקת קבורה בדומה לזכות הקבורה הניתנת לכלל אזרחי ישראל (טירוף. מישהו סיפר להם שיש עודף קרקעות לקבורה בארץ?). השר לשרותי דת יתקין תקנות בהתאם לעיקרון זה.

סעיף 23. החלטת הממשלה בענייני גיור 2147/33 תשונה כמפורט במכתבו של הראשון לציון הרב עמאר, המצורף להסכם זה (מתה יוזמת אלעזר שטרן)

סעיף 27. הממשלה תביא חוק על פיו בתי הדין הרבניים יוסמכו לדון בענייני ממונות כאשר הצדדים הנוגעים בדבר הסכימו לכך (למיטב זכרוני ,זה ניסיון למחוק פסיקת בית משפט בעניין הזה שאסרה על דיונים כספיים בפורום הבעייתי של בתי דין רבניים)

סעיף 28. הממשלה תביא חוק לביטול סעיף 2א לפקודת הנישואין והגירושין (רישום). יחויב כל רושם נישואין לרשום אך ורק בלשכת הרבנות ולא במקום אחר (ניסיון להרוג את ההחלטה שרבני צהר יכולים לרשום לנישואין, החלטה שנועדה לאפשר חבל הצלה לזוגות שהרבנות נוקשה מדי איתם. לכאורה, "הבית היהודי" מתנגד לסעיף הזה, אבל זה רק לכאורה כי עד עכשיו המאבקים שלהם במו"מ הקואליציוני הסתיימו בזה שדרעי מחזיק בתיק הדתות)

סעיף 29. הממשלה תפעל לתיקון סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות על מנת שלא ישונה המצב שנהג עד היום. לצורך כך תגיש הממשלה תיקון חקיקה בתאום עם הרבנות הראשית לישראל. (אם אני מבין נכון – לא בטוח – הם מנסים לעצור את הניסיון של בתי עסק למכור אוכל כשר ולקבל תעודת כשרות, גם אם הם פתוחים בשבת)

סעיף 31. הצעות חוק, החלטות ממשלה והחלטות מנהליות שעניינם, בין היתר, נושאי דת והלכה יועברו לעיון הרבנים הראשיים לחוות דעתם כמקובל מול משרדי הממשלה (וואלה? אבל למשרדי ממשלה יש שר ולרבנות יש שר דתות, למה צריך להעביר להם כל החלטה כזאת?)

סעיף 33. יישמרו עצמאותו, מעמדו הייחודי ותקציבו היחסי של החינוך החרדי על כל סוגיו במערכת החינוך הכללית, לרבות לעניין שעות תמרוץ וטיפוח כפי שתוקצב בשנת 2012 (לפני הגעת הצורר) וזאת אף במידה ויחול שינוי ארגוני, מבני או תוכני במערכת החינוך הכללית (מה זה עניינינו מה אתם עושים עם הכסף שלכם? אנחנו משוריינים). אם תהיה פגיעה כאמור, תפעל הממשלה לתיקון הפגיעה, בין אם בחקיקה ובין אם בדרך אחרת והכול לפי העניין והצורך.

סעיף 34. הממשלה תפעל להסדיר את מעמדו של החינוך החרדי על כל סוגיו וגילאיו בחוק ייעודי (עוד חוק. הקואליציה תצטרך לעבוד רק בהעברת חוקים ליהדות התורה. כנראה שהם ניצחו בבחירות). במידה ועד חקיקת החוק האמור תהיה פגיעה במצב הקיים במערכת החינוך החרדי או בחלקה, הממשלה תפעל לתיקון הפגיעה.

סעיף 36. תוך 3 חודשים מיום הקמת הממשלה (שימו לב לסעיף הזה) ייקבע נוהל מחייב ולפיו לא תבוצע חסימה לתמיכה או תקציב מוסד חינוך מבלי שיתקיים שימוע אשר במהלכו תינתן האפשרות לבדוק האם ניתן לגבות את ההחזרים מהמוסד החייב תוך כדי המשך מתן התמיכה בהפחתה הדרגתית עד לקבלת מלוא ההחזר מטעם המוסד אולם אם הגורמים המקצועיים באו לכלל מסקנה שונה לא תבוצע חסימה מקצועית אלא באישור המנכ"ל (בעברית יותר פשוטה – אם הביקורת של המדינה, באמצעות החשב הכללי, גילתה שישיבה מסויימת מרמה את המדינה ולמשל 40% מתלמידיה לא נמצאו פעמיים בכיתות בעת ביקורת פתע, אז אי אפשר יהיה כמו היום להפסיק את התמיכה בה, יצטרכו לשבת למו"מ איתה ולהמשיך את התמיכה בינתיים, בזמן שפורסים לה את הקנס. ככה מדינה מתנהגת תמיד עם מי שמפר את החוקים, לא?) המשך לקרוא

המאבק הפתטי על תיק ההסברה, שקרוי בטעות תיק החוץ, הוכרע

26 באפריל 2015
 
בשעת לילה מאוחרת, הודיע נפתלי בנט על כניעתו. מי שהכריע את נתניהו במו"מ הקואליציוני הקודם, נאלץ להניף דגל לבן ולקחת את התיק בו לא רצה בשום פנים ואופן. עכשיו מתברר כי "התאהב" בו בכלל ואנחנו לא ידענו. מה שהכי מדהים במאבק לחיים או למוות שהוא ניהל עד אתמול ב – 23:00 סביב תיק החוץ זה שהגלדיאטורים שנאבקו לא שילמו שום מחיר ציבורי. נפתלי בנט ואביגדור ליברמן דחקו הצידה כל ערך ראוי לטובת האגו הפרטי שלהם ואף אחד לא אמר כלום. לא מפחדנות. מסתבר שכבר אין לנו ציפיות מהם. זה ברור לנו שהם ירמו אותנו בקמפיין הבחירות, ידברו על נושאים מסויימים ואחרי הבחירות ידרשו דברים אחרים בכלל. ברור. מה חשבתם? מה ציפיתם? הם פוליטיקאים.
תיק החוץ הוא כבר מזמן לא תיק חשוב. מעמדו כאחד משלושת התיקים הבכירים הוא קשקוש גמור. תיקי החינוך, האנרגיה והמים, המשפטים ואפילו התקשורת חשובים ממנו. שר החוץ, במתכונת המודרנית שלו, ממלא לוח זמנים גדוש עד להתפקע. נסיעות, קוקטיילים, רק בדבר אחד הוא כמעט לא מתעסק. בעניינים הבוערים של מדיניות החוץ. הנושא האיראני אצל ראש הממשלה, שר הבטחון והמוסד. אפילו שטייניץ מקבל שם איזו נגיעה. שר החוץ? לא קשור. המו״מ עם הרשות הפלשתינאית, כשהיה דבר כזה, נוהל על ידי ראש הממשלה ושרת המשפטים. התיק של (החרבת) היחסים עם ארה״ב מנוהל על ידי ראש הממשלה. שר החוץ הוא בקושי שר הסברה משודרג. הוא מקבל את הטייטל היוקרתי כשהוא מתראיין בסי אן אן ופחות או יותר זהו. סליחה, הוא גם יכול להתעסק בנזיפה באומות העולם הצבועות – דנמרק ושבדיה ודרום אפריקה, כולם צבועים, עם כולם עוד אפשר להרוס את היחסים.

המשך לקרוא

כן, בוז'י רוצה, גם שלי לא ממש מתנגדת, אבל שניהם לא אהוד ברק (במובן החיובי של ההשוואה)

19 באפריל 2015
 
העובדות הפוליטיות, שלא כהרגלן, עשויות מברזל. אף אחד לא החליף שלטון, כשהוא בא מתוך הממשלה. מנחם בגין, יצחק רבין, בנימין נתניהו אהוד ברק ואריאל שרון כולם כבשו את השלטון מתוך האופוזיציה. נתניהו יכול היה להיות שר בטחון של אולמרט, למרות שעמד בראש סיעה של 12 מנדטיםה אבל ויתר וכבש מאוחר יותר את השלטון.
ומה גורלם של אלו ש״נכנסו פנימה כדי להשפיע״? באחת הם הופכים מכוח פוליטי עצמאי לחוליות תלותיות, מתנדנדות ברוח. ברק נכנס פנימה ב 2009 והפך מפוליטיקאי בעמדת חולשה לפוליטיקאי, שלא יכול לעבור את אחוז החסימה. לבני נכנסה ב 2013 והפכה מפוליטיקאית מאכזבת למי שלא יכולה להוביל יותר שום דבר. פואד, פרס, מופז, כל מי שנכנס תחת נתניהו, התאדה פוליטית.
בוז׳י הרצוג מכיר את זה טוב, כמובן. אפשר להבין למה הוא מתעלם מהלקח הפוליטי ורוצה להיכנס. מי כמוהו יודע שרק בנס הוא היה מועמד ריאלי לראשות ממשלה והוא, מן הסתם, מעריך בצדק שהנס הזה לא יקרה פעמיים. מבחינתו, עדיף לעשות אקזיט עכשיו ולהיות שר חוץ.

המשך לקרוא

המו"מ עם איראן – הקשוחים מירושלים מול הנאיבי מוושינגטון

12 באפריל 2015
 
הו, גאוני המו״מ מירושלים פשוט לא יכולים להכיל את זה יותר. חבורת הגברים העשויים ללא חת, נתניהו – יעלון – שטייניץ, לא מסוגלים יותר להסתיר את הבוז לנשיא האמריקני הנאיבי. ההנהגה שהביאה לכם את ״המכה הגדולה ביותר שספג החמאס מימיו״, לא מצליחה להבין איך האובמה הזה פשוט לא לומד. הרי הזהרנו אותו כשהוא עשה את העסקה עם אסד על הוצאת הנשק הכימי (טוב, זה במקרה עבד והסיר את אחד האיומים הכי גדולים שהיו עלינו), צעקנו עליו כשהוא עשה את הסכם הביניים עם איראן – נתת להם את 'עסקת המאה', משטר הסנקציות יתרסק, האיראנים יפרו את ההסכם – אבל הוא, פראייר שכמותו, סרב לשמוע (טוב, נו, במקרה גם פה זה הצליח לו, הסנקציות לא קרסו והאיראנים דווקא הקפידו ביישום ההסכם).
אנחנו, הגברים המסוקסים של רחוב בלפור, אנחנו יודעים איך לבלום את הגרעין האיראני. כשעלינו לשלטון ב 2009 הבטחנו שנסכל אחת ולתמיד את האיום הזה ותראו כמה הצלחנו. כשעלינו לשלטון היו לאיראן לא פחות מ 4,000 צנטריפוגות מהדור הישן (הערכת הסוכנות לאנרגיה אטומית, פברואר 2009) והם היו רחוקים שלוש שנים מפצצה, על פי הערכת מחלקת המחקר של מחלקת המדינה.
בשש השנים מאז הראינו להם מה זה. עכשיו יש להם רק 20,000 צנטריפוגות, רבות מהן מהדור החדש והם במרחק של חצי סיבוב בורג מפצצה. חתיכת הישג. ומה הנשיא האמריקני הזה רוצה לתת לנו בסך הכול? עצירה של פרויקט הגרעין כולה ל 13 שנה. אפילו הוא הודה בזה, מטומטם שכמותו. זה שווה משהו? איך אמר נפתלי בנט? זה יום בחייה של אומה!!! מה אגיד לבת שלי, תהה בנט, שכשהיא תגדל, האיראנים יוכלו להשיג פצצה?
אולי תנסה נפתלי להגיד לה שכשאבא שלה היה בקבינט, האיראנים כבר הגיעו למצב שיכולה להיות להם פצצה לא עוד 13 שנה, אלא עוד חודשיים?

המשך לקרוא

ראיון הניצחון של שי ניצן

8 באפריל 2015
 

פרקליט המדינה שי ניצן נתן ראיון ניצחון ל״ידיעות אחרונות״. הוא השיג הרשעה בתיק טלנסקי. בעיקר הוא התגאה שהסכים ללכת לעסקת הטיעון עם שולה זקן ולקבל ממנה את הקלטות המפלילות. מהתיאור שלו זה נשמע כמו איזה שופט חוקר איטלקי ששם את נפשו בכפו ויצא למלחמה במאפיה ולא בהחלטה הכי טבעית בעולם. יש פרקליט נורמלי שהיה זורק קלטות כאלה לפח? ומול מי בדיוק יצא פרקליט המדינה הגיבור? איש ציבור לשעבר נטול כל כוח, מורשע ורמוס. חתיכת אומץ. איכשהו נשמט מהראיון שמם של משה לדור ומני מזוז, שני פרקליטים אמיצים באמת, שניהלו תיקים פליליים נגד ראש ממשלה מכהן כשהעיתון של המדינה עוד לא בדיוק היה מורח ראיונות פירגון כאלה, למי שמתגאה בהרשעת אולמרט.

בראיון ל״ידיעות״ אמר ניצן: לו רק הייתם יודעים בכמה בג״צים סרבתי להגן על המדינה. וואלה. באמת הייתי מת לדעת. אני יודע במה הסכים להיות מעורב. בהגנה על עסקת הטיעון עם משה קצב, תוך שהוא מעורב בהכפשת המתלוננות. ניצן גם היה משענת מרכזית של היועץ המשפטי בסגירת תיק איווט ליברמן. בסדר, היסטוריה רחוקה, אבל מאז שנכנס לתפקיד לא נראה שמשהו השתנה אצלו. ניצן היה מעורב בהתנהלות השערורייתית בתיק פינטו, הוא גיבה את ההתנהלות התמוהה בתיק ביבי טורס, לא מסר הסברים עד היום איפה בדיוק שכב המידע המפליל נגד בנימין בן אליעזר בשנה – שנה וחצי עד שנשלף לפתע והכי נורא, היה האמרגן של אחת השערוריות המשפטיות המכוערות שהיו פה המשך לקרוא